Tag: Ongeveer 30% van de jongeren die een COVID-prik krijgen