Tag: scholen en hogescholen ontsloegen vele duizenden die weigerden mee te werken op wrede wijze of verwijderden hen op een andere manier.