Februari 21, 2023

Geen van beide rivaliserende grootmachten wil een aanzienlijke escalatie in hun lopende proxy-oorlog in Oekraïne, laat staan een escalatie doordat Rusland Biden tijdens zijn reis per ongeluk schade berokkent als het zich richt op militaire infrastructuur die hij gebruikt of waar hij zich bevindt zonder te weten dat hij daar is. De VS wilden geen enkel risico nemen, vandaar dat zij Rusland “enkele uren” van tevoren hebben ingelicht om er zeker van te zijn dat er niets van dien aard zou gebeuren, schrijft Andrew Korybko.

De voormalige Russische president en zittende vicevoorzitter van de Veiligheidsraad Dmitry Medvedev schreef op Telegram dat de Amerikaanse president Joe Biden “eerder veiligheidsgaranties” had gekregen van zijn land in de aanloop naar de reis van de Amerikaanse leider naar Kiev op maandag. Dit is een nauwkeurige weergave van de werkelijkheid, zoals bevestigd door de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan, die onthulde dat “we [de Russen] enkele uren voor het vertrek van [Biden] op de hoogte hebben gebracht met het oog op deconflictdoeleinden.”

Er is niets vreemds aan dat Rusland Biden “veiligheidsgaranties” gaf tijdens zijn reis naar Kiev, ongeacht wat sommige bloggers hebben beweerd volgens uittreksels van hun tirades die CNN diezelfde dag aanhaalde. Geen van beide concurrerende grootmachten wil een aanzienlijke escalatie in hun lopende proxy-oorlog in Oekraïne, laat staan een die wordt veroorzaakt doordat Rusland Biden tijdens zijn reis per ongeluk schade berokkent als het zich richt op een militaire infrastructuur die hij gebruikt of waar hij zich bevindt zonder te weten dat hij daar is.

De VS wilden geen enkel risico nemen, vandaar dat zij Rusland “enkele uren” van tevoren hebben ingelicht om er zeker van te zijn dat er niets van dien aard zou gebeuren. Dit onbetwistbare feit, dat door de nationale veiligheidsadviseur werd onthuld, ontkracht onbedoeld ook de draai van de mainstream media (MSM) dat het bezoek van Biden aan Kiev “moedig” was, waarvan de narratieven kunstmatig worden gefabriceerd om bij te dragen aan hun huidige “copium”-boezem om nadelige ontwikkelingen in dat conflict de laatste tijd te verdoezelen.

Holodomor 2023 – Hoe regeringen de voedselinfrastructuur saboteren om de massa uit te hongeren

Het zou “moedig” zijn geweest, maar natuurlijk nodeloos riskant en dus uiterst roekeloos, als Biden daarheen was gereisd zonder dat iemand aan zijn kant Rusland van tevoren had ingelicht. In dat scenario had hij echt in gevaar kunnen komen, precies zoals de MSM ten onrechte beweren dat hij was. In plaats daarvan gaf Moskou hem “veiligheidsgaranties”, precies zoals Medvedev beweerde, vandaar dat de reis uiteindelijk doorging. Had het Kremlin dit geweigerd, dan is het onduidelijk of de reis nog steeds zou zijn doorgegaan.

Dat roept natuurlijk de vraag op wat de berekeningen van die Euraziatische grootmacht daarbij waren, die niet met zekerheid bekend is en waarover dus alleen kan worden gespeculeerd. Aan de ene kant is het het zoveelste zogenaamde “goodwill-gebaar” om het MSM narratief dat Rusland een soort “bloeddorstig beest” is dat “zwelgt in het moorden” of wat dan ook, in diskrediet te brengen. Door Biden ongedeerd naar en van Kiev te laten gaan, liet het land aan iedereen zien dat het geen Derde Wereldoorlog wil uitlokken, zoals de MSM beweren.

Maar aan de andere kant kan het ook zijn dat de Russische leiding van mening was dat Biden’s handlangers hem op die trein zouden hebben gezet, ongeacht of Moskou hem “veiligheidsgaranties” gaf of niet. In dat scenario zouden zij degenen zijn die een scenario van de Derde Wereldoorlog riskeren door op onverantwoorde wijze de voorwaarden te scheppen waaronder de Amerikaanse leider per ongeluk schade zou kunnen oplopen, in welk geval zij zouden zeggen dat Rusland dit opzettelijk heeft gedaan nadat het op de hoogte was gebracht van de details van Biden’s reisarrangementen.

“Roebelgas:” De Grote Reset van Davos is verbrijzeld door de Russische Reset

Zijn bezoek aan Kiev heeft niets tastbaars opgeleverd, het was puur “copium” voor de westerse massa op een moment dat de militair-strategische dynamiek van dit conflict duidelijk in het voordeel van Rusland uitvalt. Omdat het Kremlin zich dat van tevoren realiseerde, heeft het waarschijnlijk berekend dat het geen kwaad kan om nog een “gebaar van goede wil” te maken, aangezien het alternatief het ondenkbare had kunnen zijn als Biden’s handlangers hem hoe dan ook in gevaar hadden gebracht.

Er is ook een precedent voor dit beleid, zoals blijkt uit de onthulling van de voormalige Israëlische premier Naftali Bennett dat president Vladimir Poetin heeft beloofd zijn Oekraïense collega niet te vermoorden. Zelensky uitschakelen zou Rusland in de ogen van de publieke opinie een nog slechter figuur slaan en zou niet veel verschil hebben gemaakt wat betreft de hervorming van de militair-strategische dynamiek van het conflict, aangezien hij, net als Biden, vooral een boegbeeld is om de beslissingen van zijn permanente bureaucratie te “legitimeren”.

Noch de Amerikaanse, noch de Oekraïense leider kan worden beschouwd als werkelijk onafhankelijke actoren in dit conflict, aangezien zij beide slechts pionnen zijn van hun machtige militaire, inlichtingen- en diplomatieke structuren die het beleid formuleren dat vervolgens publiekelijk wordt goedgekeurd via deze figuren. De lopende proxy-oorlog is geen strijd tussen hun leiders op persoonlijk niveau, maar tussen de respectieve permanente bureaucratieën van elke partij, die in de vorige zin werden beschreven.

Als symbolische figuren zoals hun staatshoofden worden vermoord of per ongeluk worden beschadigd, kan dat contraproductief zijn, in die zin dat de machtige structuren die erachter staan, onder begrijpelijke publieke druk gedwongen worden het conflict te laten escaleren om “hun gezicht te redden”. Op dit moment is de enige die de zaken roekeloos wil laten escaleren de Oekraïense leiding, wat de vele chemische en nucleaire provocaties van het afgelopen jaar verklaart.

Jacht op NAVO-tanks – Het Sudoplatov Bataljon van Zaporizhzhia looft 160.000 euro uit voor verovering NAVO-tanks

Rusland en de VS zijn daarentegen niet geïnteresseerd in het ombrengen of beschadigen van de leider van hun tegenhanger, omdat ze allebei heel goed weten dat dit gemakkelijk kan leiden tot de Derde Wereldoorlog, wat geen van beide regeringen wil vanwege duidelijke belangen van zelfbehoud, die opvallend ontbreken als het gaat om Kiev. Per slot van rekening was het de Oekraïense leiding die valselijk beweerde dat hun toevallige bombardement op Polen afgelopen november door Rusland zou zijn gedaan, wat de VS tot hun eer publiekelijk tegenspraken.

Die gebeurtenis bewees dat de Amerikaanse leiders geen derde wereldoorlog willen, wat ook strookt met de belangen van Rusland, wat verklaart waarom geen van beide het staatshoofd van de ander wil schaden, of dat nu met opzet of per ongeluk gebeurt. Deze convergentie van strategische berekeningen plaatst de veiligheidsgaranties die Rusland aan Biden gaf voorafgaand aan zijn bezoek aan Kiev in hun juiste context en maakt het voor het grote publiek begrijpelijker waarom het Kremlin deze reis ongehinderd heeft laten doorgaan.

https://t.me/TLF_TELEGRAM_Thelovefactory

Bron: Frontnieuws Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Door tlfmore

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: