Conservatief parlementslid Andrew Bridgen roept op tot een volledige opschorting van de mRNA-prik, met vermelding van ongekende schade en vrijwel “onbestaande” voordelen.

December 20, 2022

Adrian Clark via Flickr

In een buitengewone toespraak voor het Britse Lagerhuis vorige week schetste het conservatieve parlementslid Andrew Bridgen een onverbloemd beeld van de leugens, het bedrog en de schade die de toelating van de mRNA-vaccins heeft toegebracht aan bevolkingsgroepen wereldwijd. Hij beschuldigde ook de British Heart Foundation van het in de doofpot stoppen van het verband tussen myocarditis en de Covid mRNA-vaccins, bericht Rairfoundation.com.

“Ik smeek de regering om het gebruik ervan onmiddellijk stop te zetten,” zei Bridgen, parlementslid voor Noordwest-Leicestershire. “De gegevens tonen duidelijk aan dat ze niet veilig, niet effectief en niet nodig zijn. Het huidige beleid van de regering inzake mRNA-vaccins staat aan de verkeerde kant van de medische ethiek, aan de verkeerde kant van de gegevens, en zal uiteindelijk aan de verkeerde kant van de geschiedenis staan.”

Bridgen, die zelf dubbel gevaccineerd is met het AstraZeneca product, dat nu wegens bijwerkingen uit gebruik is genomen, presenteerde niet alleen overtuigende gegevens die schade aantonen en die gepubliceerd zijn in medische tijdschriften wereldwijd, maar hij ging ook in op de corruptie die endemisch is in een farmaceutisch goedkeuringssysteem dat verwant is aan “de stroper die de jachtopziener betaalt”. Verder vertelde hij zijn collega’s in het Parlement dat 86 procent van de financiering van de MHRA – de Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency – afkomstig is van de industrie die het geacht wordt te reguleren. De situatie is vergelijkbaar in de VS, waar de FDA in de greep is van de belangen van de farmaceutische industrie. Het boek van Robert F Kennedy Jr., The Real Anthony Fauci, laat duidelijk zien hoe dit is gebeurd.

Om de diepte van de corruptie binnen de farmaceutische industrie verder aan te tonen, legde Bridgen uit dat leden van het JCVI – het Joint Committee on Vaccines and Immunization – enorme financiële banden hebben met de Bill and Melinda Gates Foundation, die zelf zwaar geïnvesteerd is in aandelen van de farmaceutische industrie. “Het echte schandaal is dat degenen met een verantwoordelijkheid tegenover patiënten en wetenschappelijke integriteit – namelijk artsen, academische instellingen en medische tijdschriften – samenspannen met de industrie voor financieel gewin,” zei hij. “Big pharma verovert de politieke omgeving door te lobbyen, de kennisomgeving door universitair onderwijs te financieren en het medisch onderwijs te beïnvloeden, de voorkeursvorming door het veroveren van media, financiering, denktanks, enz. Met andere woorden, de PR van de farma blinkt uit in uitvluchten en houdt zich bezig met het deplatformeren van degenen die hun manipulaties aan de kaak stellen.”

Toch hebben enkele verheven stemmen hun ongenoegen over het systeem geuit, waaronder Richard Smith, voormalig redacteur van het British Medical Journal, Sir Richard Thompson, voormalig voorzitter van het Royal College of Physicians, persoonlijk arts van wijlen de koningin, en Richard Horton, redacteur van The Lancet, die in het verleden heeft gezegd dat mogelijk de helft van de gepubliceerde medische literatuur gewoon onwaar is. “Zwijgen over deze kwestie is besmettelijker dan het virus zelf – en nu moet de moed naar buiten komen. Ik smeek al die wetenschappers, artsen, verpleegkundigen en mensen in de media die de waarheid kennen over de schade die deze vaccins veroorzaken, om zich uit te spreken,” aldus Bridgen. “We vechten niet alleen voor onze gezondheid, maar ook voor onze democratie. De toekomstige gezondheid van het Britse publiek hangt af van onze aanpak van dit probleem.”

Een vooraanstaand medicus die dat heeft gedaan is Dr. Aseem Malhotra. Dr. Malhotra, een promotor van het Covid-“vaccin”, had een opmerkelijke gedragsverandering ten opzichte van de experimentele mRNA-injecties na de dood van zijn vader. Malhotra, een van de eerste artsen die in het Verenigd Koninkrijk werd gevaccineerd, publiceerde in september een tweedelig artikel in The Journal of Insulin Resistance met de titel “Curing the pandemic of misinformation on COVID-19 mRNA vaccines through real evidence-based medicine“. Hij riep autoriteiten en de medische gemeenschap op om te stoppen met vaccinaties.

Een andere balsemer openbaart schokkende na-vaccinatie vezelachtige bloedklonters aan Dr. Jane Ruby

Volgens Malhotra toont een nieuwe analyse van gegevens van gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken een groter risico op een ernstige bijwerking van het vaccin dan een ziekenhuisopname met Covid. Hij zegt ook dat een onevenredig aantal mensen moet worden gevaccineerd om één sterfgeval door Covid te voorkomen. Volgens Bridgen blijkt uit praktijkgegevens van de drie maanden durende golf van Omicron begin 2022 dat 7.300 80-plussers zouden moeten worden gevaccineerd om één sterfgeval te voorkomen.

“Het werd al snel duidelijk dat er überhaupt geen bescherming tegen infecties was, en we bleven zitten met de hoop dat het ons zou beschermen tegen ernstige ziekten en de dood,” zei Bridgen. “In tegenstelling tot wat velen denken, toonde dat oorspronkelijke onderzoek (Pfizer) met ongeveer 40.000 deelnemers geen statistisch significante vermindering van het aantal sterfgevallen als gevolg van vaccinatie. De absolute risicoreductie was 0,84 procent, en Pfizer onthulde uit hun eigen gegevens dat je 119 mensen moest vaccineren om één infectie te voorkomen.”

Wat de mRNA-vaccins echter met succes lijken te hebben gedaan, is het veroorzaken van ernstige ziekte, ziekenhuisopname en overlijden. Uit een recente studie, “A Re-Analysis of the Pfizer-Moderna Randomized Control Trial,” in het peer-reviewed tijdschrift Vaccine, bleek dat uit de gegevens van Pfizer bleek dat één op de 800 ontvangers ernstige bijwerkingen ondervond, gedefinieerd als ziekenhuisopname, invaliditeit of levensverandering, in de twee maanden na de vaccinatie.

Bridgen haalde een ander recent rapport aan in de Journal of the American Medical Association (JAMA), waaruit bleek dat bij kinderen jonger dan vijf jaar die de mRNA-covidsprik kregen, één op de 200 een ongewenste bijwerking had die ziekenhuisopname vereiste en dat langer dan 90 dagen symptomen veroorzaakte.

Amerikaanse gouverneur: 25% meer sterfgevallen onder volledig gevaccineerden binnen 8 weken – en beveelt meer vaccinatie aan!

Waarom horen we hier dan niets over van beleidsmakers en de mainstream media? Omdat Bridgen gelooft dat we onderhevig zijn aan een psychologisch fenomeen dat opzettelijke blindheid heet. “Dit is wanneer mensen en instellingen de waarheid negeren om zich veilig te voelen, angst te verminderen, conflicten te vermijden en hun prestige en reputatie te beschermen. Wat cruciaal is om te begrijpen, is dat hoe langer de moedwillige blindheid voor de waarheid voortduurt, hoe meer onnodige schade het veroorzaakt,” legde hij uit. “We hebben al te veel van onze burgers geofferd op het altaar van onwetendheid en ongebreidelde hebzucht van bedrijven. Er is een samenzwering van stilte die we moeten doorbreken.”

MP calls for complete suspension of mRNA jab in extraordinary British Parliamentary speech


Bron Frontnieuws Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

VACCINBESCHADIGDEN DOSSIER

https://t.me/TLF_TELEGRAM_Thelovefactory

Door tlfmore

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: