september 27, 2022

Italiaanse premier Georgia Meloni

De nieuwe Italiaanse premier Georgia Meloni heeft zondag in een opzwepende overwinningstoespraak gezworen de Nieuwe Wereldorde te vernietigen, wat de globalisten van de EU, het WEF en de NAVO de stuipen op het lijf heeft gejaagd.

De partij Broeders van Italië van Giorgia Meloni won op 25 september de algemene verkiezingen en staat aan het hoofd van een conservatieve coalitiealliantie die waarschijnlijk de meest conservatieve regering sinds de Tweede Wereldoorlog zal vormen, bericht Baxter Dmitry.

De harde boodschap komt overeen met Meloni’s campagnesuggesties. “Ja voor het natuurlijke gezin, nee tegen LGBT-lobby’s!” zei Meloni, 45, in juli. “Ja tegen seksuele identiteit, nee tegen genderideologie!”

In 2019 werd haar slogan “Ik ben Giorgia. Ik ben een vrouw, ik ben een moeder, ik ben Italiaans, ik ben christen” bespot door critici, maar werd omgezet in een populaire elektronische-muziekremix, geschreeuwd door het volk op feestjes en in uitgaansgelegenheden. Maar vandaag vindt die ultranationalistische boodschap weerklank in de peilingen. Meloni bracht haar partij van 4 procent in 2018 naar meer dan 25 procent vandaag.

En nadat ze gewonnen had, heeft ze tijdens haar overwinningstoespraak de globalisten in de EU en de VS de stuipen op het lijf gejaagd:

“Ons wereldbeeld is precies het tegenovergestelde van wat zij ons willen opdringen …

Onze grootste vijand vandaag is de globalistische drift van degenen die identiteit en al haar vormen zien als een kwaad dat overwonnen moet worden. En voortdurend vragen om echte macht weg te schuiven van het volk naar supernationale entiteiten onder leiding van zogenaamd verlichte elites.

Laten we duidelijk zijn, want we hebben het communisme niet bestreden en verslagen om het te vervangen door een nieuw internationaal regime, maar om onafhankelijke natiestaten opnieuw in staat te stellen de vrijheid, identiteit en soevereiniteit van hun volkeren te verdedigen….

Als een serieus alternatief voor de bureaucratische superstaat … en hoewel die persoon in Brussel of Frankfurt, Davos of de City of London, de democratische legitimiteit ontbeert, beveelt hij elke dag de economische keuzes en politieke beslissingen van degenen die in die legitimiteit hebben geïnvesteerd door hun volksstem.

Dit betekent dat, of de valse democraten het nu leuk vinden of niet, nationale conservatieven in elke breedtegraad eigenlijk de enige echte democraten zijn. Want alleen door de nationale staten te verdedigen, verdedigen wij de politieke soevereiniteit die toebehoort aan de burgers van die staat…”

Video hieronder:

24 wereldleiers kondigen internationaal Pandemieverdrag aan om Great Reset agenda uit te voeren

Meloni spreekt verder vol lof over Ronald Reagan en president Trump. Heeft u ooit een politicus zo perfect horen uitleggen waar we het tegen opnemen en waarom we ons verzetten tegen het establishment?

Als u deze video bekijkt, zult u zich snel realiseren waarom het establishment voor haar bang is.

Enkele dagen voor de verkiezingen waarbij Meloni aan de macht kwam, dook een video op van een groep Italiaanse demonstranten die naar verluidt de vlag van de Europese Unie naar beneden haalden bij het hoofdkwartier van de E.U. in Rome.

Sommige commentatoren op Twitter suggereerden dat de actie een reactie was op de opmerkingen van EU-commissaris Ursula Von der Leyen op donderdag op de universiteit van Princeton, waar zij een “verhulde waarschuwing” gaf aan Italiaans rechts, aldus Reuters.

Bonus:

Wie naar de toekomstige Italiaanse premier luistert, begrijpt al snel waarom de mondiale elites zo bang voor haar zijn.

Italy PM Giorgia Meloni Electrifying Speech to World Congress of Families

“Beantwoord alstublieft deze vragen,” zei ze, uit het Italiaans. “Het gaat erom wat we hier vandaag doen.”

“Waarom is de familie een vijand?” vroeg ze. “Waarom is de familie zo eng? Er is één antwoord op al deze vragen. Omdat het ons definieert. Omdat het onze identiteit is.”

Een georkestreerde nep “Covid pandemie” werd gebruikt om gezondheid, burgerlijke vrijheid en de dokter-patiënt relatie te vernietigen

“Omdat alles wat ons definieert nu een vijand is van degenen die willen dat we geen identiteit hebben en alleen maar perfecte consumentenslaven zijn,” vervolgde ze. “En dus vallen ze de nationale identiteit aan, ze vallen de religieuze identiteit aan, ze vallen de genderidentiteit aan, ze vallen de familie-identiteit aan.”

“Ik kan mezelf niet definiëren als Italiaan, christen, vrouw, moeder. Nee,” zei ze.

“Ik moet burger x, geslacht x, ouder 1, ouder 2 zijn,” vervolgde ze. “Ik moet een nummer zijn. Want als ik slechts een nummer ben, als ik geen identiteit of wortels meer heb, dan ben ik de perfecte slaaf die is overgeleverd aan de genade van de financiële speculanten. De perfecte consument.”

“Dat is de reden waarom we zo bang zijn,” voegde ze eraan toe. “Daarom veroorzaakt deze gebeurtenis zoveel angst. Omdat we geen nummers willen zijn. Wij zullen de waarde van de mens verdedigen. Ieder mens. Omdat ieder van ons een unieke genetische code heeft die niet herhaald kan worden. En of we het nu leuk vinden of niet, dat is heilig.”

“We zullen het verdedigen,” zei Meloni. “Wij zullen God, ons land en onze familie verdedigen.”

“Deze dingen waar mensen zo van walgen,” vervolgde ze. “We zullen het doen om onze vrijheid te verdedigen. Want wij zullen nooit slaven en eenvoudige consumenten zijn, overgeleverd aan de genade van financiële speculanten. Dat is onze taak. Daarom ben ik hier vandaag gekomen.”

Chesterton schreef meer dan een eeuw geleden: “Er zullen vuren worden ontstoken om te getuigen dat twee en twee vier maakt. Er zullen zwaarden worden getrokken om te bewijzen dat bladeren groen zijn in de zomer,” zei ze. “Die tijd is gekomen. Wij zijn er klaar voor. Bedankt.”

Massavorming Hypnose Stoornis

Opmerkelijk is dat Meloni in april 2021 voorstander was van de invoering van de “Groene Pas” in Italië. Met andere woorden, voor de totale controle en bewaking van burgers. Het is dus nog maar de vraag hoe het geheel zich nu zal ontwikkelen. Werkt zij voor het volk of zijn er weer duistere figuren die op de achtergrond aan de touwtjes trekken?

https://t.me/uncut_news/47246

https://t.me/uncut_news/47246?embed=1


Bron: Frontnieuws Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

EUROPESE UNIE DOSSIER

https://t.me/Thelovefactory_omroep

Door tlfmore

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: