Tag: Dit is ook te wijten aan het feit dat veel medische beroepsbeoefenaren uit angst elk mogelijk verband tussen vaccinaties en gevolgschade of zelfs sterfgevallen ontkennen