Robin de Boer12 oktober 2022 11:55

Foto: Pieter Omtzigt (Videostill Tweede Kamer der Staten-Generaal CC BY-NC-ND 2.0)

De overheid nam in de coronacrisis ongekende maatregelen zoals een avondklok en een QR-code. Er kwam ook een coronaherstelfonds, dat Nederland tientallen miljarden kostte, zei Kamerlid Pieter Omtzigt tijdens het debat over de staat van het hotspotarchief Covid-19.

Het is van groot belang dat het archief van deze tijd van ongekend overheidsingrijpen op orde is, zowel voor het afhandelen van Wob-verzoeken, voor parlementaire vragen en voor de corona-enquête straks, aldus Omtzigt.

Dat er problemen zijn met dat archief, zoveel is wel duidelijk. De appjes van de premier uit de coronatijd zijn bijna allemaal gewist. De premier hield zich niet aan de wet. De geluidsopnames van het OMT zijn ook gewist. De Catshuisbijeenkomsten, waar zeer ingrijpende besluiten genomen zijn, zijn heel lang zonder stukken gehouden en zonder notulen, merkte het Kamerlid op.

Kwijtgeraakt

Ik vermoed zomaar dat alle andere stukken daar ook kwijtgeraakt zijn. Dat past niet in een rechtsstaat. Dus werd er al vroeg, en terecht, besloten dat er een hotspot gemaakt zou worden. Dat betekent dat de betrokken organisaties stukken moeten bewaren voor hun archief. Daarvoor moeten ze zogenaamde hotspotlijsten maken, lichtte Omtzigt toe.

Hij heeft meerdere keren vragen gesteld over die hotspotlijsten, maar geen goed antwoord gehad. Zo ontbreken in de hotspotlijst van het ministerie van Algemene Zaken zaken over de speeches die bijvoorbeeld over kudde-immuniteit gaan en de Catshuisberaden.

Ook worden de EU-overleggen zeer summier beschreven, zodat er weinig extra’s van bewaard wordt, terwijl de Unie vaccins inkocht, een QR-code coördineerde, en een schuldenunie opzette.

Geen inzage

Omtzigt wil bovendien weten waarom het ministerie van VWS al heeft besloten dat het hotspotarchief tot maart 2022 loopt en dat de coronacrisis voor het ministerie al voorbij is. Dat terwijl zorgminister Kuipers het alarmniveau corona zojuist heeft verhoogd.

“We hebben geen inzage in de selectielijsten van de hotspot. Dat zijn de lijsten waarop staat welke documenten hoelang bewaard worden,” zei Omtzigt.

Misschien krijgen we het pas over 25 jaar

“Er is reden om te vragen wat de status is van de hotspotarchieven. Iedereen mag ze zelf bewaren en als er dingen gewist worden, kom je daar pas achter bij Kamervragen over gewiste sms’jes en bij Wob-verzoekenDe overheid is in het afgelopen jaar meer dan 100 keer veroordeeld voor het niet nakomen van een Wob-verzoek. Er zijn miljoenen euro’s aan boetes uitgedeeld. Elk stukje is één rechterlijke uitspraak. We hebben dit gekregen na zes maanden zeuren. Dit is geen manier van afdoen. Misschien krijgen we het pas over 25 jaar, wanneer de geheimhouding vervalt,” vervolgde hij.

“Mijn centrale vraag is daarom: wil de regering zelf de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed vragen om in de komende vier maanden een inspectie uit te voeren naar de stand van de hotspotarchieven bij de belangrijkste actoren? Zo nee, waarom denkt u dat het archief nu wél op orde is, terwijl werkelijk alle archieven van de overheid die we openmaken een bende zijn?” vroeg Omtzigt.

Bron: ninefornews

https://t.me/Thelovefactory_omroep

Door tlfmore

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: