Het is oorlog zonder regels, beperkingen of morele restricties.

maart 14, 2022634 1

Een vernietigingsoorlog is een oorlog waarin het doel is de volledige vernietiging van de staat en de uitroeiing van zijn volk. Hij wordt omschreven als een geradicaliseerde vorm van oorlogvoering, waarin “alle psycho-fysieke grenzen” worden opgeheven en de strategische doelen met alle mogelijke middelen worden nagestreefd. Het is oorlog zonder regels, beperkingen of morele restricties. De Verenigde Staten bevinden zich in de beginfase van een vernietigingsoorlog tegen Rusland, waarvan het doel de totale vernietiging van de economie, de cultuur, de bevolking en de natie is, schrijft Mike Whitney.

“Wij hebben 5 golven van NAVO-uitbreiding gezien. Nu is de NAVO in Roemenië en Polen en zij stellen daar hun raketaanvalsystemen op. Dat is waar wij het over hebben. U moet begrijpen dat wij niemand bedreigen. Rusland is niet naar de grenzen van de VS of het VK gekomen. Nee. U bent naar onze grenzen gekomen en nu zegt u: “Oekraïne zal lid worden van de NAVO en zal daar hun raketsystemen inzetten. Zij zullen hun militaire bases en hun aanvalssystemen daar opstellen. Wij zijn bezorgd over onze veiligheid. Begrijpt u wat dat betekent?” – Vladimir Poetin, persconferentie, YouTube

Vraag- Is er een rechtvaardiging voor de Russische invasie in Oekraïne?

Antwoord- Ja, die is er. Rusland werd bedreigd door de ontwikkelingen in Oekraïne, dus zei het tegen Oekraïne dat het moest ophouden met wat het deed of de gevolgen moest ondergaan. Oekraïne verkoos die waarschuwingen te negeren, en dus viel Rusland binnen. Dat is in feite wat er gebeurd is.

Vraag- Maar hoe rechtvaardigt dat de invasie, Oekraïne is immers een soeverein land en soevereine landen moeten op hun eigen grondgebied kunnen doen wat zij willen, nietwaar?

Antwoord- Nee, dat is onjuist. Oekraïne heeft niet het recht om op zijn eigen grondgebied te doen wat het wil. Oekraïne en meer dan 50 andere landen hebben verdragen ondertekend (“tijdens de OVSE-topontmoetingen in Istanboel in 1999 en in Astana in 2010”) waarin zij overeenkwamen dat zij hun eigen veiligheid niet zouden versterken ten koste van die van de anderen. Dat heet de “ondeelbaarheid van de veiligheid”, maar in de praktijk betekent het gewoon dat u geen artilleriestukken en tanks op uw oprit kunt zetten en die op mijn huis kunt richten. Want dat zou mijn veiligheid ondermijnen. Begrijpt u dat? Dezelfde regel geldt voor naties.

Als wij uw redenering ter zake aanvaarden, dan zouden wij moeten concluderen dat John Kennedy niet het recht had om Fidel Castro te confronteren omdat hij kernwapens op Cuba had geplaatst. Maar hij had wel het recht, omdat Castro’s actie de VS in gevaar bracht voor een nucleaire aanval. Met andere woorden, Castro had niet het recht om zijn eigen veiligheid te verbeteren ten koste van de Verenigde Staten. Dit is niet anders. Poetin heeft het volste recht om de veiligheid en zekerheid van het Russische volk te verdedigen, sterker nog, dat is wat de mensen van hun leiders verwachten.

Vraag- U praat onzin. Poetin is Oekraïne binnengevallen, daarom is Poetin een agressor.

Antwoord- Daar ben ik het niet mee eens, maar laten we, in plaats van er ruzie over te maken, een analogie gebruiken:

Stel, ik houd een pistool tegen uw hoofd en dreig u de hersens uit te blazen. Maar u grijpt snel het pistool en schiet mij in het been. Wie heeft er schuld aan dat voorval?

Als u denkt dat ik verantwoordelijk ben, hebt u gelijk. Het slachtoffer heeft in dit geval gewoon gereageerd op een manier die zijn eigen veiligheid het beste zou waarborgen. Dat heet zelfverdediging en dat is volkomen legaal.

Diezelfde maatstaf kan toegepast worden op Rusland, wiens “Speciale Militaire Operatie” een preventieve stap is om zijn eigen nationale veiligheid te verdedigen. Rusland heeft geen plannen op Oekraïens grondgebied en probeert zich ook niet te mengen in de interne aangelegenheden van Oekraïne. Het enige doel van Rusland is een einde te maken aan de existentiële crisis die door Washington is gecreëerd. Het was Washington die de NAVO aanmoedigde om Oekraïne vol te pompen met dodelijke wapens. Het was Washington dat wapens leverde aan de extreem-rechtse extremisten die de etnische Russen in Oost-Oekraïne bedreigden. Het was Washington die de Oekraïense president Zelensky ertoe overhaalde Minsk terzijde te schuiven en openlijk de ontwikkeling van kernwapens te steunen. Het was Washington dat in 2014 de coup pleegde die de democratisch gekozen president afzette en hem door een marionet van de VS verving. En, het was Washington dat alles in het werk heeft gesteld om Rusland te isoleren en te demoniseren na provocaties die geheel en al door haarzelf waren veroorzaakt. Kortom, het was Washington dat een pistool tegen het hoofd van Rusland hield en dreigde het land de hersens uit te blazen.

Ziet u dat niet, of bent u zo gehersenspoeld dat u denkt dat dit fiasco begonnen is toen de tanks van Poetin de grens over rolden? Zelfs de meest fervente CNN-propagandist gelooft die onzin niet. De crisis is begonnen met de onophoudelijke opbouw van wapentuig, gevolgd door de ene berekende uitlokking na de andere. Rusland werd opzettelijk en herhaaldelijk geprovoceerd. Dat zal niemand die de gebeurtenissen van nabij gevolgd heeft, betwisten.Oekraïne Oorlog Dag 14: De Russen rukken op (Interessante video)

Overigens heeft Poetin nooit gesproken over het omverwerpen van de regering in Kiev en het vervangen daarvan door een door Moskou gesteunde stroman. Nee. Zijn plan is gericht op “demilitarisering” en “denazificatie”. Waarom?

Omdat dat zijn enige doelstellingen zijn. Hij wil de wapens vernietigen die de NAVO en de VS naar Oekraïne hebben verscheept (om het conflict aan te wakkeren) en hij wil de nazi-militanten uitroeien die de gezworen vijand zijn van de Russische Federatie.

Is dat onredelijk? Denkt u dat de VS anders zouden handelen als Mexico Al Qaida en ISIS cellen zou toestaan openlijk te opereren in Guadalajara of Acapulco? Doe niet zo belachelijk. Zij zouden zonder met de ogen te knipperende hele regio aan gruzelementen bombarderen.

Zou u dat ook “een invasie” noemen?

Nee, Washington zou het waarschijnlijk een “Speciale Militaire Operatie” noemen, net zoals Rusland zijn interventie een “Speciale Militaire Operatie” noemt.

Het probleem hier is niet wat Rusland doet, het probleem is dat er steeds een andere maatstaf wordt aangelegd voor de Verenigde Staten. Het enige wat ik vraag is dat de mensen hun eigen kritische denkvermogen gebruiken – negeer het hysterische gebral van de media – en hun eigen oordeel over deze zaak vellen.

Rusland heeft gedaan wat iedereen zou doen; het heeft gereageerd op een manier die zijn eigen veiligheid het beste zou waarborgen. Dat is per definitie zelfverdediging. Het heeft zich onttrokken aan de dreiging van groot kwaad of de dood, en is nu bezig zijn eigen veiligheid te herstellen. Oekraïne koos ervoor de legitieme veiligheidsbelangen van Rusland te negeren, en nu betaalt Oekraïne de prijs. Hier is een uitstekende samenvatting van de gebeurtenissen die aan de Russische operatie voorafgingen, uit een artikel op de World Socialist Web Site:

“Het verhaal in de media, dat de invasie voorstelt als een niet-uitgelokte actie, is een verzinsel dat de agressieve acties van de NAVO-mogendheden, met name de Verenigde Staten, en hun marionetten in de Oekraïense regering…. verhult.

In Europa en Azië volgden de VS een strategie die erop gericht was Rusland te omsingelen en te onderwerpen. Met directe schending van haar eerdere beloften, aan  Sovjetbureaucratie en Russische oligarchie, die naïef genoeg waren om dat te geloven, heeft de NAVO zich uitgebreid tot bijna alle belangrijke landen in Oost-Europa, met uitzondering van Oekraïne en Wit-Rusland.

In 2014 hebben de VS een extreem-rechtse staatsgreep in Kiev georkestreerd, die een pro-Russische regering omverwierp die zich tegen het Oekraïense lidmaatschap van de NAVO had verzet. In 2018 hebben de VS officieel een strategie aangenomen om zich voor te bereiden op een “grootmachtconflict” met Rusland en China. In 2019 hebben zij zich eenzijdig teruggetrokken uit het INF-verdrag, dat de plaatsing van kernraketten voor de middellange afstand verbiedt. De voorbereidingen op een oorlog met Rusland en de bewapening van Oekraïne stonden centraal in de eerste poging van de Democraten om Donald Trump in 2019 in staat van beschuldiging te stellen.

Het afgelopen jaar… heeft de regering Biden de provocaties tegen Rusland roekeloos laten escaleren… De sleutel om dit te begrijpen is het Amerikaans-Oekraïense Handvest voor Strategisch Partnerschap, dat op 10 november 2021 door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken en de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Kuleba ondertekend is….”

Het Handvest onderschreef de militaire strategie van Kiev van maart 2021, waarin uitdrukkelijk het militaire doel werd verkondigd om de Krim en de door separatisten gecontroleerde Donbass te “heroveren”, en verwierp daarmee de Akkoorden van Minsk van 2015, die het officiële kader vormden voor de regeling van het conflict in Oost-Oekraïne….

Washington onderschreef ook uitdrukkelijk “de inspanningen van Oekraïne om zijn status als NAVO Enhanced Opportunities Partner te maximaliseren om de interoperabiliteit te bevorderen,” dat wil zeggen, zijn integratie in de militaire commandostructuren van de NAVO.

Het niet-lidmaatschap van Oekraïne van de NAVO is en was in alle opzichten een fictie. Tegelijkertijd hebben de NAVO-mogendheden het feit dat Oekraïne officieel geen lid is, uitgebuit als een gelegenheid om een conflict met Rusland aan te wakkeren dat niet onmiddellijk tot een wereldoorlog zou uitgroeien.

De VS waren er zich ten volle van bewust dat de fascistische strijdkrachten in Oekraïne de voornaamste rol zouden spelen van stoottroepen tegen zowel het Russische leger als de oppositie binnen de bevolking… Hun nazaten, van de fascistische Svoboda Partij tot het neonazistische Azov-bataljon, zijn nu diep geïntegreerd in de Oekraïense staat en het leger, en worden zwaar bewapend met NAVO-wapens.

Het is aan de historici om uit te zoeken welke beloften de Oekraïense oligarchie van Washington heeft gekregen in ruil voor haar belofte om van het land een slagveld en lanceerplatform voor oorlog met Rusland te maken. Maar één ding is duidelijk: het Kremlin en de Russische generale staf konden niet anders dan dit document lezen als de aankondiging van een op handen zijnde oorlog.Facebook en BBC afgesloten in Rusland

Gedurende heel 2021 en in de weken die onmiddellijk aan de invasie voorafgingen, heeft de Russische president Vladimir Poetin herhaaldelijk gewaarschuwd dat de integratie van Oekraïne in de NAVO en de bewapening ervan door de Westerse mogendheden een “rode lijn” voor Rusland vormden, en hij eiste “veiligheidsgaranties” van de VS en de NAVO.

De VS legden al deze verklaringen echter minachtend naast zich neer, en de NAVO voerde de ene grote militaire oefening na de andere op aan de grenzen van Rusland…, in de weken voor de oorlog waarschuwde de regering-Biden voortdurend voor een dreigende Russische invasie, maar deed geen enkele diplomatieke inspanning om die te voorkomen en deed in plaats daarvan alles wat in haar macht lag om die te provoceren.” (“The US-Ukrainian Strategic Partnership of November 2021 and the Russian invasion of Ukraine”, World Socialist Web Site)

Wat kunnen wij nu afleiden uit deze samenvatting van de gebeurtenissen?

Wij kunnen zien dat Washington alles in het werk heeft gesteld om de veiligheid van Rusland te ondermijnen, met het uitdrukkelijke doel Moskou in een oorlog in Oekraïne te lokken. Dat was het doel vanaf het begin. Washington wist dat het NAVO-lidmaatschap voor Oekraïne één van Poetins “rode lijnen” was, en dus besloot het establishment van de Amerikaanse buitenlandse politiek om Poetins rode lijnen tegen hem te gebruiken. Zij besloten Oekraïne in alles behalve naam NAVO-lid te maken, wat (zo veronderstelden zij) voldoende provocatie zou zijn voor een invasie. Dat was het plan, en het plan werkte.

In het afgelopen jaar is er een constante stroom van dodelijke wapens naar Oekraïne gegaan; zware wapens die tanks kunnen vernietigen en vliegtuigen neerhalen. Tegelijkertijd hebben de gevechtstroepen en het officierskorps van Oekraïne regelmatig training gekregen van NAVO-adviseurs. Zij hebben ook veelvuldig deelgenomen aan gezamenlijke militaire oefeningen met NAVO-eenheden in Oekraïne en op andere plaatsen in Europa. (Alleen al voor dit jaar staan er nog minstens 10 van deze gezamenlijke militaire oefeningen op het programma). De afgelopen 12 maanden zijn NAVO-specialisten bijna voortdurend op Oekraïens grondgebied geweest, terwijl hun troepencontrolesysteem reeds volledig in de NAVO geïntegreerd is. “Dit betekent dat het NAVO-hoofdkwartier directe bevelen kan geven aan de Oekraïense strijdkrachten, zelfs aan hun afzonderlijke eenheden en eskaders.”

Ook is het “netwerk van vliegvelden van Oekraïne verbeterd, terwijl zijn luchtruim openstaat voor vluchten van Amerikaanse strategische en verkenningsvliegtuigen en drones die toezicht houden boven Russisch grondgebied.”

Kortom, “het niet-lidmaatschap van Oekraïne van de NAVO is (grotendeels) een fictie”, zoals de auteur van de WSWS opmerkt. Het land is sluipenderwijs in het bondgenootschap opgenomen, op alle mogelijke manieren met uitzondering van een formele verklaring van lidmaatschap. Als gevolg daarvan wordt Rusland geconfronteerd met een vijandig leger en zijn militaire infrastructuur aan zijn westelijke grens, die een existentieel gevaar vormen voor het voortbestaan van de natie. In Poetins eigen woorden: “De militaire infrastructuur van de NAVO is een mes op onze keel.”

De analyse van Poetin is dus in wezen dezelfde als de onze, namelijk dat Rusland uit zelfverdediging handelt. Poetin greep slechts naar het pistool dat Washington op zijn hoofd had gericht. Was dat verkeerd? Moeten hele bevolkingsgroepen voortdurend in angst voor hun leven leven, zodat de VS hun geopolitieke agenda ongestoord kunnen uitvoeren?

Nee, elk land verdient elementaire veiligheid en bescherming tegen de dreiging van geweld. Rusland is in dat opzicht niet anders dan alle andere landen. En wanneer die elementaire veiligheidsbelangen door marionetten in T-shirts (zoals Zelensky) worden afgewimpeld, dan moeten landen het heft in eigen handen nemen. Welke andere keus hebben zij? De nationale veiligheid blijft de hoogste prioriteit van de staat. Elke staat! Het is jammer dat de “hoeder van de veiligheid in de wereld” ook (in de woorden van Martin Luther King) “de grootste leverancier van geweld in de wereld van vandaag” is. Maar dat is de droevige ironie van onze huidige benarde situatie.

Maar waarom, zult u zich afvragen, hebben de VS zoveel moeite gedaan om Poetin ertoe te bewegen Oekraïne binnen te vallen, terwijl het Oekraïense volk toch het meest te lijden zal hebben, net zoals het land waarschijnlijk jarenlang een verzamelplaats zal zijn voor ontwrichtende en bloedige militaire operaties van de NAVO? Wat is het strategische doel hier?

Hier is hoe politiek analist en voormalig lid van het Europees Parlement, Nick Griffin, het samenvatte in een recent artikel in de Unz Review. Hij zei:

“De fundamentele doelwitten van de oorlogsstokers van de NAVO in deze crisis zijn niet… Rusland, maar Duitsland, en het One Belt, One Road-initiatief van China. Zij proberen Duitsland onder de voet te lopen, en China buiten de deur te houden; als zij daar niet in slagen, zullen de VS een geïsoleerd eiland in de roestgordel worden, duizenden mijlen verwijderd van het economische kernblok van de wereld….Zal het Russisch-Oekraïense conflict eindigen met de ineenstorting van de westerse beschaving?

Dezelfde ontwikkeling betekent ook het naderende einde van de dollar als de financiële reservevaluta van de wereld.… De agressie van de NAVO tegenover Rusland komt niet voort uit vertrouwen, maar uit angst. In slechts drie decennia zijn we van het “Einde van de Geschiedenis” naar het dreigende einde van het dollarimperium gegaan…

De poging om Rusland tot een oorlog in Oekraïne te dwingen… gaat niet echt om het bevorderen van het geopolitieke belang van het Dollard Imperium – het gaat om zijn eigen voortbestaan.

(Daarom) zijn zij inderdaad wanhopig op oorlog uit!” (“Ukraine Implementing Minsk Accords & Ending Conflict ‘Very Last’ Thing US, UK Want, Ex-MEP Says,” Unz Review)

Griffin heeft gelijk. De oorlog in Oekraïne gaat niet over Oekraïne, maar over geopolitiek, en in het bijzonder over de gestage erosie van de macht van Washington op het wereldtoneel. Daarom zien wij deze ellendige poging om Rusland te verpletteren op weg naar een omsingeling van China. Het is pure wanhoop, en het is aanzienlijk erger geworden sinds de top van 4 februari tussen Vladimir Poetin en de Chinese president Xi Jinping, toen de twee leiders een nieuw “mondiaal bestuurssysteem” aankondigden, dat Europa en Azië met elkaar zou verbinden door middel van “infrastructuurverbindingen”, hogesnelheidstreinen, en een gezamenlijke verdeling van energiebronnen. Rusland en China zijn bondgenoten in het grootste vrijhandelsproject uit de geschiedenis, en daarom doet Uncle Sam er alles aan om de boot te doen wankelen. Hier is meer uit het artikel van Alfred McCoy op Counterpunch:

“In een historische verklaring van 5.300 woorden verkondigden Xi en Poetin dat “de wereld ingrijpende veranderingen doormaakt”, waardoor een “herverdeling van de macht” en een “groeiende vraag naar… leiderschap” (die Peking en Moskou duidelijk van plan waren te geven) ontstaan. Na de slecht verhulde “pogingen tot hegemonie” van Washington aan de kaak gesteld te hebben, kwamen de twee partijen overeen “zich te verzetten tegen de…
inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van soevereine staten onder het voorwendsel van bescherming van de democratie en de mensenrechten.”

Om een alternatief systeem voor wereldwijde economische groei in Eurazië op te bouwen, waren de leiders van plan Poetins geplande “Euraziatische Economische Unie” samen te voegen met Xi’s reeds lopende “Belt and Road”-initiatief van triljoenen dollars, om een “grotere onderlinge verbondenheid tussen de regio’s Azië-Stille Oceaan en Eurazië” te bevorderen. De twee leiders verklaarden dat hun betrekkingen “superieur zijn aan de politieke en militaire allianties van het tijdperk van de Koude Oorlog,” een zijdelingse verwijzing naar de gespannen relatie tussen Mao en Stalin, en beweerden dat hun entente “geen grenzen kent… geen ‘verboden’ gebieden van samenwerking.” Wat de strategische kwesties betreft, waren de twee partijen fel gekant tegen de uitbreiding van de NAVO, tegen elke stap in de richting van onafhankelijkheid voor Taiwan, en tegen “kleurenrevoluties” zoals die welke in 2014 Moskou’s Oekraïense cliënt had verdreven.” (“The Geopolitics of the Ukraine War,” Alfred W. McCoy, Counterpunch)

Wat heeft dit te maken met de oorlog in Oekraïne?

Het toont aan dat Uncle Sam Rusland probeert te vernietigen, zodat hij macht kan projecteren in Centraal-Azië en Washington’s greep op de wereldmacht kan handhaven. Wie gaat de meest bevolkte en welvarende regio van de volgende eeuw, Azië, controleren? Dat is de vraag die de acties van Washington in Oekraïne stuurt.

Eenvoudig gezegd is het plan van Washington om eerst Rusland te verpletteren en dan verder te gaan naar China. Dit verklaart waarom de VS de meest uitgebreide en wrede sancties aller tijden heeft opgelegd. De handschoenen zijn uitgedaan en wij beginnen te zien dat Washington verwikkeld is in een campagne van verschroeide aarde om de Russische economie te wurgen, de Russische markten te laten crashen, vitale olie- en gasinkomsten te verminderen, buitenlandse reserves te bevriezen, particuliere bezittingen in beslag te nemen, een eind te maken aan de stroom buitenlands kapitaal, pijpleidingprojecten van miljarden dollars te torpederen, de toegang tot de kapitaalmarkten te verhinderen, de roebel van een klif te laten storten, het Russische leiderschap te demoniseren en Rusland uit de gemeenschap der naties te verwijderen. Tegelijkertijd hebben de VS de stroom van dodelijke wapens naar Oekraïne opgevoerd, terwijl de CIA doorgaat met het adviseren en opleiden van extreem-rechtse militanten, die gebruikt zullen worden om een anti-Russische opstand te ontketenen.

Het zou nu duidelijk moeten zijn, dat de benadering van Washington van Rusland fundamenteel veranderd is. De felheid van de huidige strategie doet vermoeden dat wij van ongeregelde schermutselingen zijn overgegaan op een regelrechte vernietigingsoorlog tegen de Russische staat.


Bron: FRONTNIEUWS Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Door tlfmore

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: