Tag: Deze witte vliegtuigsporen zijn het resultaat van wetenschappelijk aantoonbare verstuiving van aluminiumdeeltjes en andere giftige zware metalen