April 19, 2023

Vanaf het begin zijn er vraagtekens gezet bij de oorsprong en de oorzaken van de “covid pandemie”. Verklaringen, die de bedrijfsmedia en de “factcheckers” van het bedrijfsleven met alle macht hebben geprobeerd te censureren, de kop in te drukken of te negeren, zijn onder meer snode experimenten met “gain-of-function”, de “lab-lek”-theorie en de snelle uitrol van gevaarlijke 5G-technologie. Welke rol zou 5G kunnen spelen? schrijft Rhoda Wilson.

Wij zijn niet langer een nietsvermoedend publiek

Door Dr. Tess Lawrie

De gefabriceerde Covid-19 “pandemie” werd in 2020 losgelaten op een vertrouwend en nietsvermoedend publiek. Daarom lijkt het verstandig om de Covid-hypothesen, die door de gezondheidsautoriteiten en hun bedrijfsmedia krachtig worden ontkend, opnieuw te bekijken. Het zijn juist deze ongepubliceerde, weerlegde en belachelijk gemaakte – zogenaamde “samenzwering” – theorieën die drie jaar later de stempel van waarheid dragen.

Waar begint men? Toen Covid-19 voor het eerst uitbrak, wezen veel onafhankelijke wetenschappers en commentatoren op de gelijktijdige uitrol van 5G-technologie in Wuhan en elders, met de suggestie dat die mogelijk heeft bijgedragen aan de verspreiding van Covid-19 en dat die moet worden onderzocht. Deze suggesties over de oorsprong van Covid-19 werden snel de kop ingedrukt door de factcheckers. Hetzelfde artikel dat deze alternatieve hypothese ontkracht, stelt verder dat “het huidige coronavirus een zoönotisch virus is… dat wil zeggen dat het van dieren op mensen wordt overgedragen”, waarbij het WHO-China Joint Mission report wordt geciteerd, waarvan is bevestigd dat het niet waar is.

Aannemelijker zijn de onthullingen uit de getuigenis van Dr. Redfield over de waarschijnlijkheid dat de uitbraak van het coronavirus het gevolg is van geheim onderzoek dat door het Amerikaanse ministerie van Defensie samen met particuliere actoren is uitgevoerd. Volgens deze hypothese kan het gemanipuleerde coronavirus pathogeen zijn gelekt uit het Wuhan Institute of Virology, waar het door de VS geleide onderzoek werd uitgevoerd.

Dit roept de vraag op of een dergelijk lek per ongeluk of opzettelijk is gebeurd. Als ik denk aan de zielloze gezichten van Anthony Fauci van het NIH (“Ik ben de wetenschap”) en Klaus Schwab van het WEF (“U zult niets bezitten en gelukkig zijn”) ben ik geneigd te geloven dat het om het laatste gaat.

5G is een wapensysteem ontworpen om mensen te VERMOORDEN, zegt wapenexpert Mark Steele

Het lijkt er dus op dat zelfs de laatste hypothese een afleiding is van de grootste bedreiging – een technologie die sneller is uitgerold dan de bliksem en aantoonbaar sneller dan de gevaarlijke genetische “vaccins” zelf.

Denk aan de vroege en angstaanjagende beelden die op de BBC en andere bedrijfsmedia te zien waren van mensen die ter plekke dood neervielen door deze dodelijke ziekteverwekker, en de berichten over Wuhan dat werd veranderd in “Zombieland“. Past dit bij een virale ademhalingsziekte? Ik zou zeggen van niet. Bij nader inzien lijken deze beelden pure propaganda.

Dus, als Covid opzettelijk is gelekt uit het lab in Wuhan om de inzet van Covid-19 injecties als biowapen te vergemakkelijken, zoals veel samenzweringsanalisten suggereren, wat is dan de uitrol van 5G in het handboek van de megalomaan? Gaat 5G echt alleen over bewaking en controle, het internet van lichamen en digitale slavernij, of zit er meer kracht in deze technologie dan we bereid zijn te overwegen?

Deze week luisterde ik naar een gesprek tussen de Duitse advocaat Reiner Fuellmich en Barry Trower, een gepensioneerd militair en expert op het gebied van microgolfoorlogsvoering. Ik was geschokt toen ik hoorde dat de militaire mogelijkheden van de microgolftechnologie al sinds de jaren ’40 en ’50 bekend zijn en door militairen overal ter wereld worden toegepast, maar dat wij als publiek er niets van afwisten. Volgens Barrie Trower is informatie over en bewijs van het gevaar van deze technologie opzettelijk achtergehouden.

Ik heb al eerder geschreven over de overeenkomsten in de falende regelgeving tussen de experimentele covid-19 injecties en WiFi en 5G technologie.

5G – Microwave as a weapon

5G – Microwave as a weapon

Barry Trower schrijft het falen van de autoriteiten toe aan de sluwheid van een Australische professor die verbonden is aan de ICNIRP. Deze aan de industrie gelieerde particuliere organisatie stelde in de jaren ’80 de oorspronkelijke veiligheidsnormen vast voor microgolfstraling van mobiele telefoons op basis van thermische effecten op een volwassen dummy-model, gemeten gedurende 6 minuten. De organisatie komt er nog steeds mee weg het aanzienlijke bewijs van schade door niet-thermische effecten te negeren vanwege de formulering in de richtsnoeren die ICNIRP beschermt tegen aansprakelijkheid.

Hoe het allemaal in elkaar past: Covid, 5G, Nanotech en Transhumanisme

Op deze manier heeft de ICNIRP de verantwoordelijkheid voor de onveilige toepassing van deze technologie op de schouders gelegd van elke ambtenaar die de installatie ervan goedkeurt. Dus degenen die de ICNIRP-richtsnoeren niet lezen en beslissingen nemen die leiden tot schade voor het publiek, zijn volledig verantwoordelijk voor de veroorzaakte schade. Ze lijken het alleen nog niet te weten. Maar nu deskundigen als Barrie naar voren komen, zal het publieke bewustzijn zeker groeien en zullen deze ambtenaren in gemeenteraadscomités die verantwoordelijk zijn voor het goedkeuren van deze onveilige technologie, waarschijnlijk snel in het nauw komen. Helpt u alstublieft het vuur aan te wakkeren!

Barrie beschrijft hoe microgolfstraling kan en is gebruikt om mensen in verwarring te brengen, om onvruchtbaarheid bij ons nageslacht te veroorzaken en zelfs om mensen dood neer te laten vallen (mogelijk zoals in Wuhan aan het begin van Covid). Gezien de miljarden mannen, vrouwen en kinderen die 24/7 aan hun mobiele telefoon zijn gekoppeld, verdient dit interview onze volle aandacht, evenals een open discussie tussen ons en iedereen die beweert ons te dienen, te leiden of te vertegenwoordigen in onze gemeenschappen, steden en instellingen.

Welk verband is er, als dat er al is, tussen de uitrol van de experimentele Covid-19 injectie en de uitrol van 5G? Terwijl steden en buitenwijken in lockdown werden geplaatst, werden geulen uitgegraven en kabels gelegd; torens werden geïnstalleerd op schoolpleinen, kerktorens, langs snelwegen en op flatgebouwen zonder veiligheidsbeoordeling of raadpleging van het publiek. Dit alles terwijl doodsbange mannen en vrouwen te zeer werden afgeleid door dodelijke Covid-propaganda om het op te merken.

Op basis van het interview met deze veteraan zie ik veel vragen opkomen. Om te beginnen:

  • Wordt 5G in hele steden ingezet om te controleren, te onderwerpen en misschien zelfs te doden?
  • Maken de nieuwe door de overheid gestimuleerde sms-waarschuwingen deel uit van een militaire operatie?
  • Kunnen deze nieuwe sms-waarschuwingen van de overheid worden gebruikt om ons kwaad te doen?
  • Wij hebben toch het recht om vragen te stellen?

Naar mijn mening zijn onze regeringen niet langer in controle, als ze dat al ooit geweest zijn. De haast om deze voor wapens geschikte technologie uit te rollen suggereert voor mij dat de supranationale machten die de Grote Reset controleren, haast maken om de voorwaarden van onze slavernij op te schroeven voordat het te laat is (voor hen).

Kan iemand van ons, geconfronteerd met de meedogenloze en zinloze druk om giftige genetische injecties toe te dienen aan onze jongens, meisjes en dierbare baby’s, nog onwetend zijn?

We zijn niet langer nietsvermoedend, we zijn diep wantrouwend en hebben daar alle recht toe!

Alles wat zonder onze instemming en uitdrukkelijke toestemming gebeurt, vraagt om antwoorden.

Als u meer wilt weten over 5G en hoe u uw gezin kunt beschermen tegen dit alomtegenwoordige en onzichtbare gevaar, kom dan deze zondag naar Tess Talks, waar ik zal spreken met Dr. Beverly Rubik, een Amerikaanse biofysicus en 5G-onderzoeker die ook de alarmbellen laat rinkelen. Als voormalig hoogleraar zonder belangenconflicten en met uitgebreide onderzoekservaring op dit gebied, is Dr. Rubik een kalme stem van de rede die ik vertrouw. Stem af en beslis zelf.


https://t.me/TLF_TELEGRAM_Thelovefactory
Bron: frontnieuws Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

5G DOSSIER

Door tlfmore

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: