November 2, 2023

Volgens een nieuwe studie, uitgevoerd door Italiaanse onderzoekers, zijn er sinds de introductie van de giftige mRNA-vaccins meer ernstige neurologische complicaties opgetreden.

Uit het onderzoek bleek dat één op de drie mensen die de injecties kregen kort daarna last kreeg van “trillingen, slapeloosheid, spierkrampen” en meer, bericht Thepeoplesvoice.

NN meldt:

De onderzoekers merken op dat neurologische complicaties sterk zijn toegenomen onder de gevaccineerden.

De studie, uitgevoerd door toponderzoekers van de Universiteit Vita-Salute San Raffaele in Milaan, Italië, werd gepubliceerd in het peer-reviewed tijdschrift Vaccines.

Tijdens het Italiaanse bevolkingsonderzoek wilden de wetenschappers “de neurologische complicaties na de eerste en/of tweede dosis COVID-19 vaccins en factoren die mogelijk verband houden met deze bijwerkingen evalueren,” aldus het artikel.

De studie analyseerde 19.096 mensen die in juli 2021 Covid-injecties kregen in Italië.

Van degenen die werden geanalyseerd, hadden 15.368 het Pfizer-vaccin genomen, terwijl 2.077 de Moderna-versie hadden genomen.

1.651 hadden de AstraZeneca-versie gekregen.

Zowel Pfizer als Moderna zijn mRNA-injecties, wat technisch gezien DNA-behandelingen zijn en helemaal geen vaccins.

De AstraZeneca-injectie is een adenovirusvaccin.

De injecties van Pfizer en Moderna gebruiken een ander mechanisme dan de AstraZeneca-versie om de immuunrespons op te wekken.

Volgens het rapport bleek uit het onderzoek dat maar liefst 31,2% van de gevaccineerde personen last had van neurologische klachten.

Deze klachten omvatten hoofdpijn en oorsuizen, slaperigheid, duizeligheid, dubbel zien, gevoelloosheid, veranderingen in smaak en reuk en zelfs “cognitieve mist of concentratieproblemen.”

Elk van de verschillende injecties veroorzaakte verschillende profielen van complicaties, zo bleek uit het onderzoek.

53% van degenen die een AstraZeneca-injectie namen, rapporteerden hoofdpijn en meer dan 13% had last van trillingen.

De patiënten meldden dat deze symptomen ongeveer een dag aanhielden.

Bijna 6 procent zei slapeloosheid te hebben en 2,7% meldde oorsuizingen.

In het onderzoek werd gespeculeerd dat complicaties gerelateerd aan het AstraZeneca-vaccin toe te schrijven zijn aan twee factoren:

“Ten eerste, de aard van het vaccin, dat een gemodificeerde adenovirusvector is die resulteert in significante en aanhoudende systemische immuunactivatie; ten tweede, individuele kwetsbaarheid gerelateerd aan een predisponerende biologie.”

De Moderna en Pfizer nRNA injecties rapporteerden beide vergelijkbare bijwerkingen.

39,7 procent van de mensen die Moderna injecties kregen, rapporteerden last te hebben van slaperigheid, waarbij de aandoening meestal een week aanhield.

De ontdekking suggereert dat er “een strikte relatie zou kunnen zijn tussen de ontwikkeling van slaperigheid en immuunreacties op vaccins/infecties,” merkte de studie op.

De onderzoekers suggereerden dat één hypothese was dat de injecties “de selectieve immuun-gemedieerde vernietiging van orexine-producerende neuronen, wat T-cel-gemedieerde neuronale schade is, waardoor narcolepsie wordt uitgelokt.”

De auteurs van de studie vragen nu “dringend” om “toekomstig onderzoek” naar de mogelijke neurologische schade die de injecties veroorzaken.

Ondertussen had 15,9 procent van de mensen die de Moderna-prik kregen last van duizeligheid en 14,5 procent meldde gevoelloosheid.

2,7% rapporteerde dubbel zicht, met “een verhoogd risico” na een tweede dosis.

Daarnaast meldde ongeveer 6,4% van de ontvangers van het Pfizer-vaccin dat ze last hadden van cognitieve mist.

Het rapport zei dat de studie suggereerde dat vrouwen een “verhoogd risico” hadden op dergelijke complicaties, en dat kan komen door DNA-verschillen. Vrouwen hebben twee X-chromosomen, terwijl mannen één X-chromosoom en één Y-chromosoom hebben.

Het onderzoek zei dat de resultaten “met voorzichtigheid moeten worden geïnterpreteerd vanwege een mogelijke overschatting van neurologische gebeurtenissen als gevolg van de zelfgerapporteerde symptomen.”

“We evalueerden de risico’s van de eerste en tweede dosis van het vaccin; de gegevens over de tweede dosis waren echter beperkt, wat een potentiële vertekening van het onderzoek is,” aldus de auteurs van het onderzoek.

De gerenommeerde cardioloog Dr. Peter McCullough reageerde op de studie op Substack.

“Een schokkende 31,2 procent van de respondenten in deze grote dataset liep neurologisch letsel op na twee injecties met geverifieerde gegevens in gezondheidsregisters,” schreef hij.

“De meeste risicoschattingen geven aan dat het veiligheidsprofiel onaanvaardbaar is.

Het is alarmerend dat alle neurologische verenigingen tot op heden nog steeds COVID-19 vaccins aanbevelen en dat geen van hen veiligheidswaarschuwingen heeft afgegeven voor de producten.”

Andere studies hebben ook bewijs ontdekt dat Covid mRNA-shots verband houden met neurologische complicaties.

In oktober 2021 stelde een studie gepubliceerd in het tijdschrift Neurological Sciences dat de “meest verwoestende neurologische complicatie na vaccinatie cerebrale veneuze sinus trombose (CVST) is.”

McCullough merkte op dat een studie van november 2022 in Current Neurology and Neuroscience Reports vergelijkbare bevindingen deed.

Hij legde uit dat een verhoogd risico van 20 procent of meer als “klinisch belangrijk” wordt beschouwd.

https://t.me/TLF_TELEGRAM_Thelovefactory

Bron: frontnieuws Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Door tlfmore

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: