De COVID-prik, COVID jab of het COVID nep-vaccin is geen echt vaccin, maar de ernstige en soms dodelijke bijwerkingen zijn wel degelijk echt, schrijft Makia Freeman.

N.v.d.r.: Frontnieuws onderschrijft, noch moedigt het iemand aan om medische behandelingen te ondergaan. Verder doet Frontnieuws geen beweringen over welke medicijnen of technieken dan ook die welke menselijke ziekte of kwalen dan ook behandelen.

Databanken over de hele wereld worden overspoeld met rapporten over verwondingen (bijwerkingen) en sterfgevallen als gevolg van het COVID-vaccin. Op het moment van schrijven vermeldt de in de VS gevestigde VAERS-databank ongeveer 915.000 verwondingen, waaronder 20.000 sterfgevallen, wat volgens de Harvard Pilgram Study van 2010 een onderrapportage is met een factor 100 [voor verwondingen]. Op het moment dat ik dit schrijf, registreert de Europese databank EudraVigilance (die gegevens van de 30 landen van de Europese Economische Ruimte bijhoudt) ongeveer 2.900.000 verwondingen, waaronder 31.000 sterfgevallen na de COVID-prik. Het is aannemelijk dat ook daar sprake is van onderrapportage, hoewel dat moeilijk met zekerheid te zeggen is.

Alle voorstanders van Big Pharma en door de NWO gefinancierde factcheckers staan natuurlijk te trappelen om te beweren dat deze gegevens alleen maar zelf-gerapporteerd zijn en geen oorzakelijk verband aantonen, maar je hoeft geen genie te zijn om de trends hier te zien. Wat de echte statistieken ook zijn, de nep-vaccin effecten zijn verwoestend. Er is echter ook goed nieuws. Als u of iemand die u kent de COVID-prik heeft genomen, en post-vaccin spijt ervaart, zijn er een aantal mogelijke manieren waarop u kunt herstellen. Hieronder vindt u een lijst met opties voor COVID-prik ontgifting.

COVID-prik ontgifting: Zelfgemaakte spike-eiwitten

Voordat ik begin, wil ik iets heel duidelijk maken. We zijn allemaal gebombardeerd met het angstverhaal van het gevreesde spike-eiwit van SARS-CoV-2. Dit is pure fictie. SARS-CoV-2 bestaat alleen in een digitale virusdatabank en is geen echt echt virus. Er bestaat geen geïsoleerd, levensecht SARS-CoV-2-exemplaar.

Als ik het hieronder heb over spike-eiwitten, heb ik het dus niet over de spike-eiwitten van een abstract virus. Ik heb het over de spike-eiwitten die je lichaam genetisch geïnstrueerd heeft gemaakt (als je de COVID-prik hebt genomen). Vergeet niet dat de verschillende COVID chemische middelen (nep-vaccins) op de markt je genen opnieuw bedraden zodat je spike-eiwitten aanmaakt (hetzij via mRNA, in het geval van Pfizer en Moderna, of via een adenovirus, in het geval van AstraZeneca en Johnson & Johnson). Deze spike-eiwitten die uw lichaam aanmaakt, binden zich vervolgens aan uw eigen ACE2-receptoren of veroorzaken op tal van andere manieren ravage. Sommige van de hieronder genoemde remedies zijn om deze zelfgemaakte spike-eiwitten te ontgiften.

Chloordioxide (ClO2, MMS)

In een recent interview met Sarah Westall bespreekt Dr. Joe Nieusma, die een PhD in toxicologie heeft, mogelijke manieren om te ontgiften van de COVID shot. Hij besteedt veel tijd aan het bespreken van de verdiensten van chloordioxide (chemische afkorting ClO2) dat al enige tijd door Jim Humble op de markt wordt gebracht als Miracle Mineral Solution (MMS). Humble had er veel succes mee bij het helpen van malaria-patiënten in Afrika. Andere beweringen die eraan worden toegeschreven zijn dat het kan helpen bij Hepatitis A, B en C, herpes, TB, AIDS en kanker. Recentelijk is Dr. Andreas Kalcker bekend geworden door het aan te bevelen om COVID zelf te bestrijden (wat je ook denkt of COVID werkelijk is).

Biofysicus Andreas Kalcker: Chloordioxide is een 100% effectieve remedie tegen Covid

Dr. Nieusma wijst op een studie uit juni 2021, getiteld  Inhibition of the Binding of Variants of SARS-CoV-2 Coronavirus Spike Protein to a Human Receptor by Chlorine Dioxide, waarin werd geconcludeerd dat ClO2 kon voorkomen dat het spike-eiwit (van het COVID nep-vaccin) zich hechtte aan de Angiotensine Converterend Enzyme 2 (ACE2) receptoren:

“Doelstelling: COVID-19, veroorzaakt door een nieuw coronavirus, SARS-CoV-2, is een aanhoudende wereldwijde pandemie geworden. Een veilig en krachtig virucidaal ontsmettingssysteem is dringend nodig om de bevolking te beschermen tegen het virus. Chloordioxide (ClO2) is een krachtig ontsmettingsmiddel waarvan bekend is dat het zowel virussen als bacteriën inactiveert. Het doel van deze studie was te onderzoeken of chloordioxide de binding van het receptor-bindende domein van het Spike-eiwit (S-eiwit) van variant coronavirus (Britse en Zuid-Afrikaanse varianten) aan de menselijke receptor, Angiotensine-Converting Enzyme 2 (ACE2), remt.

Materialen en Methoden: In vitro experimenten om de binding van het gezuiverde receptor-bindende domein van spike-eiwit aan ACE2 te bepalen, werden uitgevoerd in aanwezigheid van verschillende concentraties chloordioxide. Gezuiverde spike-eiwitten van de Britse en Zuid-Afrikaanse varianten werden gebruikt. Spike-eiwit gecoat op een microtiterplaat werd behandeld met een chloordioxide-oplossing in water of een chloordioxide-spuitoplossing.

Resultaat: De binding van spike-eiwitten van de varianten werd op een concentratie-afhankelijke manier geremd (50% remmende concentratie (IC50) van 7,6 μmol/L en 5,8 μmol/L voor respectievelijk de Britse en de Zuid-Afrikaanse variant).

Conclusie: Deze bevindingen tonen aan dat chloordioxide in waterige oplossing de binding van de variant spike-eiwitten aan het menselijke ACE2-receptoreiwit kan inactiveren, wat erop wijst dat deze strategie nuttig kan zijn bij het blokkeren van de overdracht van variant SARS-CoV-2-virussen.”

Voor lezers die weinig tot niets weten over ClO2, hier enkele basisfeiten. ClO2 is iets heel anders dan bleekmiddel, chloorverbindingen of chloor alleen. Chloor doodt door chlorering, terwijl chloordioxide doodt door oxidatie. Dat is een enorm verschil, omdat chlorering uiteindelijk moleculen giftig maakt voor het menselijk lichaam. ClO2 is een oxidatiemiddel dat elektronen onttrekt aan ziekteverwekkende moleculen, waardoor deze verzwakken en uiteenvallen; het is echter een zwak oxidatiemiddel, in tegenstelling tot zuurstof (O2), ozon (O3) en waterstofperoxide (H2O2), die sterke oxidatiemiddelen zijn. ClO2 zal geen effect hebben op sterke gezonde cellen en moleculen die alkalisch zijn, maar het zal zwakke zure moleculen verscheuren. ClO2 heeft geen bijproducten, kan worden gebruikt als ontsmettingsmiddel en is effectief tegen sporenvormende bacteriën zoals Anthrax. Het is ook effectief tegen micro-organismen die zich in de biofilm van uw lichaam verbergen (waar andere middelen niet kunnen komen). De biofilm is een dunne laag bacteriën die zich vormt in een kleverige slijmmatrix, meestal op oppervlakken die in contact komen met water. De biofilm beschermt micro-organismen (zoals listeria), dus remedies zoals ClO2 zijn uiterst nuttig voor ontgifting.

Suramine

In een artikel van mei 2021 getiteld Is This a Possible COVID Vaccine Antidote?, sprak ik over het potentieel van suramine om bloedstolling en RNA replicatie te remmen, nadat Dr. Judy Mikovits suramine had aangeprezen als een COVID vaccin detox strategie. Per slot van rekening is het COVID nep-vaccin berucht geworden om zijn bloedstollende effecten, die in ernstige gevallen kunnen leiden tot beroerte en hartaanval, en heeft het toepasselijk de bijnaam “stollingsprik” gekregen. Later blijkt dat Dr. Mikovits heeft benadrukt dat suramine niet afkomstig is van of geen verband houdt met dennennaald tinctuur, wat vreemd is, aangezien het bewijs dat ik heb gezien wel degelijk is. In het hierboven gelinkte interview, wijst Dr. Nieusma erop dat suramine structureel gelijk is aan ivermectine. Ik moedig iedereen die hierin geïnteresseerd is aan om zijn eigen onderzoek te doen, maar suramine lijkt een zeer belangrijk detox middel te zijn voor de COVID-prik, omdat het zowel bloedstolling als ongewenste DNA/RNA replicatie remt en voorkomt, 2 van de ergste effecten van de prik.

Dennennaald thee: Mogelijk tegengif voor spike-eiwit overdracht

Zwarte zaad olie

Zwarte zaad olie is een ander geweldig supplement en natuurlijke remedie die kan helpen bij COVID-prik ontgifting. Volgens Dr. Nieusma bindt het zich aan de spike-eiwitten voordat ze zich binden aan de ACE2 receptoren van je lichaam. Het voorkomt ook ontstekingen en de gevreesde cytokine stormen die verantwoordelijk zijn voor een aantal verschrikkelijke effecten van het nep-vaccin.

Antioxidanten

Na deze 3 supplementen, somt Dr. Nieusma nog enkele andere op die volgens mij meer algemene ontgifters zijn, eerder dan stoffen of remedies specifiek voor de COVID-prik. Hij beveelt C60 (carbon 60) aan om oxidatieve stress en ontsteking te beheersen, wat logisch is, omdat C60 bekend staat als de sterkste antioxidant ter wereld. Hij beveelt glutathion aan, de belangrijkste antioxidant van het menselijk lichaam, die in staat is cellulaire schade door reactieve zuurstofsoorten zoals vrije radicalen, peroxiden, lipide peroxiden en zware metalen te voorkomen. Het stimuleren van glutathion is een duidelijke en voor de hand liggende tactiek voor ontgifting en een goede gezondheid. Enkele eenvoudige manieren om dit te doen zijn regelmatige lichaamsbeweging, goede slaap, hoge vitamine C en D-niveaus, en het eten van voedingsmiddelen zoals zwavelhoudende groenten, avocado, spinazie, asperges, okra, wei-eiwit en kurkuma. Je kunt glutathion ook stimuleren via supplementen als NAC, DMG (dimethylglycine) en mariadistel.

Een praktische aanpak om gezond te blijven na uw Covid-19 prik – Post Covid-19-injectiesyndroom (pCoIS)

Dr. Nieusma noemt ook ozon als een COVID-prik detox methode, maar hij gaat niet in op hoe je het moet gebruiken, dus ik moedig lezers aan om hun eigen onderzoek te doen en voorzichtig te zijn, want ozon kan gevaarlijk zijn als het op de verkeerde manier wordt gebruikt. Laten we tot slot denken aan een van de beste detox strategieën van allemaal, een methode die ook gratis is: vasten. Vasten is een manier waarop je lichaam dingen kan opruimen waar het normaal gesproken geen aandacht aan besteedt tijdens het proces van constante spijsvertering. Het is een onderbenutte maar zeer effectieve manier om vrijwel alles wat ongewenst is uit je lichaam te ontgiften.

Manieren om grafeen te ontgiften uit het lichaam

Een andere goede bron van informatie voor COVID-prik ontgifting is Ricardo Delgado, die deel uitmaakt van La Quinta Columna, de Spaanse onderzoeksorganisatie die voor het eerst op grote schaal aan het licht bracht dat de nep-vaccin prikken grafeen of grafeenoxide bevatten. Dit werd later bevestigd door andere onderzoekers zoals Dr. Robert Young. Whitney Webb heeft Delgado’s bewering dat het vaccin voor meer dan 90% uit grafeen bestaat, terecht in twijfel getrokken, maar dat is voor onze discussie van vandaag niet relevant. Ongeacht het exacte percentage grafeen in de injectie, bevat het wel wat, en we weten dat grafeenoxide een supergeleider is die signalen uitzendt en ontvangt. Het zou geheel of gedeeltelijk verantwoordelijk kunnen zijn voor het COVID-vaccin magnetisme fenomeen. In deze video (in het Spaans maar met Engelse ondertiteling) stelt Delgado 7 natuurlijke producten voor die helpen grafeen uit het lichaam te ontgiften:

1. NAC (N-acetylcysteïne)
2. Zink
3. Astaxanthine
4. Quercetine
5. Vitamine D
6. Mariadistel
7. Melatonine

Ik zal kort op elk van hen ingaan. NAC wordt hierboven genoemd in het gedeelte over antioxidanten als een manier om gluathion te stimuleren. Zink is een essentieel mineraal waar veel mensen een tekort aan hebben; het wordt vaak aangeraden bij verkoudheid, griep en ontgifting, en is vooral belangrijk voor mannen om testosteron op te bouwen. Astaxanthine is een supervoedsel uit algen dat ik persoonlijk gebruik en dat ik ten zeerste aanbeveel; het helpt ook bij immuniteit, energie, uithoudingsvermogen, gezondheid van de ogen, gewrichten en huidgezondheid. Quercetine is een bekende antioxidant en detox-agent. Ik noemde hierboven al Vitamine D en Mariadistel, en tot slot is van melatonine (het slaaphormoon) bekend dat het de aanmaak van glutathion stimuleert, zoals uit deze studie bleek.

Beter dan Hydroxychloroquine? Twee nieuwe studies tonen aan dat Quercetine de resultaten van COVID verbetert – Gemakkelijker te verkrijgen

Ik zou ook mensen met vaccinatieschade willen aanmoedigen om te experimenteren met veilige en vertrouwde ontgifters zoals zeoliet, klei, borium en epsomzout, waarvan er vele plaatselijk en inwendig kunnen worden gebruikt.

Slotgedachten over COVID-prik ontgifting

De producten in dit artikel zijn bedoeld als een startpunt voor uw onderzoek. Zoals altijd, doe uw eigen onderzoek en controleer alles grondig voordat u het in uw lichaam stopt. Voor degenen met na-vaccin spijt, het goede nieuws is dat het menselijk lichaam in staat is tot verbazingwekkende genezing en regeneratie, maar je moet stoppen het te vergiftigen en geef het wat het nodig heeft. Naarmate de mensheid verder ontwaakt, zullen er velen zijn die de propaganda van de COVID-zwendel in het begin niet doorzagen, maar die later, een paar injecties later, de essentie ervan begrepen. Mijn hoop is dat deze mensen hun gezondheid kunnen terugwinnen en dat we zoveel mogelijk mensen kunnen bereiken met deze informatie voordat mensen bezwijken aan door nep-vaccins veroorzaakte “ongewenste bijwerkingen”, verwondingen en dood.

Als laatste opmerking wil ik vermelden dat dit artikel niet specifiek ingaat op hoe je nanotechnologie uit je lichaam kunt krijgen – of het nu gaat om zelfbewuste vezels, zelfbewegende crittersmachine-achtige schijfjes of een van de andere rare dingen die mensen hebben gevonden. In na-COVID tijden hebben Clifford Carnicom en Tony Pantelleresco goed werk verricht op dit gebied, wat Morgellons-lijders nuttig hebben gevonden. Als u hier een oplossing voor weet, laat uw ideeën dan achter in de reacties hieronder.

Bron: Copyright © 2021 door Frontnieuws. 

Door tlfmore

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: