1 op elke 246 gevaccineerden is gestorven binnen 60 dagen na de Covid-19 vaccinatie in Engeland volgens de Britse regering

augustus 9, 2022

De Britse regering heeft bekendgemaakt dat 1 op de 246 mensen die in Engeland tegen Covid-19 gevaccineerd zijn, binnen 60 dagen na ontvangst van een dosis van het Covid-19 vaccin is overleden, bericht Expose-news.com.

Om Draconische beperkingen in naam van Covid-19 te rechtvaardigen, heeft de Britse regering met de hulp van de gekochte en betaalde mainstream media, het aantal vermeende sterfgevallen binnen 28 dagen en 60 dagen na het “positief” testen op Covid-19 openbaar gemaakt.

Deze twijfelachtige methode om het aantal Covid-19 sterfgevallen te tellen, leidde tot tientallen verzoeken om informatie (Freedom of Information) aan verschillende regeringsinstellingen, waarin gevraagd werd het aantal mensen te vernemen dat binnen 28 dagen na de inenting tegen Covid-19 gestorven was.

Maandenlang hebben de regeringsinstellingen echter volgehouden dat zij deze informatie niet bezitten. Elke keer dat er een FOI-verzoek werd ingediend, was het antwoord dat men kreeg als volgt –

Bron

Maar alle regeringsinstanties hebben tegen u gelogen, want één regeringsinstantie, het Office for National Statistics, bezit die informatie wel, en zij hebben die eindelijk gepubliceerd, en het is grimmige lectuur.

Het Office for National Statistics (ONS) is de grootste onafhankelijke producent van officiële statistieken in het Verenigd Koninkrijk en het erkende nationale bureau voor de statistiek van het Verenigd Koninkrijk. Het is verantwoordelijk voor het verzamelen en publiceren van statistieken met betrekking tot de economie, de bevolking en de samenleving op nationaal, regionaal en lokaal niveau.

Op 6 juli 2022, enkele uren voordat Boris Johnson aankondigde dat hij zou aftreden als premier van het Verenigd Koninkrijk, publiceerde het ONS zijn laatste dataset over sterfgevallen in Engeland naar vaccinatiestatus, die hier te vinden is, en die bevat een heleboel huiveringwekkende gegevens.

Zo blijkt er bijvoorbeeld uit dat het afgelopen jaar 9 op de 10 Covid-19 sterfgevallen onder de gevaccineerde bevolking waren (Zie hier). Het laat ook zien dat in april en mei 2022, 94% van de Covid-19 sterfgevallen onder de gevaccineerde bevolking waren; 90% daarvan onder de drievoudig gevaccineerden (Zie hier).

Maar de gruwelijkste statistieken van allemaal die in de gegevens te vinden zijn, zijn dat het sterftecijfer per 100.000 het laagst is onder de ongevaccineerden in elke afzonderlijke leeftijdsgroep in Engeland (Zie hier).

Dit verklaart misschien voor een deel waarom uit de cijfers ook blijkt dat 1 op de 246 mensen die in Engeland tegen Covid-19 gevaccineerd zijn, jammer genoeg gestorven is binnen 60 dagen nadat zij een dosis van de injectie met Covid-19 gekregen hadden.

Pfizer is van plan de prijzen te verhogen en jaarlijks winst te maken met zijn COVID-vaccin nadat “pandemie” is omgedoopt tot “seizoensgebonden endemische ziekte”

Tabel 9 van de dataset bevat cijfers over “Tellingen over de gehele periode van alle geregistreerde sterfgevallen, gegroepeerd naar hoeveel weken na de vaccinatie de sterfgevallen plaatsvonden; voor sterfgevallen waarbij COVID-19 betrokken is en sterfgevallen waarbij geen COVID-19 betrokken is, sterfgevallen die zich tussen 1 januari 2021 en 31 mei 2022 hebben voorgedaan, Engeland”.

Hier ziet u een momentopname van hoe de ONS de gegevens presenteert –

Bron

Zoals u ziet, maken de ONS het ons nog steeds niet gemakkelijk door het totale aantal sterfgevallen te onthullen, maar met wat geduld en eenvoudige wiskunde kunnen wij dit gemakkelijk zelf te weten komen.

De volgende grafiek toont het totale aantal sterfgevallen binnen 28 dagen na de Covid-19 vaccinatie in Engeland tussen 1 jan 2021 en 31 mei 2022 –

Volgens het Office for National Statistics zijn er tussen 1 januari 2021 en 31 maart 2022 in totaal 7.965 mensen gestorven met Covid-19 binnen 28 dagen na de vaccinatie, en in totaal 62.177 mensen stierven aan een andere oorzaak binnen 28 dagen na de vaccinatie. Dit betekent dat er in totaal 70.142 mensen zijn overleden binnen 28 dagen na de vaccinatie met Covid-19 tussen januari 2021 en mei 2022.

De volgende grafiek toont de sterfgevallen binnen 28 dagen na vaccinatie, uitgesplitst naar leeftijdsgroep –

Veel mensen zullen waarschijnlijk aanvoeren dat dit te verwachten is met zoveel mensen die gevaccineerd worden. Maar diezelfde mensen zullen niet de moeite nemen om hun argument met enig bewijs te staven. Want als het te verwachten is, hoe verklaren zij dan precies het feit dat het sterftecijfer per 100.000 het laagst is bij de ongevaccineerden in elke leeftijdsgroep?

De volgende grafiek toont de maandelijkse leeftijdsgestandaardiseerde sterftecijfers naar vaccinatiestatus onder 18- tot 39-jarigen voor sterfgevallen door niet-Covid-19 in Engeland tussen januari en mei 2022, de cijfers zijn te vinden in tabel 2 van de ONS dataset –

In elke maand sinds begin 2022 hebben gedeeltelijk gevaccineerde en dubbel gevaccineerde 18- tot 39-jarigen meer kans om te sterven dan ongevaccineerde 18- tot 39-jarigen. Bij drievoudig gevaccineerde 18- tot 39-jarigen is het sterftecijfer echter met de maand verslechterd na de massale boostercampagne die in december 2021 in het Verenigd Koninkrijk is uitgevoerd.

Laat onze kinderen met rust

De volgende grafiek toont de maandelijkse leeftijdsgestandaardiseerde sterftecijfers per vaccinatiestatus onder 60- tot 69-jarigen voor sterfgevallen door niet-Covid-19 in Engeland tussen januari en mei 2022 –

De 60- tot 69-jarigen vertonen precies hetzelfde patroon als de 18- tot 39-jarigen. De dubbel- en gedeeltelijk gevaccineerden hebben sinds de jaarwisseling een grotere kans om te sterven dan de ongevaccineerden, en de drievoudig gevaccineerden hebben sinds februari een grotere kans om te sterven dan de ongevaccineerden.

Elke andere leeftijdsgroep vertoont een soortgelijk patroon, en u kunt het hier zelf lezen en zien.

Het argument dat 70.142 sterfgevallen binnen 28 dagen na vaccinatie te verwachten zijn omdat zoveel mensen gevaccineerd zijn, is nu toch ineens in elkaar gestort, niet?

Maar dat is nog niet het ergste. Het Britse Health Security Agency telt de Covid-19 sterfgevallen als de sterfgevallen die zich binnen 60 dagen na een positieve test op SARS-CoV-2 hebben voorgedaan, dus het is niet meer dan billijk dat wij ook nagaan hoeveel mensen er binnen 60 dagen na de Covid-19 vaccinatie gestorven zijn.

Hier is de tabel uit het UKHSA Week 13 Vaccine Surveillance Report met de sterfgevallen door Covid-19 binnen 60 dagen na een positieve test –

Bron – Bladzijde 44

Ja, het bovenstaande komt er inderdaad op neer dat 92% van alle Covid-19 sterfgevallen in Engeland in maart 2022 onder de gevaccineerde bevolking zijn.

Hier is een grafiek met het aantal sterfgevallen binnen 60 dagen na een Covid-19 vaccinatie in Engeland tussen 1 januari 2021 en 31 maart 2022, volgens de dataset van het Office for National Statistics –

Volgens het Office for National Statistics zijn er tussen 1 jan 2021 en 31 mei 2022 in totaal 14.103 mensen overleden met Covid-19 binnen 60 dagen na vaccinatie, en in totaal 166.556 mensen overleden aan een andere oorzaak binnen 60 dagen na vaccinatie. Dit betekent dat er in totaal 180.659 mensen zijn overleden binnen 60 dagen na de vaccinatie met Covid-19 tussen januari 2021 en mei 2022 in Engeland.

Op basis van het aantal mensen dat in Engeland ten minste één dosis van een Covid-19 injectie heeft gekregen, komt dit neer op 1 op de 246 gevaccineerden die helaas binnen 60 dagen na de Covid-19 vaccinatie het leven verliezen.

Bespotters van Anti-Vaxxers blijven sterven na het nemen van een COVID-19 injectie

Het Britse bureau voor de bescherming van de gezondheid publiceert al een hele tijd stilletjes een wekelijks rapport met de titel “Weekly national Influenza and COVID-19 surveillance report“, dat bergen eentonige gegevens bevat. Diep verborgen in dat rapport zijn echter de cijfers over de vaccinatie-opname van Covid-19 in Engeland per dosis.

De volgende tabel is afkomstig van bladzijde 65 van het week 27 verslag, en toont de vaccinatie-opname in Engeland per leeftijd –

BronWij hebben de volgende grafiek gemaakt op basis van de cijfers van UKHSA hierboven, die de totale vaccinatie-opname versus de totale vaccinatieweigering in Engeland per dosis laat zien –

Volgens de UKHA hebben 44,48 miljoen mensen een enkele dosis gehad, 41,8 miljoen mensen hebben twee doses gehad, en 32,9 miljoen mensen hebben drie doses gehad vanaf 3 juli 2022.

Met een eenvoudige rekensom komen we er dus achter dat 1 op de 246 gevaccineerden binnen 60 dagen na de Covid-19 vaccinatie in Engeland is overleden.

44.480.115 (Gevaccineerden) / 180.659 (sterfgevallen) = 246 = 1 sterfgeval voor elke 246 gevaccineerden

Maar de bovenstaande cijfers onthullen ook een andere leugen.

Volgens de eigen cijfers van de UKHSA kwamen op dit moment 63,4 miljoen mensen in aanmerking voor vaccinatie. In Engeland hebben dus 18,9 miljoen mensen het Covid-19 vaccin geweigerd en blijven dus volledig ongevaccineerd. Maar daarbovenop hebben nog eens 2,6 miljoen mensen een tweede dosis geweigerd, wat betekent dat 21,5 miljoen mensen niet dubbel gevaccineerd zijn, en 8,9 miljoen mensen hebben een derde dosis geweigerd, wat betekent dat 30,4 miljoen mensen niet drievoudig gevaccineerd zijn.

Als u terugspoelt naar december 2021, herinnert u zich misschien een beruchte kop van Andrew Neil voor de Daily Mail, die luidde: “Het is tijd om de vijf miljoen vaccinweigeraars van Groot-Brittannië te straffen: Zij brengen ons allen in gevaar voor meer beperkingen”.

Bron

Deze kop is een prachtig voorbeeld van hoe u voorgelogen bent vanaf het allereerste begin van de vermeende Covid-19 pandemie.


Bron: Frontnieuws Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

https://t.me/Thelovefactory_omroep

Door tlfmore

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: