Augustus 6, 2023

De Europese Unie (EU) heeft haar steun toegezegd aan de radicale plannen van medeoprichter van Microsoft, Bill Gates, om “de opwarming van de aarde tegen te gaan” door het licht van de zon te blokkeren om de temperatuur op aarde te verlagen. Wie stopt deze gekken!

De EU zal zich aansluiten bij een internationale globalistische inspanning om de effectiviteit van het plan te onderzoeken, schrijft Frank Bergman.

De regeringen van verschillende landen sluiten zich aan bij ongekozen bureaucratische agentschappen om te bepalen of een grootschalige interventie zoals het afbuigen van de zonnestralen of het veranderen van de weerpatronen van de aarde haalbare opties zijn om “klimaatverandering tegen te gaan.”

Zoals Slay News al eerder heeft gemeld, pleit Bill Gates al lange tijd voor het plan om de “opwarming van de aarde” tegen te gaan met behulp van experimentele geoengineering om de zon te blokkeren.

Het idee, gepromoot door Gates en de linkse miljardair George Soros, houdt in dat door de mens gemaakte witte wolken in de atmosfeer worden gepompt om zonlicht van het oppervlak van de planeet weg te reflecteren.

Het radicale plan zou de temperatuur van de planeet verlagen en zogenaamd “de opwarming van de aarde tegengaan”.

Soros beweert dat de technologie zal helpen voorkomen dat ijskappen smelten.

Vooral het smelten van de ijskappen in Groenland, beweert hij, zou de menselijke beschaving kunnen vernietigen.

“Onze beschaving dreigt in te storten door de onverbiddelijke opmars van de klimaatverandering,” zei Soros.

“Het smelten van de Groenlandse ijskap zou het niveau van de oceanen met zeven meter doen stijgen. Dat vormt een bedreiging voor het voortbestaan van onze beschaving,” beweerde hij.

De methode die door Bill Gates wordt gepusht, bestaat uit het verhogen van de aerosolconcentraties in de stratosfeer om zonnestraling van de Aarde weg te reflecteren.

Gates heeft een groot project aan Harvard gefinancierd waarbij ballonnen worden gebruikt om aerosols te verspreiden.

Het Harvard-project van Gates werd echter stopgezet na protest van het publiek tegen het plan.

De EU beoordeelt de veiligheidsimplicaties van “opwarming van de aarde”, zoals de mogelijkheid dat schaars water of voedsel conflicten en migratie veroorzaakt, volgens een ontwerpdocument dat Bloomberg heeft gezien.

Onderdeel van die beoordeling is ook het bestuderen van de mogelijke gevaren van het aanpassen van de atmosfeer.

“Deze technologieën introduceren nieuwe risico’s voor mensen en ecosystemen, terwijl ze ook de machtsongelijkheid tussen naties kunnen vergroten, conflicten kunnen aanwakkeren en een groot aantal ethische, juridische, bestuurlijke en politieke kwesties kunnen opwerpen,” aldus het document, dat nog kan worden gewijzigd.

Door dit onderzoek te starten komt de EU in het debat terecht over de vraag of zogenaamde klimaatgeoengineering goede wetenschap is of slechts een sciencefiction afleiding.

Dergelijke plannen voor geoengineering hebben potentieel gevaarlijke gevolgen voor de planeet en haar atmosfeer.

Het blok zou graag internationale discussies zien over het opstellen van regels voor deze jonge sector.

“De EU zal internationale inspanningen ondersteunen om de risico’s en onzekerheden van klimaatinterventies, waaronder de wijziging van zonnestraling, uitgebreid te beoordelen,” aldus het document.

Dergelijke grootschalige interventies zijn ontstaan naast de wetenschappelijke vooruitgang en de groeiende bezorgdheid dat landen de doelstelling van de groene agenda om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C, zullen overschrijden.

Het blokkeren van de zonnestralen wordt nu vaak naar voren geschoven als een plan om de zogenaamde “klimaatcrisis” aan te pakken.

Critici waarschuwen echter dat zulke drastische plannen onvoorziene neveneffecten kunnen hebben, zoals het veranderen van vitale regenpatronen of het te veel afkoelen van de aarde waardoor de planeet in een ijstijd terechtkomt.

Sommige wetenschappers hebben opgeroepen tot een internationale overeenkomst om dergelijke oplossingen niet te gebruiken.

Andere wetenschappers beweren ondertussen dat de berichten over een “klimaatcrisis” een hoax zijn, bedoeld om het publiek angst aan te jagen in een poging om de belastingen te verhogen en de vrijheden te beperken.

Zoals Slay News eerder meldde, waarschuwt de bekende milieudeskundige Dr. Patrick Moore, medeoprichter van Greenpeace, het publiek dat het anti-koolstofdioxide verhaal oplichterij is.

Moore, al meer dan 50 jaar ecoloog en milieuactivist, stelt dat een verhoogd niveau van kooldioxide in de atmosfeer heilzaam is.

Volgens Moore zijn beweringen dat klimaatverandering “door mensen wordt veroorzaakt” “propaganda” die hij als “gevaarlijk” omschrijft.

De opmerkingen van Moore, een vooraanstaand expert op het gebied van milieu, zijn rechtstreeks in tegenspraak met de groene agenda die door de regering van Biden en globalisten groeperingen zoals de Verenigde Naties (VN) en het World Economic Forum (WEF) wordt gepusht.

Moore zegt dat het milieuactivisme gekaapt is en dat de beweging “wetenschap en logica heeft losgelaten ten gunste van emotie en sensatie”.

“Toen Greenpeace begon, hadden we een sterke humanitaire oriëntatie, om de beschaving te redden van de vernietiging door een totale nucleaire oorlog,” zei Moore.

“In de loop der jaren is de ‘vrede’ in Greenpeace geleidelijk verloren gegaan en is mijn organisatie, samen met een groot deel van de milieubeweging, afgedreven naar het geloof dat mensen de vijanden van de Aarde zijn.”

Volg de TLF : https://t.me/TLF_TELEGRAM_Thelovefactory

Bron: Frontnieuws Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

KLIMAAT DOSSIER

Door tlfmore

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: