Aartsbisschop Carlo Maria Viganò


Artsbisschop Carlo Maria Viganò heeft een oproep gedaan aan katholieken, christenen, gelovigen en mensen van goede wil om zich te verenigen tegen de duistere krachten van het globalisme. Aartsbisschop Viganò stuurde The Gateway Pundit zijn video en oproep tot een anti-globalistische alliantie.

Kijkt u naar zijn aangrijpende oproep tot eenheid, moed, kracht en geloof. Aartsbisschop Viganò deelde deze ontroerende tekst en video op woensdag met de Gateway Pundit. De video en de tekst zijn een internationale oproep tot de oprichting van een anti-globalistische alliantie om de kwade elites te verslaan die vrije mannen en vrouwen tot slaaf willen maken en een “Godsdienst van de Mensheid die het geloof in Christus opheft” willen promoten.

Van aartsbisschop Viganò:

“Deze anti-globalistische alliantie moet de naties bijeenbrengen die willen ontsnappen aan het helse juk van de tirannie en hun eigen soevereiniteit willen bevestigen, door overeenkomsten te sluiten voor wederzijdse samenwerking met naties en volkeren die hun principes delen en het gemeenschappelijk verlangen naar vrijheid, rechtvaardigheid en goedheid. Zij zal de misdaden van de elite aan de kaak moeten stellen, de verantwoordelijken moeten identificeren, hen voor internationale tribunalen moeten brengen en hun buitensporige macht en schadelijke invloed moeten beperken. Zij zal het optreden van de lobby’s moeten verhinderen, vooral door de strijd aan te binden tegen de corruptie van staatsambtenaren en van degenen die in de informatie-industrie werken, en door het kapitaal te bevriezen dat gebruikt wordt om de maatschappelijke orde te destabiliseren.”

(…)

De hele pandemie-kwestie is instrumenteel voor de Great Reset, en het is deze laatste die we moeten bestrijden. Ik denk dat het op dit moment het meest aangewezen is om een beweging van het volk te creëren die in een antiglobalistische alliantie katholieken, christenen en mensen van goede wil bijeenroept. Dit is de eerste oproep die ik in die zin doe.

…Als de aanval wereldwijd is. De verdediging moet ook mondiaal zijn.

Hier is de tekst van aartsbisschop Vigano’s boodschap (zie video van dezelfde boodschap hieronder).Paus Franciscus: “Elk land behoort ook tot de buitenlander”

OPROEP TOT EEN ANTI-GLOBALISTISCHE ALLIANTIE

Al twee jaar zijn we getuige van een wereldwijde staatsgreep, waarbij een financiële en ideologische elite erin geslaagd is de controle te verwerven over een deel van de nationale regeringen, openbare en particuliere instellingen, de media, de rechterlijke macht, politici en religieuze leiders. Zonder onderscheid zijn zij allen slaven geworden van deze nieuwe meesters die hun handlangers verzekeren van macht, geld en sociale bevestiging. Fundamentele rechten, die tot gisteren als onschendbaar werden voorgesteld, zijn met voeten getreden in naam van een noodsituatie: vandaag een gezondheidsnoodsituatie, morgen een ecologische noodsituatie, en daarna een internetnoodsituatie. Deze wereldwijde staatsgreep ontneemt de burgers elke mogelijkheid tot verdediging, aangezien de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht medeplichtig zijn aan de schending van het recht, de rechtvaardigheid en het doel waarvoor zij bestaan. Het is een mondiale staatsgreep, omdat deze criminele aanval op de burgers zich uitstrekt tot de hele wereld, met zeer zeldzame uitzonderingen. Het is een wereldoorlog, waarin wij allen de vijand zijn, zelfs degenen die onbewust nog niet de betekenis hebben ingezien van wat er gebeurt. Het is een oorlog die niet met wapens wordt uitgevochten, maar met onwettige regels, verdorven economisch beleid, en onduldbare beperkingen van natuurlijke rechten.

Supranationale organisaties, grotendeels gefinancierd door de samenzweerders van deze staatsgreep , bemoeien zich met het bestuur van afzonderlijke naties en met de levens, relaties en gezondheid van miljarden mensen. Zij doen dit zeker voor het geld, maar nog meer om de macht te centraliseren en een planetaire dictatuur te vestigen. Het is de Great Reset van het Wereld Economisch Forum, de Agenda 2030 van de Verenigde Naties. Het is het plan van de Nieuwe Wereldorde, waarin een Universele Republiek iedereen tot slaaf maakt en een Religie van de Mensheid het Geloof in Christus opheft.Tegenover deze wereldwijde staatsgreep is het nodig een internationale Anti-Globalistische Alliantie te vormen, die al diegenen verzamelt die zich tegen de dictatuur willen verzetten, die niet van plan zijn slaaf te worden van een gezichtsloze macht, die niet bereid zijn hun eigen identiteit, hun eigen individualiteit, hun eigen religieuze geloof op te heffen. Als de aanval mondiaal is, moet ook de verdediging mondiaal zijn. Ik roep machthebbers, politieke en religieuze leiders, intellectuelen en alle mensen van goede wil op zich te verenigen in een Alliantie die een anti-globalistisch manifest lanceert, waarin de fouten en afwijkingen van de dystopie van de Nieuwe Wereldorde punt voor punt worden weerlegd en concrete alternatieven worden voorgesteld voor een politiek programma dat geïnspireerd is door het algemeen welzijn, de morele beginselen van het christendom, traditionele waarden, de bescherming van het leven en het natuurlijke gezin, de bescherming van het bedrijfsleven en de arbeid, de bevordering van onderwijs en onderzoek, en de eerbiediging van de schepping.Aartsbisschop Vigano: “De vaccinslachtoffers worden geofferd op het altaar van Moloch”

Deze antiglobalistische alliantie moet de volkeren bijeenbrengen die willen ontsnappen aan het helse juk van de tirannie en die hun eigen soevereiniteit willen bevestigen door overeenkomsten te sluiten voor wederzijdse samenwerking met volkeren en naties die hun beginselen delen en het gemeenschappelijk verlangen naar vrijheid, rechtvaardigheid en goedheid. Zij zal de misdaden van de elite aan de kaak moeten stellen, de verantwoordelijken moeten aanwijzen, hen voor internationale tribunalen moeten brengen en hun buitensporige macht en schadelijke invloed moeten beperken. Zij zal het optreden van de lobby’s moeten verhinderen, vooral door de strijd aan te binden met de corruptie van staatsambtenaren en degenen die in de informatie-industrie werken, en door het kapitaal te bevriezen dat gebruikt wordt om de sociale orde te destabiliseren. In landen waar de regeringen onderdanig zijn aan de elite, zullen zij volksverzetbewegingen en comités van nationale bevrijding kunnen oprichten, met vertegenwoordigers van alle sectoren van de samenleving, die een radicale hervorming van de politiek voorstellen, geïnspireerd door het algemeen welzijn en fel gekant tegen het neo-malthusiaanse project van de globalistische agenda. Ik nodig allen die de traditionele christelijke samenleving willen verdedigen uit om bijeen te komen in een zo spoedig mogelijk te houden internationaal forum, waarin vertegenwoordigers van verschillende naties samenkomen om een serieus, concreet en duidelijk voorstel te presenteren. Mijn oproep is gericht tot politieke leiders en machthebbers die zich bekommeren om het welzijn van hun burgers, en die de oude systemen 

Geschreven doo: Frontnieuws
Bron : /www.frontnieuws.com
Onze dank Frontnieuws….Super.

Door tlfmore

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: