December 5, 2022

Een ZEER kleine groep van controlefreaks, die de meerderheid van de rijkdom in de wereld bezit of beheert en enorme politieke invloed uitoefent, is van plan ons te dwingen te voldoen aan hun plannen om de wereld te vormen naar het beeld van hun waanzinnige ideeën. Uw intrinsieke waarde en de kwaliteit van uw leven, en dat van uw kinderen en toekomstige generaties, wordt u ontnomen. Hun tactiek om de controle over de bevolking te verkrijgen is instabiliteit in het heden, bevordering van negativiteit voor de toekomst, en uiteindelijk onderwerping aan het “algemeen welzijn” voor iedereen, schrijft John Hale.

Ze hebben de mate van onze mogelijke instemming met hun plannen getest met een fictieve gezondheidscrisis en met het overhalen van regeringen om de fondsen voor hun werk en de controlesystemen voor de uitvoering ervan beschikbaar te stellen. Met zowel subtiele als brute middelen ondermijnen zij de structuur van een stabiele, morele samenleving.

Subtiel: door tientallen jaren van links-gecontroleerd onderwijs, voortdurende low-level propaganda die steeds luider wordt, het verdraaien en misbruiken van wetenschappelijke gegevens, het demoniseren van historische normen en waarden, geleidelijke verplaatsing van gemeenschappen.

Brutaal: door het gebruik van proxies zoals gewelddadige en destructieve BLM- en Antifa-groepen, vrijlating van door de mens veroorzaakte virusziekten, gedwongen vaccinatie van nationale bevolkingen met ongeteste geneesmiddelen, gedwongen verwijdering van persoonlijke vrijheden in lockdowns, ongecontroleerde illegale immigratie van onderdrukkende culturen.

Maar hoeveel mensen zien dat er één centraal kwaad is, waarvan de tentakels zich uitstrekken over alle terreinen van het leven: politiek, wetenschap, cultuur, religie, onderwijs en gezondheid? Als in een WEF-diagram zijn ze allemaal verbonden met een centrale controle en filosofie.

Onthuld: Het geheime rapport dat laat zien hoe de nazi’s een Vierde Rijk planden … in de EU

Het fundament van het succes en de lange levensduur van onze westerse cultuur is gebaseerd op de beginselen van de christelijke filosofie en geloof, de orde die zij in de samenleving brengen, en de rechten en vrijheden die zij aan individuen geven om het beste uit hun leven en mogelijkheden te halen. Dat alles ligt onder vuur.

Het gezin is het fundament van de samenleving, de lijm die haar bijeenhoudt. Zonder gezin is er geen stabiliteit voor kinderen, geen veilige haven in moeilijke tijden, geen bescherming tegen negatieve invloeden van buitenaf, en geen ouderlijk model voor het leven. Het gezin is de vijand van de ultra-vermogende intriganten die de wereld opnieuw willen vormgeven, die verwarring willen zaaien en chaos willen brengen om de normen en orthodoxen te ondermijnen die tot nu toe vorm hebben gegeven aan een succesvolle, morele samenleving. In plaats daarvan hebben we de vernietiging van het kerngezin, vervangen door een oproep tot een gecentraliseerde “familie” van een sociale constructie die zowel de vaderfiguur als de moederfiguur afschaft.

Seks en seksualiteit zijn essentieel voor het leven. Er zijn man en vrouw, ontworpen voor liefde en voortplanting. Zonder beide is er geen voortzetting van het leven mogelijk. De absolute basisvereiste voor het aanvullen van de bevolking zijn man/vrouw paren. Maar in de wereld van de controlefreaks zijn gewone of huiselijke burgers te overvloedig, dus corrumperen zij de geest van kinderen met de normalisering van disfunctionele identificatie op basis van geslacht, waardoor hun begrip van relaties instabiel wordt en het onnatuurlijke wordt genormaliseerd.

Onderwijs moet kinderen in staat stellen inzicht te krijgen in waarheden; in de wetenschap, in de natuur, in het leven, en leren zelf na te denken en vragen te stellen. Maar onze scholen, hogescholen en universiteiten zijn gekaapt door links, die het als hun taak zien om kinderen en jonge volwassenen te indoctrineren met de orthodoxies en leugens van de cultus die zij aanbidden, en elke vrije gedachte en uitdaging te ontmoedigen.

Vooraanstaand viroloog en mRNA pionier Dr. Robert Malone voorspelt Great Awakening als antwoord op Great Reset

Mensen moeten kunnen profiteren van de vruchten van hun arbeid. Die vruchten zijn nu voorbehouden aan regeringen via verhoogde belastingen, subsidies en heffingen om de obsceen dure mondiale agenda’s te betalen die door de machtswellustige en obsessief dictatoriale elite worden doorgedrukt. U zult dus weinig of geen geld overhouden om de dingen te kopen waarvan u geniet, die uw leven verbeteren en verrijken.

De vrijheid van denken en van meningsuiting behoort tot het verleden. Geef een verkeerde mening, uit uw bezorgdheid of kritiek op iets wat u ongezond, gevaarlijk of immoreel vindt, en u kunt door gehersenspoelde vrienden en familie verstoten worden, bezoek krijgen van de politie, voor de rechter verschijnen of uw baan verliezen. We zouden vrij moeten zijn van de ketenen van een autoritaire overheid, maar we worden omsingeld door dictaten en opgelegde normen van twijfelachtige moraal en overheersende controle.

Eugenetica (de devaluatie van het leven tot handelswaar) is een groeiend thema in de propaganda van de globalisten. U en ik zijn wegwerpartikelen, met een beperkt nut. Als we niet goed genoeg functioneren om de arbeid, diensten en belastingen te leveren die zij willen, en een last voor de staat worden, waarom dan niet ons doden?

Zij noemen het de Grote Reset. Ik noem het een Grote Regressie; geen individuele vrijheid meer, geen open vragen en weloverwogen afwijkende meningen, geen mogelijkheden meer om de horizon te verbreden en onze levenskwaliteit te verbeteren.

Dit is neergekomen op een oorlog tussen degenen die de suprematie over de menselijke bevolking van de planeet willen verkrijgen, en die menselijke bevolking die uit de greep van zo’n kwaadaardige cabal moet komen. Zij gebruiken de verdeel-en-heersstrategie om af te leiden van hun algemene doel. Laat mensen ruziën over individuele kwesties, laat ze verzanden in kleinere bijzonderheden, zodat ze de opdoemende reus die hen zal vergaren niet herkennen.

Donkere tijden: In heel Europa en de VS stort de industrie en de infrastructuur met de dag in

In de roman War of the Worlds van H.G. Wells werden buitenaardse indringers die de aarde overnamen, verslagen door een onzichtbaar virus, ongevaarlijk voor de mensheid, maar dodelijk voor de indringers. Kan onze aangeboren geest van moed, vrijheid, waarheid en moraliteit dat virus zijn dat de veroveraars overwint die onze rechten en vrijheden willen stelen en ons terugbrengen naar de tijd van landheren en lijfeigenen? Alleen door het centrale gevaar te onderkennen, ons niet te laten afleiden door een bepaald probleem, de agenten en propagandisten van de “Grote Reset” van de globalisten te verwerpen en er sterk op te staan in al zijn vele vormen, kunnen we misschien binnenkort allemaal zeggen dat we de Grote Regressie hebben verslagen.

https://t.me/TLF_TELEGRAM_Thelovefactory

Bron: Frontnieuws Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

Door tlfmore

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: