Tag: een Amerikaans onderzoeksproject dat al sinds het begin van de jaren negentig loopt. Over de HAARP techniek gaan al jaren geruchten dat het ingezet zou kunnen worden om orkanen te sturen