Tag: “onthutsende” vaccinatieletsels betreurde en de fabrikanten opriep fondsen te reserveren voor degenen die schade hebben geleden