Tag: te laat hun hoofd boven het maaiveld hebben gestoken om te beamen dat de covid-19-prikken veilig noch effectief zijn