November 3, 2022

Nu we er met onze vrienden en buren over kunnen praten, dringt de realiteit door. Wat onze volksgezondheidsdeskundigen en politici dit land hebben aangedaan is ongehoord. Geïnspireerd door de totalitaire lockdowns in Wuhan, China, en aangespoord om dat beleid te dupliceren door de Wereldgezondheidsorganisatie in een rapport dat Fauci’s National Institutes of Health goedkeurde, werden alle grondwettelijke rechten overboord gegooid, schrijft Jeffrey A. Tucker.

De kerken werden gesloten. De scholen werden gesloten, op sommige plaatsen wel twee jaar lang, waardoor het onderwijs van een hele generatie werd opgeofferd. We kregen te maken met beperkingen op huisfeesten. We konden geen bejaarden in tehuizen bezoeken, zelfs geen zonen en dochters die de huur betaalden. Er waren zelfs beperkingen op reizen tussen deelstaten: quarantaineregels maakten het ondoenlijk.

Gezondheidsautoriteiten eisten specifiek de noodzaak om ALLE plaatsen waar mensen samenkomen te sluiten. Zoiets is nog nooit eerder gebeurd. Toen mensen eenmaal uit hun huiselijke holen mochten kruipen, werden ze gedwongen zich te maskeren (ook al was er geen enkel bewijs dat dit iets zou uithalen!) en kregen ze uiteindelijk injecties waarvan iedereen zei dat ze de pandemie zouden beëindigen, maar dat was duidelijk niet het geval.

Het is bijna drie jaar lang een opgelegde hel geweest. We leven nu met de naweeën, waaronder een verschrikkelijke inflatie, leerachterstand, drugsverslaving, toenemende criminaliteit, cultureel nihilisme, en een volkomen gerechtvaardigde publieke woede die de Democraten dinsdag naar de verdoemenis drijft, omdat het de Democraten waren die al dit beleid in stand hielden, lang nadat het duidelijk had gefaald.

Dus zeker, mensen zijn boos. Het juiste antwoord zou zijn dat onze gezondheidsautoriteiten en politici hun excuses aanbieden en om vergeving smeken. Maar zoiets is niet gebeurd. Ze blijven gewoon doen alsof dit alles in orde was. Er is geen intrekking van de beweerde bevoegdheid van de CDC om u de volgende keer in quarantaine te plaatsen, en de eigen pandemieplanning van de regering Biden verbiedt deelstaten om de volgende keer niet mee te doen.

Laten we het dus hebben over het stuk van Dr. Emily Oster in The Atlantic, waarin zij beweert dat iedereen zich onmiddellijk moet houden aan een soort amnestie die zij heeft afgekondigd. We worden geacht alles te vergeten en verder te gaan. En waarom? Omdat, zegt ze, er zoveel onzekerheid was. Men wist gewoon niet van het virus. Het was immers de mist van de oorlog, en iedereen deed zijn best.

Wereld in chaos

“We wisten het niet,” zegt ze, en blijft zich vervolgens beroepen op de vermeende “onzekerheid” van die tijd, een woord dat ze vijf keer gebruikt. Waarom, als zij (of hen) zo onzeker waren, besloten ze zo snel om alle vrijheid in de Verenigde Staten de nek om te draaien? Het zogenaamde voorzorgsbeginsel zou suggereren dat de overheid een dergelijk beleid niet zou moeten voeren vanwege de duidelijke schade die het zou veroorzaken. Toch deden ze het.

Dit is het probleem. Dit is complete onzin. We wisten vanaf februari van de risicostratificatie van de ernstige gevolgen van de ziekte. Het stond alle kranten. We hadden de gegevens. We wisten van de Diamond Princess ervaring in februari 2020 dat er geen sterfgevallen waren onder de 70 jaar op het schip. Dat klopte met alle informatie die we toen hadden. Op basis van wat we op dat moment wisten, was er absoluut geen reden om alles in lockdown te plaatsen en alle reden om dat niet te doen.

Overigens had professor Oster ook gewoon het nieuws kunnen lezen. MSNBC meldde op 30 januari 2020 dat Dr. Ezekiel Emanuel, de gezondheidsadviseur van Obama, zei: “Iedereen in Amerika moet eens heel diep ademhalen, rustig aan doen en stoppen met paniek zaaien en hysterisch zijn. We hebben hier een beetje te veel aanstellerij over.”

Op 4 maart 2020 meldde Slate: “Er zijn veel dwingende redenen om te concluderen dat SARS-CoV-2, het virus dat COVID-19 veroorzaakt, lang niet zo dodelijk is als momenteel wordt gevreesd. Maar de COVID-19 paniek is toch begonnen. … Sta mij toe de brenger van goed nieuws te zijn. Het is onwaarschijnlijk dat deze angstaanjagende cijfers kloppen. Het werkelijke aantal dodelijke gevallen, bekend als CFR, van dit virus is waarschijnlijk veel lager dan de huidige rapporten suggereren.”

Dezelfde dag berichtte Psychology Today: “Ja, dit virus is anders en erger dan andere coronavirussen, maar het komt ons nog steeds heel bekend voor. We weten er meer van dan we niet weten … Het is eng om te denken dat een onzichtbare vijand erop uit is om u ziek te maken. Maar uw arts raakt niet in paniek, en dat hoeft u ook niet te doen.”

We kunnen ons zelfs wenden tot Dr. Fauci zelf, die op 20 februari 2020 in het New England Journal of Medicine het volgende schreef“De algemene klinische gevolgen van Covid-19 kunnen uiteindelijk meer lijken op die van een ernstige seizoensgriep (met een case fatality rate van ongeveer 0,1 procent) of een pandemische griep (vergelijkbaar met die in 1957 en 1968) dan op een ziekte vergelijkbaar met SARS of MERS, die case fatality rates hebben gehad van respectievelijk 9 tot 10 procent en 36 procent.”

Op 17 maart 2020 brak de legendarische epidemioloog John Ioannidis het allemaal af“De huidige coronavirusziekte, Covid-19, wordt een pandemie genoemd die eens in de eeuw voorkomt. Maar het is misschien ook een bewijsfiasco van eens in de eeuw: … Een van de kernpunten is dat we niet weten hoe lang sociale afstandsmaatregelen en lockdowns kunnen worden gehandhaafd zonder grote gevolgen voor de economie, de samenleving en de geestelijke gezondheid. Er kunnen zich onvoorspelbare ontwikkelingen voordoen, zoals een financiële crisis, onrust, burgertwisten, oorlog en een ineenstorting van het sociale weefsel. We hebben op zijn minst onbevooroordeelde prevalentie- en incidentiegegevens nodig voor de zich ontwikkelende infectiebelasting als leidraad voor de besluitvorming.”

Wow, over profetisch gesproken! Dat is allemaal gebeurd. Hij wist dit niet omdat hij helderziend was, maar omdat hij werkende hersenen heeft. Je kunt de samenleving niet zomaar stilleggen zonder dat dit ernstige gevolgen heeft voor de gezondheid, de economie, de sociale verhoudingen en nog veel meer. Met andere woorden, de autoriteiten hebben extreme maatregelen genomen die op geen enkele manier werden gerechtvaardigd door de gegevens en ze hebben maatregelen genomen waarvan ze wisten dat ze de sociale structuur massaal zouden beschadigen.

Ebola: Het doorprikken van de leugens en het bedrog – Opnieuw is het virus het dekmantelverhaal

We weten trouwens al van de schade van de lockdowns sinds ze in 2005-2006 voor het eerst werden ingevoerd. De beroemde epidemioloog Donald Henderson waarschuwde dat dergelijke maatregelen een beheersbare pandemie zouden veranderen in een catastrofe!

Dus hier zitten we dan, te midden van een catastrofe. Er zijn geen excuses. Er is alleen maar doofpotaffaire. Nu kunt u zich het volgende afvragen: waarom, als de mainstream media van eind januari tot midden februari 2020 kalmte adviseerde en zich tegen lockdown-waanzin uitsprak, en zelfs Fauci zei dat we geen vaccin nodig hadden om uit deze pandemie te komen, waarom was er dan een plotselinge verschuiving? Welk nieuw bewijs kwam binnen dat Fauci, samen met zijn volgelingen en inner circle, Trump begin maart omsingelde en eiste dat hij groen licht zou geven voor de lockdowns?

Waarom gebeurde dit? Ik heb mijn eigen theorieën, maar dat zijn ze slechts. Mijn vermoeden is dat 1) Fauci en zijn bende geloofden dat zij schuldig waren aan de pandemie door de NIH-financiering van het Wuhan-lab en dus druk uitoefenden op de lockdowns in de hoop de verspreiding te stoppen of gewoon een chaotische afleiding van de aandacht te veroorzaken, en 2) Trump zover krijgen dat hij de economie te gronde richt, zou de zekerste weg zijn om hem bij de verkiezingen in november te onttronen. Wat het tweede punt betreft, gebeurde het dat de gefabriceerde paniek rond de ziekte wijzigingen in de regels voor afwezigheidsstemmen toestond die uiteindelijk leidden tot de ondergang van Trump.

U zou dit een complottheorie kunnen noemen. Ik hoop van harte dat het niet waar is, want het zou een schandaal voor de eeuwigheid zijn. En misschien heb ik het mis en is er een andere reden voor de flagrante acties die miljoenen bedrijven en levens kapot hebben gemaakt. Ik zou graag willen weten wat die is. Maar wat betreft het excuus van Emily Oster dat we het gewoon niet wisten – dat we geloofden dat het virus erger was dan het was, dat maskers de verspreiding zouden stoppen, enzovoort – die bewering is volkomen ongegrond. Ook haar eis voor “amnestie” voor de lockdowners is ongegrond.

Pfizer loog over het COVID-19 vaccin dat het “95% effectief” was

We wisten het. We wisten zeker op basis van bestaande gegevens wat de aard van de dreiging was en we wisten zeker, op basis van historische ervaring en gezond verstand, wat voor grote schade de lockdowns zouden aanrichten. Het pleidooi van onwetendheid hier houdt gewoon geen stand bij welke bewijsstandaard dan ook.


Bron: Frontnieuws Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Door tlfmore

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: