oktober 17, 2022

Veel van mijn lezers hebben zich niet laten prikken. Het is waarschijnlijk dat veel meer, zo niet de meeste, zich wel hebben laten prikken. We begrijpen het. Het is klote. Maar we moeten voorkomen dat er nog meer prikken in meer armen komen, schrijft, JD Rucker.

Onlangs plaatste ik een artikel en gaf ik een uitzending getiteld “Dealing With Newly Awakened Anti-Vaxxers” (zie Frontnieuws “Omgaan met nieuw ontwaakte anti-vaxxers“). De aanleiding waren de prominente vaccinzeloten zoals Piers Morgan die vroeger vaccinsceptici belachelijk maakten, maar die nu een ander geluid laten horen. Enkelen zeiden dat ik te hard was. De meesten zeiden dat ik niet hard genoeg was. Maar er was nog een derde onverwachte reactie die mij aan het denken zette.

Ik kreeg honderden mails van mensen die gevaccineerd waren en nu niet meer weten wat ze moeten doen. Sommigen vroegen naar behandelingsmogelijkheden om te proberen “ongevaccineerd” te raken. Anderen vroegen of er juridische mogelijkheden waren om schadevergoeding te krijgen. Helaas was er op geen van beide vragen een positief antwoord mogelijk.

Het verleden is het verleden, maar de toekomst speelt nog steeds. Of we nu in de eindtijd zitten (ik geloof van wel) of niet, het is onze missie om de waarheid aan zoveel mogelijk mensen bekend te maken. Er is de Bijbelse waarheid, die voor Bijbelgetrouwe christenen het belangrijkste deel van onze missie zou moeten zijn. Dan is er de wereldse waarheid, en weinig dingen zijn zo belangrijk als nog meer mensen wakker schudden over medische tirannie, het pandemische paniektheater, de grote reset, en hoe de Covid-vaccins in alle drie een rol spelen.

Zoals ik al vaak heb gezegd, we hebben bondgenoten nodig. Het is gemakkelijk om hard te zijn en te zeggen dat degenen die ervoor gekozen hebben zich te laten prikken hun fouten alleen moeten oplossen. Maar uit de honderden brieven die ik heb ontvangen, heb ik geleerd dat een groot deel van degenen die zich hebben laten prikken, dat hebben gedaan omdat zij een moeilijke keuze hadden. Ze konden niet gaan werken zonder de prikken. Ze konden niet naar school zonder de prikken. Hun kinderen konden niet sporten zonder de prik. Ze konden niet naar familie reizen zonder de prikken. Er zijn veel redenen waarom mensen ervoor kozen de prikken te krijgen, maar uiteindelijk hebben ze er toch voor gekozen. We hebben allemaal fouten gemaakt in ons leven. Deze is toevallig verschrikkelijk en blijvend.

Om het onheil niet te veel te laten doordringen tot degenen die al vergiftigd zijn, is er een voordeel om nu wakker te worden. Uit studies en uit wat sommige artsen en wetenschappers mij hebben verteld, blijkt dat de effecten van de injecties cumulatief zijn. Hoe vaker je ze krijgt, hoe slechter je eraan toe bent. Dat betekent dat degenen die niet vaak geprikt zijn, minder schade oplopen. Dat is een goede zaak.

Er is nog een reden om aan te nemen dat dit het geval is. De machthebbers pushen boosters en nieuwe prikken veel agressiever dan pogingen om mensen voor het eerst te laten prikken. Aanvankelijk dacht ik dat dit was omdat ze zich realiseerden dat degenen die te “koppig” waren om zich al te laten prikken, zich waarschijnlijk niet meer zouden laten prikken, om welke reden dan ook, dus wilden ze die energie niet verspillen. Maar ik geloof nu dat hun motieven kwaadaardiger zijn. Als de schade van de prikken cumulatief is, dan is het logisch dat zij zich richten op het verder injecteren van de 70% van de bevolking die al lid is van de prikclub.

Australisch leger begint met overbrengen van COVID-positieve gevallen en contacten naar quarantainekampen

Als we kunnen concluderen dat de massa wakker wordt, moeten we ook aannemen dat de machthebbers dit weten en vooruit plannen. Het meest waarschijnlijke scenario is volgens mij dat ze zullen proberen om weer angst in te boezemen. Dat kan een nieuwe pandemische paniek zijn met een zich snel verspreidende subvariant die gepaard gaat met een aandrang naar “verbeterde” boosters zoals de nieuwste bivalente injecties. Het kan ook een nieuwe ziekte zijn. Deze tweede mogelijkheid is de reden waarom ik zo enthousiast ben over de Z-Dtox en Z-Stack Protocollen van wijlen Dr. Zev Zelenko. Wij hebben hen als sponsor gehouden ondanks veel lucratievere aanbiedingen van andere nutraceutische aanbieders, omdat ik uit de eerste hand kan zeggen dat de producten van Dr. Z werken. Mijn familie heeft nooit maskers gedragen, is nooit geprikt, en voor zover wij weten hebben wij nooit Covid gekregen.

Hieronder staan twee artikelen achter elkaar van S.D. Wells. Ze moeten worden gedeeld omdat we nu meer dan ooit de kans hebben om nog meer mensen wakker te schudden. Het momentum staat aan onze kant, althans tijdelijk, dus we moeten er munt uit slaan. Degenen die we kunnen voorkomen dat ze nog meer prikken nemen, zijn in de toekomst potentiële bondgenoten wanneer de machthebbers grotere stappen zetten. Onze vrijheden staan op het spel. Onze natie en wereld staan op het spel. Onze levens staan op het spel. Blijf koel, mensen.

Volledig ongevaccineerd blijven is de veiligste verdediging tegen Covid

Artikel door S.D. Wells van Natural News.

Het heeft even geduurd, maar een paar miljard mensen kunnen nu bevestigen wat ze al sinds het begin van de pandemie vermoedden, namelijk dat het vooral een op angst gebaseerde campagne is die “viraal” ging, en dat het hoofddoel altijd was om gewoon giftige “vaccinaties” te pushen.

Met andere woorden, als je GEEN miljoenen spike-eiwitten door je hele bloedvatenstelsel hebt en die je vitale organen overspoelen, heb je een betere kans om Covid af te weren. Dit komt gewoon omdat uw immuunsysteem, hart en reinigende organen niet worden belast, vervuild en geforceerd door miljoenen giftige prionen die het in het laboratorium gecreëerde SARS-CoV-2 virus nabootsen.

Dit is een vooruitzicht op ADE, auto-immuunziekte en hoe booster-injecties het immuunsysteem blijven verzwakken, elke injectie een beetje meer, omdat er miljoenen spike-eiwitten meer zijn om vitale organen binnen te dringen, waaronder de lever en alvleesklier, zoals we zien met wetenschappelijk onderbouwd bewijs. Pfizer-Gate is wijd opengeblazen, en de massa’s beginnen af te sterven en te verdwijnen, bijna zoals nazi-Duitsland, maar nu over de hele wereld. Het is een vaccinholocaust, en het wordt niet alleen geleid door Pfizer, maar ook door Moderna en nog veel meer farmaceutische bedrijven.

Dus als iemand u vraagt wat uw vaccin “status” is, en u wilt of moet dat laten weten (ook al gaat het niemand wat aan), zeg dan gewoon: “Ik ben volledig… ongevaccineerd.” Door deze keuze kan uw immuunsysteem doen wat het moet doen, op natuurlijke wijze virussen, bacteriën en ziekteverwekkers afweren. Zo vermijdt u ook de gruwelijke statistieken van verwondingen en sterfgevallen die direct of indirect worden veroorzaakt door de Covid-klonters.

Is grafeenoxide de oorzaak dat de Japanse autoriteiten Moderna’s verontreinigde covid-vaccins hebben opgeschort?

De “volledig gevaccineerden” lijden, terwijl de “volledig ongevaccineerden” een sterke natuurlijke immuniteit genieten, wat het beste is om Covid-19 te vermijden of te verslaan

Of iemand zich nu heeft onderworpen aan slechts één gentherapie-injectie of meerdere als serie met boosters, zijn lichaam is binnengedrongen door miljoenen, zo niet miljarden, giftige virus-achtige prionen die op de een of andere manier zware metalen aantrekken en lange, rubberachtige klonters creëren in het bloed, rond het hart, in de hersenen en in vitale organen.

Alle volledig ongevaccineerden in Amerika weten dat deze stolsels de belangrijkste oorzaak zijn van de enorme toename van gevallen van pericarditis, myocarditis, bloedstolsels, kanker, miskramen en doodgeboorten, en plotselinge “onverklaarbare” sterfgevallen van volwassenen en kinderen (SADS of SIDS). Het is zeker geen syndroom, tenzij dat “syndroom” wordt veroorzaakt door mRNA-“technologie” waardoor een nieuw celsyndroom ontstaat dat geen virussen of bacteriën meer kan bestrijden.

Heeft u plotseling een antilichaamafhankelijk syndroom? Dan moet u volledig gevaccineerd zijn. Valt uw eigen immuunsysteem uw vitale organen aan omdat ze nu giftige virus nabootsende prionen bevatten? U moet volledig gevaccineerd zijn. Heeft u last van ischias sinds u de Fauci griepprikken heeft gekregen? Dat is geen toeval.

De volledig gevaccineerden hebben ook last van spontane kankertumoren op de plaats van injectie (heeft u de nieuwe waarschuwingen niet gezien?), en deze artsen kunnen het niet weg verklaren, en wijzen zeker nooit met de vinger naar de stolselinjecties, ook al wijzen de wetenschappelijke bewijzen wel degelijk naar de Wuhan-virusinjecties.

Daarom blijkt VOLLEDIG ONVACCINEERD blijven de veiligste verdediging te zijn tegen het oplopen van Covid-19 en zijn varianten. Degenen die opscheppen en zich “veilig voelen” omdat ze “volledig gevaccineerd” zijn, krijgen te maken met nieuwe gezondheidsgebeurtenissen, verergerde reeds bestaande aandoeningen en beginnen spijt te krijgen van de keuzes die ze hebben gemaakt. Artsen en wetenschappers over de hele wereld blazen de klonterprikken af en zien het bloedbad nu in hun eigen laboratoria en kantoren.

Het blijkt dat de GEVACCINEERDEN een wereldwijde bedreiging voor zichzelf zijn

Artikel door S.D. Wells van Natural News.

Rommel: in verband met het tijdsverloop tussen het vinden en plaatsen van naar mijn mening interessante artikelen is dit schrijven reeds eerder vandaag gepubliceerd, voor de volledigheid van dit betreffende artikel plaats ik het opnieuw.

Ten eerste beloofden de prutsers van Pfizer en het CDC de natie dat het krijgen van de COVID-19 griepprikken de curve zou afvlakken, de verspreiding zou stoppen en de pandemie zou beëindigen. Weet u nog? Ze zeiden dat als 90 procent van de bevolking de Covid-19 “vaccins” kreeg, die 90 procent veilig zou zijn voor de anti-vaxxers die een “wereldwijde bedreiging” vormen en leven in ontkenning en gevaar. Verrassing; de “wereldwijde bedreiging” blijken de vaxxers te zijn die in een waanzinnig tempo sterven. Het is waar. De drievoudig gevaccineerden zijn verantwoordelijk voor 94 procent van alle Covid-19 sterfgevallen, wat aantoont dat de echte “wereldwijde bedreiging” het COVID-19 vaccin zelf is en al diegenen die hem kregen, hem promoten en nog steeds geloven dat hij werkt.

Het slechtste wat iemand in 2020 – 2022 voor zijn gezondheid had kunnen doen, is de Covid-19 prik nemen

Volgens een officieel overheidsrapport van het Britse Office for National Statistics (ONS), werden ongeveer 18 maanden tijdens de pandemie gevolgd, waaruit bleek dat Covid-gevaccineerde kinderen 45 keer meer kans hadden om te sterven door welke oorzaak dan ook dan ongevaccineerde kinderen. Laat dat even bezinken. Dus door simpelweg nee te zeggen tegen de Covid-spuiten, heeft een kind meer kans om de pandemie en een groot aantal andere levensbedreigende aandoeningen te overleven.

De mensheid zoals die nu bestaat, staat op het punt van uitsterven: Een onvermijdelijke bedreiging

Schrijf iedereen die nog over is en alle kinderen die nog komen in voor dat plan. Het klinkt alsof het voordeel van volledig ongevaccineerd blijven veel groter is dan het risico om volgespoten te worden met miljoenen giftige spike-eiwit prionen, maar alle zogenaamde “anti-vaxxers” en degenen die als “anti-wetenschap” worden bestempeld, wisten dat al.

In hetzelfde ONS-rapport vertellen de conclusies ons dat kinderen die zijn gevaccineerd ook 137 keer MEER KANS hebben om te sterven aan Covid-19 dan kinderen die natuurlijke immuniteit hebben en nooit de giftige spike-eiwitten krijgen.

De schapen die de covid-prikken namen, verdringen de ziekenhuizen

Nu zien we dat Amerikanen die de COVID-19 prikken hebben genomen veel meer medische hulp zoeken dan de volledig ongevaccineerde, natuurlijke gezondheidsvoorstanders. Weet u nog dat de ziekenhuizen en de nepnieuwsmedia beweerden dat alle ongevaccineerde mensen de ziekenhuizen overbelastten en dat de gevaccineerde massa’s niet tijdig basiszorg of spoedeisende hulp konden krijgen? Het is andersom. De stolsels veroorzaken veel, veel meer kritieke gezondheidsproblemen dan alleen stolsels. Kijk maar eens.

Ze zouden het het “Vaccins Gevaarlijk” programma moeten noemen, maar in plaats daarvan heet het het V-Safe programma, waar de geprikte massa geacht wordt allemaal naartoe te gaan om gezondheidsschade te melden die is ontstaan door het krijgen van ten minste één Wuhan griepprik. Welnu, meer dan 70 miljoen symptomen werden gemeld door de 30 procent van de gevaccineerden die hun problemen daadwerkelijk hebben gemeld op de V-Safe site (van de 230 miljoen mensen die minstens één Covid-prik hebben gekregen). Dat betekent dat dit cijfer, hoewel het al heel eng is, waarschijnlijk nog veel hoger ligt.

Het zijn dus al die geprikte schapen die de ziekenhuizen vullen, in de wachtkamers zitten, in bedden liggen, diagnoses laten stellen en zich afvragen waarom ze plotseling myocarditis, pericarditis, vreemde rubberachtige vaatproppen, ischias, meerdere keren Covid-19, ernstige ontstekingen, allergieën en meer hebben.

De meest voorkomende symptomen van door vaccins veroorzaakte gezondheidsschade die werden gemeld aan het “V-Safe” programma waren de miljoenen mensen die zeiden dat ze na de vaccinatie last hadden van koude rillingen, zwellingen, gewrichtspijn, spier- en lichaamspijn, hoofdpijn, vermoeidheid en algemene pijn, waarbij meer dan 4 miljoen van deze klachten als ZEER ernstig werden aangemerkt. Dit kunt u niet verzinnen.

Het V-Unsafe Program, zoals het moet worden genoemd, stond ook bol van de klachten over 13.000 peuters (jonger dan 2 jaar) met meer dan 33.000 symptomen, waaronder pijn en verlies van eetlust. Dat klinkt als een recept dat ondervoeding en prikkelbaarheid veroorzaakt.

Kortom, we naderen nu een miljoen gemelde gevallen van Amerikanen die na de vaccinatie met spoed medische hulp gingen zoeken, waardoor de ziekenhuizen overvol raakten, terwijl de media en het vaccinindustrieel complex alle ongevaccineerden de schuld gaven. Wat een hoax en een zwendel, die nu opengebroken is. Het blijkt dus dat al die vaccin-fanaten een gevaar voor zichzelf zijn. Wanneer zullen ze het ooit leren?

Tot zover de vaccinpaspoorten. Het was allemaal een leugen om meer giftige spuiten te verkopen.


Bron: Frontnieuws Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Door tlfmore

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: