Tag: rustig aan doen en stoppen met paniek zaaien en hysterisch zijn. We hebben hier een beetje te veel aanstellerij over.”