Tag: BMGF enz.) erin geslaagd de COVID-crisis levend te houden en als wapen te gebruiken om beleid te rechtvaardigen dat de doelstellingen van de volksgezondheid niet bevordert