april 14, 2022279 0

In de volgende video bespreekt FvD-leider Baudet de Nieuwe Wereldorde, het Wereld Economisch Forum, “klimaatverandering”, en het komende regime van totalitair wereldbestuur. Hij is van mening dat het globalistische project in Europa al zo ver gevorderd is, dat er bijna geen kans meer is om het tegen te houden. Het proces is nu volop aan de gang, en niet genoeg mensen zijn zich ervan bewust om het tegen te houden, met democratische middelen of anderszins. Naar mijn mening kunnen wij ons niet alleen niet uit de gebeurtenissen stemmen, wij kunnen ons er ook niet uit vechten, want wij zijn te gefragmenteerd en geïsoleerd, en staan onder zo’n voortdurende bewaking, dat de vorming van een samenhangend massaverzet nu zo goed als onmogelijk is.

Rairfoundation.com:


De drie grote tendensen die het Westen teisteren zijn immigratie, supranationale wetgeving, en klimaatverandering, voortgekomen uit de marxistische ideologie.

De afgelopen weken heeft Thierry Baudet, oprichter en leider van de Nederlandse partij Forum voor Democratie (FvD), Engelstalige uitzendingen op YouTube gemaakt over de meest kritieke onderwerpen die onze wereld bedreigen. De conservatieve leider neemt het in zijn vierde aflevering “Wat is er mis met het Westen?” op tegen de Nieuwe Wereldorde Globalisten. Hij gaat in op de huidige problemen die het Westen teisteren en wijst de drie grote trends aan die verantwoordelijk zijn voor wat wij nu meemaken: immigratie, supranationale wetgeving, en klimaatverandering.

Thierry legt uit dat deze tendensen voortkomen uit de marxistische ideologie, die aan het publiek verkocht wordt als een hogere en utopische staat van bestaan, maar die uiteindelijk dystopisch is en gedoemd om te mislukken. Hij illustreert verder dat wij, als mensen, wezens zijn die behoefte hebben aan gemeenschapszin, maar dat deze drie grote Globalistische projecten juist dit fundament van ons mens-zijn ondermijnen.

Totalitair wereldbestuur

“Dit zijn de drie grote projecten” die de basis vormen van elke mainstream-partij in het Westen, “zowel van links als van rechts,” aldus Baudet. “Alle drie vertegenwoordigen zij een overgang van het ene soort maatschappij naar het andere soort maatschappij.” Van een trotse en sterke natiestaat naar een totalitair wereldbestuur. Zoals Baudet het uitdrukt.Nu wordt het besturingssysteem DNA van de mens, veranderd door een besturingssysteem ontwikkeld door Gates “briljante” maar duivelse geest

Wij zouden niet langer verdeeld zijn in verschillende naties verschillende volkeren. Een wereld zonder parlementen die de dingen voor slechts één land alleen mogen beslissen, en daarbij sterk kunnen afwijken van de parlementen van andere landen.

Het is inderdaad een visioen van een wereld waarin wij zogenaamd allemaal zullen toegroeien naar één mensheid die geregeerd wordt door gemeenschappelijke regels die op wereldniveau centraal beheerd moeten worden. Dit zou een wereld zijn waarin een globale superstaat steeds meer elk minuscuul aspect van ons leven controleert, omdat alles wat wij doen zogenaamd van invloed is op het klimaat.

“Wij zitten midden in een structurele herschikking van de wereld zoals wij die kennen,” verklaart de FvD-leider. Onze naties, onze culturele, politieke en geestelijke huizen worden ontmanteld. Langzaam maar zeker worden onze samenlevingen zo divers dat een gedeelde gemeenschappelijke identiteit niet meer haalbaar is. Wij verliezen onze democratieën, omdat de parlementen steeds minder mogen beslissen. Evenals onze vrijheid, omdat ons hele leven steeds meer gereguleerd wordt door het “Verander De Hele Economie Project”, dat zich voordoet als het redden van de planeet.

Baudet legt uit dat “het van cruciaal belang is te begrijpen dat de grondgedachte achter deze grote tendensen marxistisch is.” Deze drie grote projecten belichamen in hun geheel een georkestreerde overgang naar een zogenaamd hogere utopische vreedzame, en egalitaire fase van bestaan. De lang beloofde post-kapitalistische dwaling waarin wij blijkbaar allen in vrede en in eenheid zullen leven. Het is het marxisme van weleer in een nieuw jasje. Maar het is nog steeds marxistisch.COVID en de Wet van Karma

“Het resultaat daarvan zal dystopisch zijn,” legt Baudet uit. “Dat komt omdat wij wezens zijn die het gevoel moeten hebben dat wij deel uitmaken van een gemeenschap. Wij moeten ook hoop voelen.” Al die Grote Projecten vernietigen die gevoelens. Wij worden “nergens wezens,” levend in een land omringd door mensen waarvan wij ons volkomen afgesneden voelen en “bestuurd door bureaucraten over wie wij geen controle hebben.”

“De Nieuwe Wereldorde staat voor de deur,” verklaart Baudet. “Europa is al veel verder op deze weg dan Amerika, maar het gebeurt ook in de Verenigde Staten. Het is een verschijnsel waarvan we in de hele Westerse Wereld getuige kunnen zijn, en het is het grootste gevaar van ons leven.”

Demografische overgang leidt tot rampspoed

Baudet legt uit dat studie na studie aantoont dat het integreren van grote aantallen mensen van totaal verschillende achtergronden en culturen niet werkt. Daarom leidt de demografische overgang tot samenlevingen met weinig vertrouwen en hoge criminaliteit en weinig groepsoverschrijdende verbindingen. Het idee was misschien geweest om een superdiverse samenleving te creëren met een nieuw type mens, bevrijd van alle wortels uit het verleden, uitsluitend gericht op de toekomst, die zich gewillig onderwerpt aan een project dat gericht is op harmonieus samenleven. Maar het resultaat is het tegendeel. Het is hernieuwd tribalisme, animositeit en conflicten. Dat is waar de demografische overgang toe leidt.

Soevereiniteitsovergang ondermijnt democratieën

De soevereiniteitsovergang ondermijnt intussen onze democratieën, stelt Baudet. “Natuurlijk is de Europese Unie al bezig met het intimideren van Europese landen. Maar de Verenigde Naties bemoeien zich steeds meer met nationale beslissingen, net als de internationale strafrechtbanken, de mensenrechtencommissies, de conferenties van Davos, het Economisch Wereldforum, enzovoort.”

Klimaatakkoorden machtsgreep

De partijleider gaat verder met uit te leggen hoe zij alleen, “versterkt worden door de klimaatakkoorden die de uitstoot willen verminderen. Het overkoepelende resultaat is duidelijk. De truc is dat met alles wat wij doen, wij ook uitstoten. Zodra het uitgangspunt aanvaard is dat uitstoot op de een of andere manier schadelijk is en dat wij die uitstoot tot het uiterste minimum moeten beperken. De nieuwe wereldbestuurders zullen dan een excuus hebben om eindeloze hoeveelheden voorschriften aan ons leven op te leggen en elke dag meer controle te nemen.”Het Wereld Economisch Forum bekent zijn criminele plan om de wereldbevolking te ruïneren door de Great Reset

“De moderne onpersoonlijke architectuur voltooit dit proces van politieke verstoting en geestelijke onteigening. Van Pyongyang tot Parijs ontsieren dezelfde levenloze hypergebouwen de skylines van onze oude steden. En symboliseren de machtsgreep van de internationale elites over onze democratieën. Zij lijken ook alleen maar de aanwezigheid van migranten te symboliseren. Want wij zijn allemaal migranten, wij zijn allemaal anonieme wezens tussen die gebouwen, en de afwezigheid van een gedeelde nationale gemeenschap wordt gerefereerd door gebouwen waarmee wij ons kunnen identificeren.

De klimaathysterie vult eindelijk de geestelijke leemte die door dit proces van verstoting is ontstaan en haalt ons leven in.”

Herwinnen en heropbouwen

“Het is de wereld waar wij op afstevenen; het is het visioen van een nachtmerrie van onvrijheid. Het is een toekomst die wij moeten zien te voorkomen. Wij moeten vechten om ons gevoel van thuis, vrijheid en democratie te beschermen. Wij moeten de controle over onze natie-staten terugwinnen. Wij moeten de quasi-wetenschappelijke onzin over planetaire rampen bestrijden en het zien voor wat het is; een pervers pact tussen machtsbeluste politici aan de ene kant en verstoten mensen in geestelijke nood aan de andere kant. Wij moeten onze huizen herbouwen, onze landen terugwinnen, en onze vrijheid herstellen.”0:24 / 9:32


Bron: FRONTNIEUWS
Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

Door tlfmore

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: