December 26, 2022

Terwijl het dodental stijgt, valt er een donkere schaduw over Groot-Brittannië. Uit officiële gegevens blijkt dat er sinds april 2022 407.910 sterfgevallen zijn geweest, met 47.379 oversterftegevallen ten opzichte van het vijfjarig gemiddelde van 2015-2019, bericht Expose-news.com.

Naarmate het onderzoek zich verdiept, wordt het steeds duidelijker dat de Covid-19 vaccins de meest waarschijnlijke oorzaak zijn van het ongekende verlies aan levens in Groot-Brittannië. Het bewijs is vernietigend, met een opzienbarende correlatie tussen de uitrol van de vaccins en de piek in het aantal sterfgevallen.

Ons werd verteld dat de vaccins hoop en genezing zouden brengen te midden van een vermeende wereldwijde pandemie. Maar nu lijkt het erop dat ze in plaats daarvan nog meer verwoesting en pijn hebben gebracht.

Het Office for National Statistics heeft wekelijks cijfers vrijgegeven over het aantal geregistreerde sterfgevallen in Engeland en Wales, en de meest recente gegevens laten een verontrustende toename zien.

In de week eindigend op 11 december waren er 11.694 sterfgevallen, met 687 oversterftegevallen ten opzichte van het vijfjaarsgemiddelde 2016-2019 + 2021 en 999 oversterftegevallen ten opzichte van het vijfjaarsgemiddelde 2015-2019.

Hoewel Covid-19 vaak de schuld krijgt van dergelijke stijgingen, vertellen de cijfers dit keer een ander verhaal. Van alle sterfgevallen werden er slechts 326 toegeschreven aan de vermeende ziekte – slechts 2,8%.

Wat is dan de oorzaak van deze stijging van het aantal sterfgevallen?

Bron

Volgens Public Health Scotland (PHS) vielen er in de week eindigend op 27 november in Schotland 1.257 sterfgevallen, met 127 oversterftegevallen tot gevolg.

Bron

Volgens het Office for National Statistics zijn er in Engeland en Wales sinds april 2022 wekelijks oversterftegevallen . Om de volledige omvang van deze tragedie bloot te leggen, doken wij in de gegevens en analyseerden het wekelijkse aantal sterfgevallen van de afgelopen zes maanden en vergeleken die met het vijfjaarlijkse gemiddelde. Wat we ontdekten was een verontrustende trend, zoals de grafiek hieronder laat zien.

De top 5 redenen om je NIET te laten vaccineren tegen Covid, nooit

Naarmate we dieper ingaan op het mysterie van het hoge aantal oversterftegevallen in Engeland en Wales, komt een verontrustende mogelijkheid aan het licht: de Covid-19-vaccins kunnen de schuldige zijn.

Volgens het Office for National Statistics zijn er sinds april 2022 wekelijks oversterftegevallen , en hoewel de gegevens aanvankelijk leken te wijzen op andere oorzaken, blijkt bij nader onderzoek een opzienbarende correlatie tussen de uitrol van de winterprik van 2021 en de piek in het aantal sterfgevallen.

Om de volledige omvang van deze tragedie bloot te leggen, hebben wij in de gegevens gegraven en het wekelijkse aantal sterfgevallen van de afgelopen acht maanden geanalyseerd en vergeleken met het vijfjaarlijkse gemiddelde van 2015-2019.

Bron

De grafiek laat een verontrustende trend zien, waarbij sinds april 2022 op twee weken na allemaal oversterftegevallen waren. Deze twee uitzonderingen, zo blijkt, vallen samen met het platina jubileum en de begrafenis van wijlen de koningin, die vertragingen in de overlijdensregistraties zouden hebben veroorzaakt vanwege de feestdagen.

Maar zelfs als deze weken in aanmerking worden genomen, laten de gegevens een gemiddelde van 1.268 oversterftegevallen per week zien.

De volgende grafiek is afkomstig van het Covid-19 Dashboard van Public Health Scotland, en toont het wekelijkse aantal sterfgevallen in vergelijking met het vijfjaarlijkse gemiddelde van 2015-2019.

Bron

Omdat de grafiek niet het ware beeld laat zien, hebben wij de sterftegegevens gedownload van het Public Health Scotland Covid-19 Dashboard, wat u ook hier kunt doen, en het totale aantal sterfgevallen berekend tussen week 16 en week 47 van 2022.

Volgens de gegevens waren er in deze periode 34.316 sterfgevallen in het vijfjarig gemiddelde van 2015-2019 en 38.611 sterfgevallen in deze periode in 2022.

Dit betekent dat Schotland in de afgelopen 34 weken 4.264 oversterftegevallen heeft gehad ten opzichte van het vijfjarig gemiddelde.

Het onvermogen om te leren

De volgende grafiek toont het totale aantal sterfgevallen en oversterftegevallen in Engeland, Wales & Schotland –

Het vijfjarig gemiddelde aantal sterfgevallen in Groot-Brittannië over deze 8 maanden bedraagt 360.531. Het totale aantal sterfgevallen in 2022 in Groot-Brittannië over deze 8 maanden bedraagt 407.910. Groot-Brittannië heeft dus 47.379 oversterftegevallen gehad sinds midden april 2022.

Zou het kunnen dat de Covid-19 vaccins, waarvan ons werd verteld dat ze hoop en genezing zouden brengen, in plaats daarvan onvoorstelbare tragedies veroorzaken?

Welnu, naarmate ons onderzoek naar de oversterfte in het Verenigd Koninkrijk zich verdiepte, kwam een verontrustend patroon naar voren.

Uit een analyse van officiële ONS-gegevens blijkt dat ongeveer vijf maanden na toediening van elke dosis van het Covid-19-vaccin de sterftecijfers onder de gevaccineerden in elke leeftijdsgroep aanzienlijk stijgen ten opzichte van de ongevaccineerden.

De volgende grafieken zijn gemaakt met gegevens uit tabel 1 van de dataset van het Office for National Statistics over “Deaths by vaccination status (Jan 21 to March 22)”, die hier op de ONS-website kan worden geraadpleegd en hier kan worden gedownload.

De eerste grafiek toont de leeftijdsgestandaardiseerde sterftecijfers per 100.000 persoonsjaren naar vaccinatiestatus tussen 1 januari 2021 en 30 april 2021.

Brongegevens

Zoals u kunt zien, waren de sterftecijfers elke maand het hoogst onder de ongevaccineerden. Eind april 2021, vijf maanden nadat de eerste Covid-19 injectie in het VK was toegediend, begon het echter gelijk te lopen tussen elke vaccinatiegroep en de ongevaccineerden.

Maar kijk wat er in de volgende vier maanden gebeurde.

De eerste grafiek toont de leeftijdsgestandaardiseerde sterftecijfers per 100.000 persoonsjaren naar vaccinatiestatus tussen 1 mei 2021 en 30 augustus 2021.

Brongegevens

Het sterftecijfer onder de gevaccineerden begon het sterftecijfer onder de ongevaccineerden aanzienlijk te overtreffen. Eind augustus 2022 was het sterftecijfer per 100.000 onder de ongevaccineerden het op één na laagste onder elke vaccinatiegroep.

Peiling: slechts de helft van de Israëliërs wil een derde COVID-19 vaccinatie

Helaas blijkt uit een vervolgverslag dat het ONS op 6 juli 2022 publiceerde, dat het er voor de gevaccineerde bevolking niet beter op is geworden.

Het ging zelfs zo slecht dat eind mei 2022 de sterftecijfers het laagst waren onder de ongevaccineerden in elke leeftijdsgroep in Engeland, en het hoogst onder degenen die één, twee of drie doses van het vaccin kregen.

Klik voor groot
Klik voor groot

Een meer gedetailleerde analyse van de gegevens in bovenstaande grafieken kunt u hier lezen.

Maar daar houdt het patroon niet op. Uit de gegevens blijkt dat dit patroon niet alleen aanhoudt bij sterfgevallen door alle oorzaken, maar dat elke dosis van het vaccin ook een aanzienlijke toename van het aantal Covid-19-doden veroorzaakt.

Tussen maart en juli 2021 waren de gevaccineerden verantwoordelijk voor de meerderheid van de Covid-19 sterfgevallen in Engeland, waarbij de gevaccineerden met één dosis 66% van die sterfgevallen voor hun rekening namen.

Brongegevens

Het patroon herhaalde zich in de volgende vijf maanden, waarbij het aantal sterfgevallen bijna verdrievoudigde en de twee-dosis gevaccineerden met 83% de meerderheid van de sterfgevallen voor hun rekening namen.

Brongegevens

En in de vijf maanden tussen januari en mei 2022 nam het aantal sterfgevallen opnieuw toe, waarbij de drievoudig gevaccineerden met 82% de meerderheid vormden.

Brongegevens

Het bewijs is duidelijk en onbetwistbaar: de vaccins hebben mensen gedood en doen dat nog steeds, waarbij de dodelijke gevolgen ongeveer vijf maanden na elke vaccinatie volledig worden gerealiseerd.

Dit is een tragedie van epische proporties.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

December 26, 2022

Terwijl het dodental stijgt, valt er een donkere schaduw over Groot-Brittannië. Uit officiële gegevens blijkt dat er sinds april 2022 407.910 sterfgevallen zijn geweest, met 47.379 oversterftegevallen ten opzichte van het vijfjarig gemiddelde van 2015-2019, bericht Expose-news.com.

Naarmate het onderzoek zich verdiept, wordt het steeds duidelijker dat de Covid-19 vaccins de meest waarschijnlijke oorzaak zijn van het ongekende verlies aan levens in Groot-Brittannië. Het bewijs is vernietigend, met een opzienbarende correlatie tussen de uitrol van de vaccins en de piek in het aantal sterfgevallen.

Ons werd verteld dat de vaccins hoop en genezing zouden brengen te midden van een vermeende wereldwijde pandemie. Maar nu lijkt het erop dat ze in plaats daarvan nog meer verwoesting en pijn hebben gebracht.

Het Office for National Statistics heeft wekelijks cijfers vrijgegeven over het aantal geregistreerde sterfgevallen in Engeland en Wales, en de meest recente gegevens laten een verontrustende toename zien.

In de week eindigend op 11 december waren er 11.694 sterfgevallen, met 687 oversterftegevallen ten opzichte van het vijfjaarsgemiddelde 2016-2019 + 2021 en 999 oversterftegevallen ten opzichte van het vijfjaarsgemiddelde 2015-2019.

Hoewel Covid-19 vaak de schuld krijgt van dergelijke stijgingen, vertellen de cijfers dit keer een ander verhaal. Van alle sterfgevallen werden er slechts 326 toegeschreven aan de vermeende ziekte – slechts 2,8%.

Wat is dan de oorzaak van deze stijging van het aantal sterfgevallen?

Bron

Volgens Public Health Scotland (PHS) vielen er in de week eindigend op 27 november in Schotland 1.257 sterfgevallen, met 127 oversterftegevallen tot gevolg.

Bron

Volgens het Office for National Statistics zijn er in Engeland en Wales sinds april 2022 wekelijks oversterftegevallen . Om de volledige omvang van deze tragedie bloot te leggen, doken wij in de gegevens en analyseerden het wekelijkse aantal sterfgevallen van de afgelopen zes maanden en vergeleken die met het vijfjaarlijkse gemiddelde. Wat we ontdekten was een verontrustende trend, zoals de grafiek hieronder laat zien.

De top 5 redenen om je NIET te laten vaccineren tegen Covid, nooit

Naarmate we dieper ingaan op het mysterie van het hoge aantal oversterftegevallen in Engeland en Wales, komt een verontrustende mogelijkheid aan het licht: de Covid-19-vaccins kunnen de schuldige zijn.

Volgens het Office for National Statistics zijn er sinds april 2022 wekelijks oversterftegevallen , en hoewel de gegevens aanvankelijk leken te wijzen op andere oorzaken, blijkt bij nader onderzoek een opzienbarende correlatie tussen de uitrol van de winterprik van 2021 en de piek in het aantal sterfgevallen.

Om de volledige omvang van deze tragedie bloot te leggen, hebben wij in de gegevens gegraven en het wekelijkse aantal sterfgevallen van de afgelopen acht maanden geanalyseerd en vergeleken met het vijfjaarlijkse gemiddelde van 2015-2019.

Bron

De grafiek laat een verontrustende trend zien, waarbij sinds april 2022 op twee weken na allemaal oversterftegevallen waren. Deze twee uitzonderingen, zo blijkt, vallen samen met het platina jubileum en de begrafenis van wijlen de koningin, die vertragingen in de overlijdensregistraties zouden hebben veroorzaakt vanwege de feestdagen.

Maar zelfs als deze weken in aanmerking worden genomen, laten de gegevens een gemiddelde van 1.268 oversterftegevallen per week zien.

De volgende grafiek is afkomstig van het Covid-19 Dashboard van Public Health Scotland, en toont het wekelijkse aantal sterfgevallen in vergelijking met het vijfjaarlijkse gemiddelde van 2015-2019.

Bron

Omdat de grafiek niet het ware beeld laat zien, hebben wij de sterftegegevens gedownload van het Public Health Scotland Covid-19 Dashboard, wat u ook hier kunt doen, en het totale aantal sterfgevallen berekend tussen week 16 en week 47 van 2022.

Volgens de gegevens waren er in deze periode 34.316 sterfgevallen in het vijfjarig gemiddelde van 2015-2019 en 38.611 sterfgevallen in deze periode in 2022.

Dit betekent dat Schotland in de afgelopen 34 weken 4.264 oversterftegevallen heeft gehad ten opzichte van het vijfjarig gemiddelde.

Het onvermogen om te leren

De volgende grafiek toont het totale aantal sterfgevallen en oversterftegevallen in Engeland, Wales & Schotland –

Het vijfjarig gemiddelde aantal sterfgevallen in Groot-Brittannië over deze 8 maanden bedraagt 360.531. Het totale aantal sterfgevallen in 2022 in Groot-Brittannië over deze 8 maanden bedraagt 407.910. Groot-Brittannië heeft dus 47.379 oversterftegevallen gehad sinds midden april 2022.

Zou het kunnen dat de Covid-19 vaccins, waarvan ons werd verteld dat ze hoop en genezing zouden brengen, in plaats daarvan onvoorstelbare tragedies veroorzaken?

Welnu, naarmate ons onderzoek naar de oversterfte in het Verenigd Koninkrijk zich verdiepte, kwam een verontrustend patroon naar voren.

Uit een analyse van officiële ONS-gegevens blijkt dat ongeveer vijf maanden na toediening van elke dosis van het Covid-19-vaccin de sterftecijfers onder de gevaccineerden in elke leeftijdsgroep aanzienlijk stijgen ten opzichte van de ongevaccineerden.

De volgende grafieken zijn gemaakt met gegevens uit tabel 1 van de dataset van het Office for National Statistics over “Deaths by vaccination status (Jan 21 to March 22)”, die hier op de ONS-website kan worden geraadpleegd en hier kan worden gedownload.

De eerste grafiek toont de leeftijdsgestandaardiseerde sterftecijfers per 100.000 persoonsjaren naar vaccinatiestatus tussen 1 januari 2021 en 30 april 2021.

Brongegevens

Zoals u kunt zien, waren de sterftecijfers elke maand het hoogst onder de ongevaccineerden. Eind april 2021, vijf maanden nadat de eerste Covid-19 injectie in het VK was toegediend, begon het echter gelijk te lopen tussen elke vaccinatiegroep en de ongevaccineerden.

Maar kijk wat er in de volgende vier maanden gebeurde.

De eerste grafiek toont de leeftijdsgestandaardiseerde sterftecijfers per 100.000 persoonsjaren naar vaccinatiestatus tussen 1 mei 2021 en 30 augustus 2021.

Brongegevens

Het sterftecijfer onder de gevaccineerden begon het sterftecijfer onder de ongevaccineerden aanzienlijk te overtreffen. Eind augustus 2022 was het sterftecijfer per 100.000 onder de ongevaccineerden het op één na laagste onder elke vaccinatiegroep.

Peiling: slechts de helft van de Israëliërs wil een derde COVID-19 vaccinatie

Helaas blijkt uit een vervolgverslag dat het ONS op 6 juli 2022 publiceerde, dat het er voor de gevaccineerde bevolking niet beter op is geworden.

Het ging zelfs zo slecht dat eind mei 2022 de sterftecijfers het laagst waren onder de ongevaccineerden in elke leeftijdsgroep in Engeland, en het hoogst onder degenen die één, twee of drie doses van het vaccin kregen.

Klik voor groot
Klik voor groot

Een meer gedetailleerde analyse van de gegevens in bovenstaande grafieken kunt u hier lezen.

Maar daar houdt het patroon niet op. Uit de gegevens blijkt dat dit patroon niet alleen aanhoudt bij sterfgevallen door alle oorzaken, maar dat elke dosis van het vaccin ook een aanzienlijke toename van het aantal Covid-19-doden veroorzaakt.

Tussen maart en juli 2021 waren de gevaccineerden verantwoordelijk voor de meerderheid van de Covid-19 sterfgevallen in Engeland, waarbij de gevaccineerden met één dosis 66% van die sterfgevallen voor hun rekening namen.

Brongegevens

Het patroon herhaalde zich in de volgende vijf maanden, waarbij het aantal sterfgevallen bijna verdrievoudigde en de twee-dosis gevaccineerden met 83% de meerderheid van de sterfgevallen voor hun rekening namen.

Brongegevens

En in de vijf maanden tussen januari en mei 2022 nam het aantal sterfgevallen opnieuw toe, waarbij de drievoudig gevaccineerden met 82% de meerderheid vormden.

Brongegevens

Het bewijs is duidelijk en onbetwistbaar: de vaccins hebben mensen gedood en doen dat nog steeds, waarbij de dodelijke gevolgen ongeveer vijf maanden na elke vaccinatie volledig worden gerealiseerd.

Dit is een tragedie van epische proporties.

https://t.me/TLF_TELEGRAM_Thelovefactory

Bron: Frontnieuws Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Door tlfmore

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: