November 2, 2022

De realiteit van een dalend geboortecijfer, een onverklaarbare toename van het aantal sterfgevallen en meer dan 130.000 gevallen van vaccinatieschade alleen al in Australië wordt genegeerd. Toch wordt ons verteld dat de injectie veilig en effectief is. Het vaccin is veilig noch effectief.

Deze week bleek uit een enquête in de Daily Telegraph dat, op basis van de 50.000 respondenten, 37 procent van de Australiërs die het vaccin hebben genomen er spijt van hebben. Slechts 43 procent zei dat ze het weer zouden doen. De schade aan de reputatie van onze eens zo vertrouwde medische instellingen kan alleen worden hersteld met een koninklijke commissie die de leugens ontrafelt en de waarheid aan het licht brengt, en er zo voor zorgt dat deze tirannie, dit lijden en dit verlies van levens nooit meer voorkomt.

Transcript

Als dienaar van de mensen van Queensland en Australië, merk ik op dat Janine Small, de voorzitter van de International Developed Markets voor Pfizer, twee weken geleden tijdens het onderzoek van het Europees Parlement naar COVID onthulde dat het Pfizer-vaccin nooit is getest om te zien of het overdracht zou voorkomen – nooit getest. Small zei verder dat dit kwam omdat Pfizer moest werken met de snelheid van de wetenschap. Nou, het lijkt erop dat de snelheid van de wetenschap en de snelheid van het geld hetzelfde zijn. Schandelijke beslissingen werden bewust genomen om het voor big pharma gemakkelijker te maken hun injecties op tijd op de markt te brengen. De mondiale media hebben dezelfde grote investeringsfondsen in hun aandelenregister als de grote farmaceutische bedrijven. Het is geen verrassing dat de media de COVID-angst versterkten, de angstporno verdubbelden en iedereen demoniseerden die vasthield aan “mijn lichaam, mijn keuze”, zodat de media-aandeelhouders hun zakken konden vullen met tientallen miljarden dollars aan windfall winsten.

Ik weet nog dat politiek links achter spandoeken liep met de tekst “mijn lichaam, mijn keuze”. Nu houden echte conservatieven die spandoeken hoog terwijl links ons schoffeert. Hoe snel links zijn principes overboord gooit als de kans zich voordoet om mensen te vertellen wat ze moeten doen, om mensen te controleren. Het was al na vier maanden COVID duidelijk dat de enge Chinese video’s van mensen die op straat doodvallen niet op waarheid berustten. De maatregelen die in maart 2020 uit voorzichtigheid werden genomen, hadden een paar maanden later opnieuw moeten worden bekeken, zoals wij hadden gevraagd en voorgesteld. Dat is nooit gebeurd. Destijds toonden de gegevens duidelijk aan dat COVID niet dodelijker was dan een ernstige griep en ver onder alles wat het publiek als een pandemie zou beschouwen. Laat me die verklaring ondersteunen.

De volgende gegevens zijn afkomstig van het Australische Bureau voor de Statistiek, deels gepubliceerd naar aanleiding van een One Nation-document dat enkele weken geleden werd ontdekt. In 2019, het jaar vóór COVID, kostte de seizoensgriep 4.126 levens. Het jaar daarop, in 2020, registreerde Australië 882 doden door de COVID en 2.287 doden door de griep voor een totaal van 3.196 doden, 1.000 minder dan vóór de COVID, bijna duizend minder dan de griep alleen het jaar daarvoor kostte. In 2021 werden 1.137 doden geregistreerd door COVID en 2.073 door de griep, voor een totaal van 3.210. Dit betekent dat het aantal doden door de griep inclusief COVID in de eerste twee jaar van de zogenaamde pandemie precies op het langetermijngemiddelde van 3.255 lag. Er was niets ongewoons aan het Australische sterftecijfer in 2020 of 2021, maar toch kregen de COVID-stoffen – ik zal ze geen vaccins noemen – de COVID-injecties, een noodgoedkeuring. Het enige ongewone aan ons sterftecijfer in 2020 was dat het op een zevenjarig dieptepunt stond. Dit zijn feiten. Dit maakt een grap van voorlopige goedkeuring verleend voor injecties uit urgentie. Er was geen urgentie. Het zijn niet alleen de vaccins die ten onrechte werden goedgekeurd; gevaarlijke geneesmiddelen zoals het antivirale middel Remdesivir werden er met dezelfde valse urgentie doorheen gezwaaid. De bijwerkingen van Remdesivir omvatten ademhalingsproblemen en orgaanfalen. Het volkomen veilige maar niet meer geoctrooieerde antivirale middel Ivermectine werd verboden om plaats te maken voor Remdesivir – verboden, bewezen, verboden. Het Verenigd Koninkrijk heeft Ivermectine onlangs weer in gebruik genomen. Wij moeten dat ook doen. Steeds meer Australiërs komen tot de conclusie dat onze gezondheidstechnocraten onze beproefde en betrouwbare gezondheidsstelsels overhoop hebben gehaald om producten te verschuiven voor hun maatjes in de farmaceutische industrie.

Israël: Openbaar strand GESLOTEN voor ongevaccineerden

Zodra de introductie van injecties begon, was er een piek in het aantal sterfgevallen. Correlatie is geen oorzakelijk verband. Het verband tussen de oorzaak – vaccins – en het gevolg – dood, letsel en lijden – moet worden bewezen. Dat is nu onomstotelijk bewezen. Tijdens mijn tweede COVID Ondervragen-onderzoek in augustus hebben vele hooggekwalificeerde medische professionals uit de hele wereld dat verband vastgesteld en aangetoond dat de injecties verantwoordelijk zijn voor veel meer sterfgevallen dan de gezondheidstechnocraten toegeven.

Eind vorige maand publiceerde het tijdschrift Clinical and Experimental Immunology een artikel getiteld “COVID-19 vaccins-an Australian review”. De auteurs zijn Conny Turni en Astrid Lefringhausen, van de Universiteit van Queensland. Dit artikel beschrijft de medische wetenschap achter het brede scala aan medische schade die Australiërs is toegebracht als gevolg van de overmoed en de criminele nalatigheid van gezondheidstechnocraten. Ik heb beloofd jullie op te jagen, en nu heeft de wetenschap dat voor mij gedaan. De kwestie van de vaccinschade moet vandaag aan een koninklijke commissie worden voorgelegd. Deze criminelen moeten worden berecht. Dit rapport staat op mijn website, en iedereen die dit rapport leest en nog steeds de nepvaccins verdedigt, is net zo schuldig als de bedrijven die ze gemaakt hebben.

Het is geen verrassing dat de COVID een piek heeft vertoond in correlatie met de uitrol van de nepvaccins. ABS-gegevens zijn nog niet beschikbaar voor 2022, maar Australische actuariële gegevens wel. In de eerste vier maanden van 2022 ligt de sterfte aan alle ziekten van de luchtwegen – griep, longontsteking en COVID samen – nog steeds op een normaal niveau, maar de sterfte aan hart- en longaandoeningen is met 11 procent gestegen, en het aantal onverklaarde oversterfgevallen met 13 procent. In dit tempo zullen in 2022 10.000 Australiërs extra sterven. Iedereen die het tijdschriftartikel leest waarnaar ik verwijs, weet precies waarom dit gebeurt. Ik weiger te geloven dat onze gezondheidstechnocraten het niet weten. Een koninklijke commissie moet vragen wat ze wisten en wanneer.

Veranderingen in het aangeboren immuunsysteem als gevolg van Corona-vaccinaties

In mei 2020 bekritiseerde ik in de Senaat de door angst gedreven reactie op COVID, binnen enkele maanden na dit wanbeheer van COVID. Op dat moment waren senator Hanson en ik de enige stemmen van onenigheid in de Senaat, en Craig Kelly en George Christensen waren de enige stemmen op de andere plaats, en senatoren Rennick en Antic sloten zich bij ons aan – zes vertegenwoordigers op 227 mensen. Alle anderen in beide kamers gaven blijk van een gebrek aan kennis van het juiste wetenschappelijke proces, een onvermogen om empirische gegevens te lezen en een misplaatst vertrouwen in gezondheidsbureaucraten. Gezondheidstechnocraten hebben hun hele professionele leven nauw samengewerkt met de farmaceutische industrie. En wij verwachtten dat zij onpartijdig zouden zijn. Kom op! We hebben autoriteit gedelegeerd aan de laatste mensen die met die autoriteit vertrouwd hadden moeten worden.

De Senaat is het huis van beoordeling. Elk aspect van ons COVID-antwoord had tot in de puntjes moeten worden onderzocht. De Senaat heeft in die missie gefaald. De COVID-maatregelen stonden buiten kijf, en het lijkt erop dat dat nog steeds zo is. In plaats van te onderzoeken, heeft de Senaat het in de doofpot gestopt. Senatoren Rennick en Antic probeerden samen met mij en senator Hanson de waarheid boven tafel te krijgen en werden daarvoor gedemoniseerd. Geen enkele senator van politiek links dacht eraan dat een door angst ingegeven reactie meer mensen zou kunnen schaden dan helpen. “Verzet is zinloos” was de boodschap die op elke persconferentie op elke televisie in elk parlement werd herhaald. Nieuw-Zeeland, Canada, het Verenigd Koninkrijk en Amerika deden allemaal mee aan het circus van wanhoop, bedoeld om mensen bang te maken voor een middel waarvan ze wisten dat het ernstige schade en dood zou veroorzaken.

Zelfs nu nog zijn er in Australië vaccinatieverplichtingen van kracht. De realiteit van een dalend geboortecijfer, een onverklaarbare toename van het aantal sterfgevallen en meer dan 130.000 gevallen van vaccinatieschade hier in Australië wordt genegeerd. Toch wordt ons verteld dat de injectie veilig en effectief is. Veilig en doeltreffend is niet één leugen; het zijn twee leugens. Het vaccin is veilig noch effectief. Artsen die opkwamen voor de rechten van hun patiënten werden geschrapt na actie van de handhavingsarm van de grote farmaceutische bedrijven, de Australian Health Practitioner Regulation Agency – naar het schijnt onder leiding van CEO Martin Fletcher en Yvette D’Ath, als voorzitter van de vergadering van ministers van Volksgezondheid. Zij hadden de touwtjes in handen. Deze technocraten besloten dat zij wisten wat het beste was voor patiënten – beter dan de arts van de patiënt zelf. AHPRA moet worden doorverwezen naar de koninklijke commissie en de TGA, ATAGI, de Chief Medical Officer, de secretaris van het federale ministerie van Volksgezondheid en Greg Hunt, de toenmalige federale minister van Volksgezondheid.

Britse software-ontwikkelaar gediagnosticeerd met Guillain-Barré syndroom na het belachelijk maken van “non-vaxxers”

De vergunning voor noodgebruik van het vaccin loopt begin volgend jaar af. Normaal gesproken zou er een onderzoek komen naar hoe de vaccins zijn verlopen, maar er moet nu een einde aan komen. De noodvergunning moet stoppen. Ik heb er geen vertrouwen in dat de Therapeutic Goods Administration, de TGA, en de Australian Technical Advisory Group on Immunisation, ATAGI, eerlijk en onpartijdig zullen zijn in dit onderzoek. Dat zijn ze tot nu toe niet geweest. Alleen een koninklijke commissie kan beslissen over alle kwesties die ik vanavond aan de orde heb gesteld. Eén koninklijke commissaris zal niet volstaan voor de litanie van wettelijke en regelgevende misbruiken, medische praktijken, financieel wangedrag, belangenconflicten, kindermisbruik, mensenrechtenschendingen en het verscheuren van internationale overeenkomsten waar Australië al 2,5 jaar mee te maken heeft.

De schade van onze COVID-reactie was te voorzien en te voorkomen. Had de Senaat, het ultieme toetsingshuis, maar de moed gehad om op te staan en het bullshit te noemen. De Senaat deed dat niet.

De waarnemend vice-president (Senator Chandler): Orde! Senator Roberts, die taal is niet parlementair. Ik verzoek u zich terug te trekken of een ander woord te vinden.

Senator Roberts: Ik trek dat in – het bruine spul.

De waarnemend vice-president: Dank u.

Senator Roberts: De Senaat heeft dat niet gedaan. Als gevolg daarvan heeft het publiek het vertrouwen in het medisch beroep, de gezondheidsadministratie en de politici verloren. Tot zijn eer heeft parlementslid Dan Tehan publiekelijk toegegeven dat zijn stilzwijgen vorig jaar verkeerd was. Deze week bleek uit een enquête in de Daily Telegraph dat, op basis van de 50.000 respondenten, 37 procent van de Australiërs die het vaccin hebben genomen er spijt van hebben. Slechts 43 procent zei dat ze het weer zouden doen. De schade aan de reputatie van onze eens zo vertrouwde medische instellingen kan alleen worden hersteld met een koninklijke commissie die de leugens ontrafelt en de waarheid aan het licht brengt, en er zo voor zorgt dat deze tirannie, dit lijden en dit verlies van levens nooit meer voorkomen.

Ik twijfel er niet aan dat, wanneer de waarheid aan het licht komt, de geschiedenis zal oordelen dat zij allen lafaards zijn. We hebben één vlag, we zijn één gemeenschap, we zijn één natie, en Australiërs willen gerechtigheid.

Via Malcolmrobertsqld.com.au.


Bron: Frontnieuws Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Door tlfmore

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: