november 14, 2022

Zijn er in het geheim al voorbereidingen aan de gang voor een Europees leger dat in noodgevallen opstanden in EU-landen kan bestrijden, mochten de zaken niet gaan zoals de Brusselse fascisten willen, of wordt hier al een oorlog tegen Rusland uitgespeeld? schrijft Journalistenwatch.com.

De Europese Unie werkt op volle toeren aan de uitbreiding van haar militaire capaciteit en wil deze week dinsdag (15 november) tijdens een vergadering van de EU-ministers van Defensie in Brussel al een besluit nemen over twee inzetscenario’s voor de geplande snelle militaire interventiemacht van maximaal 5000 soldaten. Dit werd gemeld door de “Welt am Sonntag” onder verwijzing naar hoog ingelichte EU-diplomaten. EU-hoofddiplomaat Josep Borrell verklaarde: “Als eerste stap hebben we twee mogelijke inzetscenario’s voor de snelle interventiemacht van de EU opgesteld: reddings- en evacuatieoperaties en, als tweede scenario, het begin (initiale Phase) van een stabilisatieoperatie. Deze operationele scenario’s zullen ons helpen de vereiste capaciteiten voor de EU-reactiemacht verder te definiëren en de eerste militaire oefening in de tweede helft van 2023 te houden.” Volgens de krant vindt deze oefening plaats in Spanje. Zoals de “Welt am Sonntag” verder meldt, heeft Duitsland tijdens het overleg in de bevoegde Brusselse instanties aangeboden om als eerste land de nieuwe militaire snellereactiemacht te leiden na de geplande lancering, die voor 2025 is gepland.

Of dit zal gebeuren, is echter nog niet besloten. EU-hoofddiplomaat Borrell zei verder dat de nieuwe EU-capaciteit voor snelle inzet (EU Rapid Deployment Capacity – RDC) “van cruciaal belang is om ervoor te zorgen dat de EU snel, krachtig en doeltreffend kan reageren op conflicten en crises, zowel in onze onmiddellijke omgeving als daarbuiten.” Hij benadrukte ook dat “de lopende werkzaamheden aan de snelle inzetbare troepenmacht – een modulaire troepenmacht van maximaal 5.000 man – een van de belangrijkste resultaten is van het in maart 2022 overeengekomen Strategisch Kompas.”

Volgens de “Welt am Sonntag” gaat het bij de geplande evacuatiemissie vooral om het redden van Europese burgers uit crisisgebieden in geval van nood (wie gelooft dat?). Een grotendeels lukrake terugtrekking zoals bij de evacuatieoperatie in Afghanistan mag niet meer gebeuren, aldus diplomatieke kringen. Het doel van een stabilisatiemissie zou daarentegen zijn dat snelle reactietroepen op korte termijn kunnen worden ingezet om stabiliteit tot stand te brengen en de vrede te bewaren, zo nodig met krachtige militaire middelen.

De EU wordt verondersteld de lidstaten te dwingen om halal-slachtingen te accepteren

Vanuit het perspectief van vandaag zouden mogelijke locaties hiervoor Oekraïne en Moldavië kunnen zijn, meldt de “Welt am Sonntag” verder. Hoe de nieuwe interventiemacht zal worden gefinancierd, is volgens het rapport echter nog onderwerp van hevige discussie. Een aanzienlijk deel van het geld komt echter waarschijnlijk uit een speciale pot voor wereldwijde EU-crisisoperaties, de Europese Vredesfaciliteit.

Het hoofd van de Commissie buitenlandse zaken van het Europees Parlement, David McAllister (CDU), benadrukte in de “Welt am Sonntag” dat de snelle interventiemacht de EU in de toekomst “slagvaardiger” zal maken: “Afgemeten aan de hindernissen die de Europese samenwerking op het gebied van het veiligheids- en defensiebeleid de afgelopen jaren heeft moeten overwinnen, is deze snelle interventiemacht een mijlpaal.” Het concept moet nu snel en “uiterlijk in 2025” worden uitgevoerd. Achtergrond: de snelle reactiemacht, die naast grondtroepen ook lucht- en zeestrijdkrachten moet omvatten, maakt deel uit van een nieuw concept voor het veiligheidsbeleid van de EU, officieel het “Strategisch Kompas” genoemd, dat al in maart door de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie van de EU is goedgekeurd.

Op dat moment bleef echter open waar en in welke gevallen de nieuwe crisisinterventiemacht vanaf de geplande start in 2025 zou kunnen worden ingezet. De voorgangers van de nieuwe EU-interventiemacht zijn de zogenaamde EU Battle Groups. Ze werden echter nooit ingezet, hadden aanzienlijke financieringsproblemen en leden vaak onder de onwil van lidstaten om voldoende troepen te leveren.

Het “strategisch concept” bepaalt onder meer over welke capaciteiten de EU in de toekomst moet beschikken op het gebied van crisisbeheersing.

Europa in PANIEK: Stroomonderbrekingen zijn onvermijdelijk tenzij Europa ROEBELS vindt

Dit betekent dat elk land automatisch wordt meegesleurd in een oorlog die vanuit Brussel wordt uitgelokt, volgens het motto: wie a zegt, moet ook b zeggen.


Bron: Frontnieuws Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

EUROPESE UNIE DOSSIER

Door tlfmore

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: