door Vertaalteam | 23 sep 2022 | COVID-19 ziekte

De medici en de wetenschappers die het niet eens waren met het Covid-beleid en de injecties hebben zich lange tijd stilgehouden. Het was kennelijk te bedreigend. Democratische landen veranderden onder het Covid-bewind in ware dictaturen, compleet met censuur en straffen voor “dissidenten”.

Maar de schade is zo groot, dat moed het wint van de angst voor reputatieschade of erger. Artsen en wetenschappers beginnen zich massaal uit te spreken. Hieronder twee initiatieven. De media laten het helaas weer afweten, maar ook dat spreekt boekdelen. Is het tij dan toch echt aan het keren?
 

I. DE VERKLARING DIE AL DOOR MEER DAN 16.000 ARTSEN IS ONDERTEKEND

VERKLARING VAN EEN INTERNATIONALE MEDISCHE CRISIS ALS GEVOLG VAN DE ZIEKTEN EN STERFGEVALLEN DIE SAMENHANGEN MET DE “COVID-19 VACCINS”
 
Wij, artsen en wetenschappers van over de hele wereld, verklaren dat er een internationale medische crisis bestaat ten gevolge van de ziekten en sterfgevallen die samenhangen met de toediening van producten die bekend staan als “COVID-19 vaccins”.
 
Wij zijn momenteel getuige van een oversterfte in de landen waar de meerderheid van de bevolking de zogenaamde “COVID-19-vaccins” heeft gekregen. Tot op heden is dit sterftecijfer niet voldoende onderzocht of bestudeerd door nationale en internationale gezondheidsinstellingen.
 
Het grote aantal plotselinge sterfgevallen bij voorheen gezonde jongeren die met deze “vaccins” zijn ingeënt, is bijzonder zorgwekkend, evenals het hoge aantal miskramen en perinatale sterfgevallen, die niet zijn onderzocht.
 
Een groot aantal negatieve bijwerkingen, waaronder ziekenhuisopnames, blijvende invaliditeit en sterfgevallen in verband met de zogenaamde “COVID-19-vaccins” zijn officieel gemeld.
 
Het geregistreerde aantal heeft geen precedent in de wereldvaccinatiegeschiedenis.
 
Bij bestudering van de rapporten op VAERS van de CDC, het Yellow Card System van het Verenigd Koninkrijk, het Australian Adverse Event Monitoring System, het EudraVigilance System van Europa en de VigiAccess Database van de WHO, zijn er tot op heden meer dan 11 miljoen meldingen van bijwerkingen en meer dan 70.000 sterfgevallen geweest die mede verband hielden met het injecteren van de producten die bekend staan als “covid-vaccins”.
 
Wij weten dat deze aantallen slechts tussen 1% en 10% van alle werkelijke voorvallen vertegenwoordigen.
 
Daarom zijn wij van mening dat we te maken hebben met een ernstige internationale medische crisis, die door alle staten, gezondheidsinstellingen en medisch personeel wereldwijd als kritiek moet worden aanvaard en behandeld.

 
Daarom moeten de volgende maatregelen dringend worden genomen:
 
• Een wereldwijde “stop” van de nationale inentingscampagnes met de producten die bekend staan als “COVID-19 vaccins”.
 
• Onderzoek naar alle plotselinge sterfgevallen van mensen die vóór de inenting gezond waren.
 
• Uitvoering van programma’s voor vroegtijdige opsporing van cardiovasculaire gebeurtenissen die tot een plotselinge dood kunnen leiden, met analyses zoals D-dimeer en Troponine, bij al diegenen die met de als “COVID-19 vaccins” bekend staande producten werden ingeënt, alsmede de vroegtijdige opsporing van ernstige tumoren.
 
• Uitvoering van onderzoeks- en behandelingsprogramma’s voor slachtoffers van bijwerkingen na inname van het zogenaamde “COVID-19-vaccin”.
 
• Het uitvoeren van analyses van de samenstelling van flacons van Pfizer, Moderna, Astra Zeneca, Janssen, Sinovac, Sputnik V en elk ander product dat bekend staat als “COVID-19-vaccins”, door onafhankelijke onderzoeksgroepen zonder banden met farmaceutische bedrijven of belangenconflicten.
 
• Studies naar de interacties tussen de verschillende bestanddelen van de zogenaamde “COVID-19-vaccins” en hun moleculaire, cellulaire en biologische effecten.
 
• Uitvoering van psychologische hulp- en compensatieprogramma’s voor iedereen die een ziekte of handicap heeft ontwikkeld als gevolg van de zogenaamde “COVID-19-vaccins”.
 
• Uitvoering en bevordering van psychologische hulp- en compensatieprogramma’s voor de familieleden van personen die zijn overleden als gevolg van inenting met het product dat bekend staat als “Covid-19-vaccins”.

 
Bijgevolg verklaren wij dat wij ons bevinden in een internationale medische crisis zonder weerga in de geschiedenis van de geneeskunde, als gevolg van het grote aantal ziekten en sterfgevallen in verband met de “vaccins tegen Covid-19”. Daarom eisen wij dat de regelgevende agentschappen die toezicht houden op de veiligheid van geneesmiddelen en de gezondheidsinstellingen in alle landen, samen met de internationale instellingen zoals de WHO, PHO, EMA, FDA, UK-MHRA en NIH reageren op deze verklaring en handelen in overeenstemming met de acht maatregelen die in dit manifest worden geëist.
 
Deze verklaring is een gezamenlijk initiatief van verschillende professionals die zich voor deze zaak hebben ingezet. Wij roepen alle artsen, wetenschappers en professionals op deze verklaring te onderschrijven om druk uit te oefenen op de betrokken entiteiten en een transparanter gezondheidsbeleid te bevorderen. – Medical Crisis Declaration

 
Bent u arts of wetenschapper en staat u achter deze tekst? U kunt hier uw naam toevoegen.
 

II. 400 ARTSEN ROEPEN INTERNATIONALE GEZONDHEIDSCRISIS UIT

 
Het begint helaas duidelijk te worden dat de schade die door het vaccin wordt veroorzaakt vele malen groter is dan de schade die door Covid-19 wordt veroorzaakt. We hebben te maken met een wereldwijde gezondheidscrisis, die met elke booster toeneemt. Artsen trekken aan de noodrem.

Meer dan 400 artsen uit 34 landen riepen dit weekend een internationale gezondheidscrisis uit, vanwege het grote aantal sterfgevallen. Ze eisen dat het vaccineren onmiddellijk wordt gestaakt totdat er degelijk onderzoek is gedaan. Huisarts Felix van der Wissel staat aan tafel deelt die zorgen.

BLCKBX wijdde er een item aan met huisarts Felix van der Wissel:

https://youtube.com/watch?v=iiHLKUbeHVY


 

https://youtube.com/watch?v=iiHLKUbeHVY

 
Bron ‘Medical Crisis Declaration’: https://medicalcrisisdeclaration.com/

Kritiek uit medisch wetenschappelijke hoek op Covid injectie neemt toe – “veilig & effectief” bubbel is gebarsten – Stichting Vaccin Vrij

Vertaling: Door Frankema

Door tlfmore

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: