Augustus 31, 2023

Foto: freepik / BillionPhotos

Het CDC heeft zojuist stilletjes toegegeven dat meer dan 99% van de gerapporteerde “Covid-doden” vervalst zijn om het publiek zodanig bang te maken dat ze de experimentele Covid-prik zouden nemen.

Nieuw vrijgegeven gegevens van het CDC onthullen dat de meeste geregistreerde sterfgevallen die aan Covid werden toegeschreven, door iets anders werden veroorzaakt.

Volgens het Covid-dashboard van het CDC had slechts 1,7% van de 324 “Covid-doden” die in de week eindigend op 19 augustus geregistreerd werden, Covid als primaire doodsoorzaak.

Verontrustend genoeg stierf de overgrote meerderheid van de mensen die als “Covid-doden” werden bestempeld in werkelijkheid aan andere oorzaken zoals kanker en hartaandoeningen – waarvan er veel door de Covid-prik veroorzaakt zouden kunnen zijn.

Zoals Slay News eerder heeft gemeld, hebben andere onderzoeken aangetoond dat het aantal sterfgevallen door kanker en hartaandoeningen de afgelopen jaren sterk is gestegen.

Afzonderlijke gegevens van het agentschap laten zien dat tot nu toe in augustus de grootste doodsoorzaak in de V.S. kanker is, gevolgd door hartaandoeningen, bericht Slaynews.

Deze laatste bekentenis van de CDC betekent dat slechts een fractie van het beweerde aantal Amerikaanse levens elke week direct aan het virus verloren gaat.

Volgens de eigen gegevens van het CDC is 99 procent van de “Covid-sterfgevallen” vervalst.

De primaire of onderliggende doodsoorzaak is achterliggende ziekte, situatie of gebeurtenis die de keten van gebeurtenissen in gang heeft gezet die direct tot de dood heeft geleid, zoals earth.com opmerkt.

Complicaties die voortkomen uit de primaire oorzaak worden meestal als secundaire oorzaken beschouwd wanneer artsen een overlijdensakte registreren.

Covid kan bijvoorbeeld als secundaire doodsoorzaak worden vermeld wanneer het virus een persoon met een reeds bestaande hartaandoening te zwaar belast.

In dat geval zou de primaire doodsoorzaak een hartaandoening zijn, met Covid als bijkomende oorzaak, zoals earth.com noteert.

Daarom is het aantal gezonde mensen dat alleen aan Covid is overleden ongelooflijk klein, omdat bijna alle geregistreerde sterfgevallen mensen met onderliggende aandoeningen waren.

Dit nieuws komt op het moment dat de bedrijfsmedia blijven hameren op een recente stijging van het aantal Covid-gevallen in het hele land.

Recent ontdekte varianten EG.5, of Eris, en BA.8.26, of Pirola, zijn in verschillende landen en de VS gevonden.

In de media is gewaarschuwd dat deze varianten, die sterk gemuteerd zijn, vaccins en natuurlijke immuniteit beter weten te omzeilen, waardoor ze meer infecties veroorzaken.

Naar verluidt zijn het aantal infecties in de VS verdubbeld door de opkomst van deze varianten, en het aantal ziekenhuisopnames onder mensen met het virus is voor de vijfde week op rij gestegen.

In de angstzaaiende rapporten wordt echter vaak niet vermeld dat het aantal “Covid-doden” niet stijgt.

Desondanks leidt de toename van het aantal gevallen tot oproepen om de maskermandaten en andere Covid-beperkingen weer in te voeren.

Hollywood filmstudio Lionsgate versterkte vorige week de maskermandaten in haar kantoren in Santa Monica, Californië.

Slechts enkele dagen later echter, na een protest, hief de studio het mandaat op en beweerde dat het de situatie “onder controle” had.

Ook Rutgers University in New Jersey en Morris Brown College in Georgia kondigden aan dat gezichtsmaskers verplicht zouden worden gesteld voor personeel en studenten.

Het Kaiser Permanente Hospital in Santa Rosa, Californië, en het Upstate Community Hospital in Syracuse, New York, voerden ook opnieuw een maskerplicht in voor artsen, verpleegkundigen, patiënten en bezoekers.

In Kentucky annuleerde het Lee County School District de lessen minder dan twee weken na de opening omdat bijna een vijfde van de leerlingen ziek was door een “tripledemische” ziekte, waaronder Covid, keelontsteking en griep.

Ondertussen gaf de Democratische president Joe Biden aan dat zijn regering van plan is om erop aan te dringen dat Amerikanen in de komende weken nog een Covid-boostervaccin krijgen.

Biden ondertekende vrijdag een voorstel waarin hij het Congres om meer geld vraagt voor de ontwikkeling van nieuwe Covid-vaccins, zoals Slay News meldde.

Biden vertelde verslaggevers dat “iedereen” het nieuwe vaccin zal krijgen, “ongeacht of ze al eerder gevaccineerd zijn of niet.”

Er lijkt echter weinig interesse te zijn onder Amerikanen om zogenaamde “boostervaccins” te krijgen.

Slechts 18% van de Amerikanen die hiervoor in aanmerking komen, heeft een of andere “boostervaccinatie” gekregen.

Hoewel de opkomst van nieuwe varianten en de herimplementatie van sommige Covid-mandaten voor paniek hebben gezorgd, ontkrachten de eigen gegevens van de CDC het verhaal dat Covid een bedreiging vormt.

Maar zullen de feiten een goed narratief in de weg staan met de kritieke verkiezingen van 2024 voor de deur?

https://t.me/TLF_TELEGRAM_Thelovefactory

Bron: Frontnieuws Copyright © 2023 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Door tlfmore

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: