april 19, 20221988 4

De Europese database (EER en niet-EER landen) van meldingen van vermoedelijke medicijnreacties is EudraVigilance, gecontroleerd door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), en zij melden nu 43.005 dodelijke slachtoffers en 4.100.476 gewonden na injecties van vier experimentele COVID-19 injecties:

Van het totale aantal geregistreerde letsels is bijna de helft (1.879.955 ) ernstig letsel.

“De ernst geeft informatie over het vermoede ongewenste effect; het kan als ‘ernstig’ worden geclassificeerd als het overeenkomt met een medische gebeurtenis die de dood tot gevolg heeft, levensbedreigend is, ziekenhuisopname vereist, leidt tot een andere medisch belangrijke aandoening, of verlenging van bestaande ziekenhuisopname, leidt tot blijvende of significante invaliditeit of arbeidsongeschiktheid, of een aangeboren afwijking/geboorteafwijking is.”

Een abonnee van Health Impact News in Europa heeft de verslagen opgesteld voor elk van de vier COVID-19 opnamen die we hier opnemen. Het is veel werk om elke reactie met verwondingen en sterfgevallen in een tabel op te nemen, aangezien er geen plaats is op het EudraVigilance systeem dat we hebben gevonden waar alle resultaten in een tabel zijn opgenomen, schrijft Brian Shilhavy.

Sinds wij met de publicatie zijn begonnen, hebben anderen uit Europa de cijfers ook berekend en de totalen bevestigd.*

Hier volgt een overzicht van de gegevens tot 09 april 2022.

Totaal aantal reacties voor het mRNA-vaccin Tozinameran (code BNT162b2, Comirnaty) van BioNTech/ Pfizer: 19.854 doden en 2.060.205  gewonden tot 09/04/2022.

Totaal aantal reacties voor het mRNA-vaccin mRNA-1273 (CX-024414) van Moderna: 11.685 doden en 670.435 gewonden tot 09/04/2022.Oxford-studie vaccin bijwerkingen: Risico op myocarditis bij jongere mannen tot 14 keer hoger na vaccinatie dan na infectie

Totaal aantal reacties op het vaccin AZD1222/VAXZEVRIA (CHADOX1 NCOV-19) van Oxford/AstraZeneca: 8.727 doden en 1.225.425 gewonden tot 09/04/2022.

Totaal aantal reacties voor het COVID-19 vaccin JANSSEN (AD26.COV2.S) van Johnson & Johnson: 2.739 doden en 142.886 gewonden tot 09/04/2022.

Totaal aantal reacties voor het COVID-19 vaccin NUVAXOVID (NVX-COV2373) van Novavax: 0 doden en 525 gewonden tot 09/04/2022.

*Deze totalen zijn schattingen gebaseerd op rapporten ingediend bij EudraVigilance. De totalen kunnen veel hoger zijn op basis van het percentage bijwerkingen dat wordt gemeld. Sommige van deze meldingen kunnen ook worden doorgegeven aan de databanken voor bijwerkingen van de afzonderlijke landen, zoals de Amerikaanse VAERS-databank en het Yellow Card-systeem van het Verenigd Koninkrijk. De sterfgevallen zijn gegroepeerd naar symptomen, en sommige sterfgevallen kunnen het gevolg zijn van meerdere symptomen.

Het niet inzien van de waarheid omtrent COVID-19 vaccins kan u heel gemakkelijk uw leven kosten, zoals wij nu al meer dan een jaar documenteren met honderden hartverscheurende verhalen.

Hier zijn er nog een paar om wat namen en gezichten te geven aan deze kille statistieken.


Bron: Frontnieuws Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Door tlfmore

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: