Tag: maar dat zij gebruiken om hun eigen politieke en financiële belangen te behartigen. Het “laat nooit een goede crisis verloren gaan”