Tag: met meer dan 102.000 geposte tweets op moment van schrijven. HAARP is een afkorting voor het “High Frequency Active Auroral Research Program”