April 6, 2023

Foto ter illustratie

De tragedie van vandaag is dat niemand de punten verbindt. Geen analist. Geen journalist. Ze richten zich allemaal op de brand en niemand vraagt zich af wat erachter zit. Hoe houdt de ene brand verband met de andere, schrijft Peter Koenig.

Al wekenlang staat Frankrijk in brand. Het lijkt, alsof Frankrijk de controversiële pensioenleeftijdsverhoging van 62 naar 64 jaar van Macron bestrijdt. Klinkt niet als zo’n grote zaak om Frankrijk af te branden – of wel?

De meeste landen in Europa en elders hebben een pensioenleeftijd die gelijk of hoger is. De Franse vakbonden hebben lang en hard gevochten om de pensioenleeftijd te beperken tot 62 jaar, wanneer werknemers in aanmerking komen voor een staatspensioen. Verdere verhogingen tot 66 jaar en hoger in 2028 en daarna zijn al gepland, wat bijdraagt aan de demonstraties.

Dit kan ook gevolgen hebben voor andere landen, aangezien de gemiddelde leeftijd van onze samenleving stijgt en de pensioenfondsen uitgeput raken. In het geval van Frankrijk heeft de te hoge Franse begroting stilletjes in het pensioenfonds gegraaid. De onbeperkte levering van geld en wapens aan Oekraïne om de Russen te doden, heeft verder bijgedragen aan de uitputting van de Franse middelen.

Wat de mainstream u niet vertelt, is dat de Fransen ook protesteren tegen de NAVO. Een meerderheid van de Fransen zou de NAVO willen verlaten, zoals het geval was toen president De Gaulle in 1967 de NAVO verliet. In 2009 trad Frankrijk weer toe tot de NAVO onder de toenmalige president Nicolas Sarkozy, die een “scholier” is van Klaus Schwab’s, WEF, “academie” voor Young Global Leaders (YGL).

Echter, met al deze achtergrond is het gruwelijke geweld dat al wekenlang in Franse demonstraties wordt getoond op geen enkele manier gerechtvaardigd. Er zijn gewelddadige “infiltraties” van buitenaf in deze protesten die vreedzaam begonnen.

Heeft u de mannen in het zwart gezien? Gezichtsmaskers en allemaal? Het planten van geweld, door het in brand steken van auto’s, banden, winkels – en meer, het provoceren van de politie, het rechtvaardigen van Macron’s orders aan de politie, om hard te zijn en meedogenloos, genadeloos en gewelddadig op te treden tegen de demonstranten?

Koppel dit aan de G20-conferentie van 2017 in Hamburg – waar de vreedzame rellen op 6 juli plotseling gewelddadig werden, toen meer dan 160 politiemensen gewond raakten bij botsingen met demonstranten en meer dan 75 mensen werden gearresteerd.

Ook in Hamburg was er plotseling een groep “mannen in het zwart” die geweld zaaiden, niet anders dan wat er in Parijs en andere Franse steden te zien is. Daardoor kon de toenmalige bondskanselier Merkel het hardste optreden van de Duitse politie mobiliseren met waterkanonnen en wapenstokken.

Juist regeringen introduceren geweld in vreedzame protesten, om de demonstranten de schuld te geven en politiegeweld te rechtvaardigen.

Worden deze gewelddadige infiltraties in vreedzame protesten heimelijk gefinancierd en gesteund door verschillende entiteiten en filantropische stichtingen die banden hebben met het World Economic Forum (WEF) en de financiële machtselite daarachter?

Maximale onderdrukking van mensen is de naam van het spel.

We zitten midden in de uitvoering door het WEF van The Great Reset, alias UN Agenda 2030.

De uitvoering vordert in sneltreinvaart, want het grootste deel van de bevolking slaapt nog.

Het punt is dat ze ons altijd waarschuwen. Maar we letten er niet op, want elke sekte – en dit is een sekte, u mag het de doodscultus noemen, elke sekte, om succesvol te zijn, moet hun acties, hun verraad aan de mensheid aankondigen.

Toch is het grootste deel van het volk nog steeds onwetend.

Als het allemaal voorbij is, heeft het geen zin om te zeggen: “We wisten het niet”. Dit is volstrekt onaanvaardbaar.

Wetenschappers en gewone mensen komen naar buiten en vertellen de waarheid, met miljoenen tegelijk, en steeds meer. We moeten ten minste de moed hebben om te luisteren en toe te geven dat we zijn voorgelogen en dat het nu de hoogste tijd is om onze ogen te openen en actie te ondernemen om deze misdaad tegen de mensheid te stoppen.

Er zijn GEEN toevalligheden.

De punten moeten ook worden verbonden met de massale transportstaking die Duitsland een week geleden trof. Werknemers eisten loonsverhoging te midden van de hoge inflatie. Vakbondsbazen noemden de geëiste verhogingen “een kwestie van overleven”, terwijl het management de stakingen als “volstrekt buitensporig” bestempelde.

The Local, het Duitse nieuws in het Engels, meldde eind vorige week: vakbonden en Duitse ambtenaren zijn er deze week niet in geslaagd een akkoord te bereiken in hun derde ronde van loononderhandelingen. Is dit het begin van een langdurige stakingsgolf?

Dit zijn de sterkste, economisch en sociaal meest ingrijpende en schadelijke stakingen die Duitsland in decennia heeft meegemaakt.

Waarom nu?

Deel van de “Reset Agenda” plannen om de Europese economie te vernietigen, te beginnen met een letterlijke de-industrialisatie van Duitsland – de leider in de EU.

Waarom denkt u anders dat de regering Biden de Nord Stream-pijpleidingen heeft laten opblazen? – Zodat de Duitsers, die het volledig eens zijn met deze misdaad, de Duitse kanselier Olav Scholz, en ook de Duitse onderdaan, mevrouw Ursula von der Leyen, ongekozen hoofd van de Europese Commissie (EC), niet op het laatste moment konden twijfelen en terugkomen op hun instemming met de vernietiging.

Zoals we weten, maakt de ONVERKOZEN EC de dienst uit in Europa, boven het Europees Parlement, dat niets meer is dan een schijn, een rookgordijn – een afleiding om aandacht te trekken.

Sommige analisten voorspellen dat als het WEF de Reset erdoor zou krijgen, Europa terug zou vallen in het “stenen tijdperk”, met als gevolg onnoemelijke ellende, werkloosheid, tekorten aan voedsel en energie, hyperinflatie. Het is een van de doelen van de Reset / Agenda 2030.

Als Wij, het Volk, “we wisten het niet” toeschouwers zijn, zijn we medeplichtig aan de misdaad.

Geen toeval – meer protesten, en meer punten om te verbinden.

Neem Italië

Ook in de maand maart – protesten die beginnen in Milaan, verspreiden zich door heel Italië omdat de regering de rechten van ouders van hetzelfde geslacht beperkt. Zie dit – Le Monde (18 maart 2023).

Mensen gingen de straat op in Milaan en elders, nadat de stad de registratie van kinderen van paren van hetzelfde geslacht had stopgezet op grond van nieuwe instructies van de rechtse regering van premier Giorgia Meloni.

Na jarenlang te zijn geïndoctrineerd door de Woke en de onuitspreekbare LGBTQ-agenda (LGBTQ betekent: lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender, queer of twijfelende personen), vinden de mensen dat hun rechten worden ingeperkt door de conservatieve regering-Meloni.

Nogmaals, zij – de meerderheid van de mensen wereldwijd – hebben geen idee wat er werkelijk achter deze LGBTQ-propaganda zit. Heeft het te maken met de eugenistische agenda, ook grotendeels gefinancierd door filantropische stichtingen?

Dit valt in de categorie van de giftige Covid-“vaccins”, die onnoemelijk veel honderden miljoenen gewonden en doden veroorzaken. Deze vaccins zijn ook verantwoordelijk voor enorme onvruchtbaarheid, stijgingen bij zowel vrouwen als mannen, tot 37% in Duitsland alleen al in 2022.

We hebben het over – massale, maar dan ook massale bevolkingsafname. Misdaden tegen de mensheid, voor onze ogen begaan. En velen van ons willen het niet zien. De Meloni-regering maakt terecht een einde aan deze misdaad.

Verbind de punten, van de protesten met The Reset / Agenda 2030.

Ook geen toeval zijn de protesten in Georgië – zoals gemeld op 9 maart 2023 door The Guardian.

Wat was de aanleiding voor de protesten?

Duizenden mensen gingen de straat op in de Georgische hoofdstad Tbilisi, nadat het parlement een wetsontwerp had goedgekeurd dat volgens critici, die het een “Russische wet” noemden, de persvrijheid zou beperken en de inspanningen van Georgië om kandidaat te worden voor het EU-lidmaatschap zou ondermijnen.

Volgens de wet, die wordt gesteund door de regerende Georgische Droompartij, moeten organisaties die meer dan 20% van hun financiering uit het buitenland halen, zich laten registreren als “buitenlandse agenten” of hoge boetes krijgen.

Wat is er zo slecht aan deze wet? – Het westen meet zoals gewoonlijk met twee maten. Terwijl deze regels worden geschreven, overweegt de EU een soortgelijke wet – zie dit door POLITICO (13 maart 2023).

Dergelijke wetten bestaan al in de VS en Australië.

Terug naar Georgië – na twee dagen van grootschalige protesten kondigde de Droompartij aan het wetsvoorstel “onvoorwaardelijk in te trekken”. De reden hiervoor was dat de demonstranten zeiden dat het een “Russische wet” kopieerde. Rusland nam een dergelijke wet aan in 2012, toen werd ontdekt dat uit het buitenland gefinancierde ngo’s spionagemiddelen waren voor de landen die hen financierden.

In de huidige anti-Russische wereld wil niemand geassocieerd worden met Rusland – dat zorgt voor een “slechte reputatie”. Dus kiest de Georgische regering liever de kant van het corrupte westen, dan dat ze haar eigen belangen beschermt – ze laat de wet vallen om de demonstranten een plezier te doen.

Iedereen die gelooft dat deze protesten niet door het westen zijn gefinancierd, door steeds dezelfde verdachten die eerder zijn genoemd, is een dwaas.

Protesten in maart

U kunt zich ook afvragen waarom al deze protesten in maart plaatsvinden. Sektes vertrouwen veel op “symboliek”, en op “bijgeloof”.

Heeft het misschien te maken met het feit dat de naam maart is afgeleid van het Latijnse woord Martius, genoemd naar Mars, de Romeinse god van de oorlog. Martius was de naam van de eerste maand in de oorspronkelijke Romeinse kalender. Maart is de eerste van een aantal maanden die naar een god zijn genoemd. We leven in een constante oorlog, nietwaar?

Terug naar Frankrijk

Een deel van de reden waarom Macron zo onvermurwbaar is over de pensioenhervorming, en deze zelfs via een zeer impopulair presidentieel decreet heeft doorgevoerd, in plaats van via het parlement, is dat het Franse pensioenfonds uitgeput is, al heel lang. De hervorming kan niet riskeren te mislukken.

Afgezien van een te hoge begroting, worden er van bovenaf (regering Biden en WEF, die de gigantische financiën vertegenwoordigen) miljarden gemandateerd om ofwel rechtstreeks naar de corrupte Oekraïense regering te gaan, ofwel naar wapenfabrikanten die aan Oekraïne leveren – om Russen te doden.

Iedereen weet hoe schaamteloos bedrieglijk de Oekraïense regering is, maar geen van de Europese Washington / NAVO marionetten durft dit te zeggen.

Het uiteindelijke doel is inderdaad dat het westen de enorme rijkdommen van het Russische grondgebied overneemt.

Dat zal niet gebeuren. Dat is in de afgelopen honderden jaren nog nooit gebeurd.

Het zal nog minder gebeuren met de louche leiding van de Europese Unie en de NAVO aan het roer.

Justitie heeft haar zin.

SS France Police

Maar de schuld zal zich opstapelen in dit westerse piramidale op de dollar gebaseerde monetaire systeem. Dit geldt voor het westen in het algemeen. Andere landen dan Frankrijk zullen in soortgelijke situaties terechtkomen.

Onbeheersbare schulden.

Dit is het ideale moment om programmeerbare Central Bank Digital Currency (CBDC) in te voeren en de schuld in één keer allemaal weg te vegen. Zie ook dit.

Dat is het plan. Programmeerbaar betekent totale controle over de mensheid. CBDC kan vervallen of geheel of gedeeltelijk geblokkeerd worden, afhankelijk van het gedrag van de mensen.

De arbeidersklasse, de nutteloze eters – (WEF’s Harari) – draagt de lasten omdat de werkende mensen geacht worden geleidelijk te worden vervangen door robots en Kunstmatige Intelligentie (AI).

Zo werkt de echte economie niet.

Tot die boodschap doordringt tot de door hebzucht gedreven elite – moet er wellicht nog veel leed gebeuren.

Laat onze gedachten en solidariteit uitgaan naar de mensen, die vechten voor hun rechten, hun recht om te leven – überhaupt overal ter wereld, niet alleen in Frankrijk – verenig u en breng een gigantische verandering teweeg voor de mensheid.

Zodra de politie en het leger wakker worden en de kant van het volk kiezen, zodra ze beseffen dat ze deel uitmaken van Wij, het volk, is het spel voorbij – “hun” – de strijd van de elite is verloren.

In de tussentijd kunnen we denken aan het opzetten van parallelle samenlevingen, economieën, buiten het huidige sociaal-economische systeem. Beschavingen zijn al eerder gekomen en gegaan. Men zegt dat wij de vijfde of zesde beschaving zijn.

Toegegeven, het is een uitdaging, maar niet onoverkomelijk, want we werken allemaal toe naar een hoger bewustzijn.

https://t.me/TLF_TELEGRAM_Thelovefactory

Bron: Frontnieuws Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

Door tlfmore

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: