De Amerikaanse gegevensbank voor ongewenste bijwerkingen VAERS heeft tot dusver ongeveer een miljoen ongewenste bijwerkingen en meer dan 20.000 sterfgevallen geregistreerd in een onmiddellijk tijdsbestek van of vermoedelijk verband houdend met de nieuwe Covid-vaccins. Daaronder bevinden zich, per 26 november, deze 46 gevallen waarbij kinderen en adolescenten betrokken zijn. De jongste overledene was 5 maanden oud, en er zijn ook talrijke gevallen van tieners gemeld. Het interval tussen de vaccinaties varieert van onmiddellijk tot 94 dagen.

De korte beschrijvingen zijn in het Engels, als u op een van de links klikt komt u meer te weten over het betreffende geval. Het is belangrijk te weten dat de gevallen slechts een vermoeden van verband beschrijven, maar geen definitief bewijs vormen. Even belangrijk is dat volgens deskundigen slechts 1-10% van alle gevallen wordt gemeld en geregistreerd in de databanken over bijwerkingen, zodat het aantal niet-gemelde gevallen aanzienlijk hoger kan liggen. Dit is ook te wijten aan het feit dat veel medische beroepsbeoefenaren uit angst elk mogelijk verband tussen vaccinaties en gevolgschade of zelfs sterfgevallen ontkennen.

5 months old boy, 1 day after Pfizer, exposure via breast milk: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1166062
17 year old girl, 8 days after Pfizer injection: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1199455
16 year old girl, 9 days after Pfizer injection: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1225942
15 year old boy, 1 day after Pfizer injection: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1242573
17 year old boy, 8 days after Pfizer injection: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1243487
17 year old boy, 4 days after Pfizer injection:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1307657
15 year old boy, 23 days after Pfizer injection: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1382906
16 year old boy, 4 days after Pfizer injection:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1386841
17 year old girl, 15 days after Pfizer injection
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1388042
13 year old boy, 1 day after Pfizer injection
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1406840
16 year old girl, 21 days after Pfizer injection: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1420630
17 year old girl, 6 days after Pfizer injection:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1420762
13 year old boy, 17 days after Pfizer injection:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1431289
16 year old boy, 27 days after Pfizer injection: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1466009
16 year old boy, 6 days after Pfizer injection:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1475434
16 year old boy, 4 days after Pfizer injection: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1498080
13 year old girl, 26 days after Pfizer injection: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1505250
13 year old girl, days until death after Pfizer injection not noted https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1655100
17 year old boy, 94 days after Pfizer injection: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1689212
16 year old girl, 9 days after Pfizer injection: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1694568
11 year old girl, days until death after Pfizer injection not noted https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1696757
16 year old boy, 23 days after Pfizer injection https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1734141
16 year old girl, 1 day after Pfizer injection:
https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1757635
15 year old boy, 6 days after Pfizer injection: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1764974

Door tlfmore

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: