Tag: oxiden en sulfaten in de lucht werden gebruikt en dat organische levensvormen werden blootgesteld aan deze kankerverwekkende stoffen