Januari 5, 2023

Hieronder volgt een kleine selectie van artikelen die gisteren zijn geplaatst over covid “vaccins”. Het is allemaal slecht nieuws voor de farmaceutische industrie en degenen die de zogenaamde vaccins promoten.

Uit een onderzoek in Amerika blijkt dat 28% van de mensen, één op de vier, iemand kent die is overleden aan de covid-injecties. Een onderzoek naar excessieve sterfgevallen in Australië vindt een verband tussen sterfgevallen en de uitrol van covid-vaccins. En de kindersterfte in Israël piekte na mRNA-injecties, schrijft Expose-news.com.

Een onderzoek naar bivalente booster-“vaccins” toont aan dat deze hebben gefaald en dat de geïnjecteerden meer kans hebben om geïnfecteerd te raken.

De Wall Street Journal geeft eindelijk toe dat covid-injecties ziekten veroorzaken. Een onlangs gepubliceerd artikel vond verhoogde niveaus van een ongewoon antilichaam dat gevaccineerde mensen berooft van een cruciaal hulpmiddel van het immuunsysteem tegen het coronavirus en kanker kan veroorzaken. Uit een studie blijkt dat verplichte vaccinaties aan universiteiten in de VS schade veroorzaken.

Het goede nieuws is dat het grote publiek zich steeds meer bewust wordt van de schadelijkheid van vaccins.

Amerikaans onderzoek toont aan dat 28% persoonlijk weet van een sterfgeval veroorzaakt door Covid-injecties

Een enquête van Rasmussen Reports onder 1.000 Amerikaanse volwassenen werd uitgevoerd in de laatste week van december 2022. Daaruit bleek dat 71% zegt een covid-vaccinatie te hebben ontvangen, terwijl 26% dat niet heeft gedaan. De gevaccineerden lijken echter wakker te worden van de schadelijkheid van de injecties.

Van de gevaccineerden, van wie velen de covid-injecties aan familieleden of op het werk hebben opgedrongen, beschouwt nu 38% onverklaarde sterfgevallen als gevolg van het vaccin als ten minste enigszins waarschijnlijk.

En 22% van de gevaccineerde volwassenen weet van een sterfgeval door het vaccin, waardoor het bevolkingsgemiddelde op 28% komt.

Lees het volledige artikel HIER.

Het onderzoek levert twee onafhankelijke bewijzen dat mensen geen dingen verzinnen als ze het hebben over sterfgevallen door vaccins:

Ten eerste denken meer getrouwde (33%) dan ongetrouwde (23%) Amerikanen dat iemand die zij persoonlijk kennen, overleden kan zijn aan bijwerkingen van vaccins. Dit komt omdat getrouwde mensen logischerwijs een grotere vriendenkring hebben (vrienden van de man en vrienden van de vrouw).

Ten tweede kennen meer Democraten iemand die door de vaccins is gedood dan Republikeinen, wat verband houdt met de statistiek dat meer Democraten (85%) dan Republikeinen (63%) zijn gevaccineerd tegen covid.

Lees het volledige artikel HIER.

Vermoedelijk causaal verband tussen het nieuwe regime van hoge sterfte door alle oorzaken in Australië en de invoering van het Covid-vaccin

De sterfte door alle oorzaken per week in Australië laat zien dat er 13 maanden na de afgekondigde pandemie geen aantoonbare oversterfte was, gevolgd door een stapsgewijze toename van de sterfte medio april 2021, synchroon met de uitrol van het covid-vaccin waarbij ouderen, gehandicapten en aboriginals voorrang kregen.

De oversterfte in de vaccinatieperiode (medio april 2021 tot en met augustus 2022; 14% meer sterfte door alle oorzaken dan in recente pre-vaccinatieperioden van dezelfde tijdsduur; 62 miljoen toegediende vaccindoses) bedroeg 31±1 duizend sterfgevallen, wat meer dan het dubbele is van de geregistreerde sterfgevallen als gevolg van of met covid. – Probable causal association between Australia’s new regime of high all-cause mortality and its COVID-19 vaccine rollout (Pre-print study), ResearchGate, December 2022

Omgaan met nieuw ontwaakte anti-vaxxers

Sterfte onder zuigelingen stijgt in Israël na uitrol mRNA

De heer David Shuldman, een Israëlische systeemanalist en econoom, vroeg informatie op bij het Centraal Bureau voor de Statistiek in Israël (CBS). De informatie die hij vroeg betrof het aantal baby’s dat de afgelopen jaren kort na de geboorte is overleden, en de gegevens die hij ontving zijn explosief.

Hij vroeg bij alle grote gezondheidsklinieken informatie op over babysterfte en de vaccinatiestatus van de moeders. Maccabi, een gezondheidskliniek die meer dan 25% van de burgers in Israël dekt, stuurde in augustus 2022 een antwoord naar de heer Shuldman. De gegevens die de heer Shuldman ontving, documenteerden baby’s die stierven tussen de dag van hun geboorte en 27 dagen na de geboorte, van Q1 van 2019 tot Q2 van 2022.

De gegevens zijn vernietigend en tonen een toename van 100% aan van het aantal baby’s dat sterft sinds de uitrol van het vaccin begon.

Lees het volledige artikel HIER.

Studie van Bivalent Booster – Verontrustende resultaten

In september 2022 gaven onderzoekers van de Cleveland Clinic de resultaten vrij van hun studie met 10.804 werknemers van het Cleveland Clinic Health System die een bivalente vaccinbooster kregen. De studie moet nog worden peer-reviewed.

De studiebevindingen toonden een associatie van een groter risico op covid-infectie met een hoger aantal voorafgaande vaccinatiedoses. Eenvoudig gezegd, hoe meer de mensen gevaccineerd zijn, hoe meer SARS-CoV-2 wordt overgedragen.

De auteurs van de studie wijzen erop dat degenen die de aanbevelingen van de CDC omzeilden in feite minder geïnfecteerd raakten dan degenen die de aanbevelingen van de CDC opvolgden. De auteurs wijzen er ook op dat er andere studies zijn die een mogelijk verband vinden tussen hogere voorafgaande vaccinatiedoses en een hoger risico op covid.

Steeds meer gegevens wijzen er ook op dat meer doses gelijk staan aan een hoger risico.

Lees het volledige artikel HIER.

De bivalente booster is mislukt, alle vaccins werken niet, er is negatieve effectiviteit en de vaccin-antilichamen nemen snel af, er is de opkomende kwestie van immuuntolerantie (IgG4 klasse switch enz.), er is voortdurend virale immuun ontsnapping, originele antigene zonde, en antilichaam-afhankelijke versterking van de infectie, voortdurend.

Lees het volledige artikel HIER.

Nog een andere “samenzweringstheorie” komt uit – Vaccins voeden varianten en veroorzaken ziekte

Kunnen we bijhouden hoeveel “complottheorieën” binnen een aantal maanden daadwerkelijk “waar” worden? De laatste staat in The Wall Street Journal: “Voeden vaccins nieuwe Covid-varianten? Het virus lijkt zich te ontwikkelen op manieren die de immuniteit ontwijken“.

Allysia Finley, die het artikel schreef, begint met een beschrijving van de paniek over de nieuwe Omicron-variant – XBB. Deze verspreidt zich snel over de VS en hoewel hij waarschijnlijk niet dodelijker is, ontwijken de mutaties ervan de antilichamen. Volgens mevrouw Finley zijn er ook steeds meer aanwijzingen dat herhaalde vaccinaties mensen vatbaarder maken voor XBB en de snelle evolutie ervan voeden.

Wie had dat gedacht?

Antilichaamafhankelijke versterking (“ADE”) en/of oorspronkelijke antigene zonde (“OAS”) waren altijd al een punt van zorg, maar blijkbaar niet voor de wetenschappers met de grote hersenen die het beter weten dan iedereen. Wie had dat gedacht toen wij ruim een jaar geleden berichtten over officiële Britse gegevens waaruit bleek dat de gevaccineerden meer kans hadden om besmet te raken?

Gezondheidsautoriteit medische onderzoekers verdoezelen data over 82% miskramen bij mRNA gevaccineerde vrouwen

Lees het volledige artikel HIER en een ander artikel over hetzelfde WSJ-artikel HIER.

Analyse van myocarditis na vaccinatie

Al in juli 2021 maakte Vinay Prasad zich met collega’s van wiskunde, cardiologie en kindergeneeskunde zorgen dat dosis 2 ongunstig was bij adolescente jongens. Met opkomende gegevens uit het VK was het duidelijk dat voor sommige producten en sommige doses myocarditis na covid-injectie groter was dan myocarditis na ziekte.

En toch bleven vaccin-influencers – die geen gegevens kunnen analyseren – de valse bewering doen dat covid onder alle omstandigheden slechtere myocarditis veroorzaakte. Ze drukten blindelings hun anti-anti-vax ijver uit. Toch kunt u duidelijk zien dat dit niet waar was.

Myocarditisminimalisatoren verborgen gewoonlijk het veiligheidssignaal door bijvoorbeeld 20-jarige mannen en 80-jarige vrouwen over één kam te scheren. In een nieuwe peer-reviewede analyse groepeerden de onderzoekers myocarditisgevallen in leeftijdsgroepen. Kijkend naar de demografische groepen met het hoogste risico wordt het duidelijk. De nieuwe analyse zit vol interessante bevindingen, bijvoorbeeld dat dosis 2 slechter is dan dosis 1, en dat Moderna slechter is dan Pfizer.

Lees het volledige artikel HIER.

Booster Mandaten bij jonge volwassenen zullen naar verwachting netto schade veroorzaken

[Noord-Amerika:] Booster-mandaten bij jonge volwassenen zullen naar verwachting netto schade veroorzaken: per vermeden covid-19 ziekenhuisopname verwachten wij ten minste 18,5 ernstige bijwerkingen van mRNA-vaccins, waaronder 1,5-4,6 booster-geassocieerde myopericarditis bij mannen (waarvoor doorgaans ziekenhuisopname nodig is). We verwachten ook 1430-4626 gevallen van graad ≥3 reactogeniciteit die de dagelijkse activiteiten verstoren (hoewel ziekenhuisopname meestal niet nodig is). – COVID-19 vaccine boosters for young adults: a risk benefit assessment and ethical analysis of mandate policies at universities, Abstract from an Extended Essay, British Medical Journal, 5 December 2022

Dysregulatie van het immuunsysteem door mRNA-injecties

Een Science Immunology paper gepubliceerd op 22 december toonde aan dat mensen die mRNA covid injecties hebben gekregen na verloop van tijd meer van een ongebruikelijk antilichaam genaamd IgG4 produceren.

In het ergste geval leiden de mRNA-injecties tot een doemlus, waardoor gevaccineerde mensen een cruciaal hulpmiddel van hun immuunsysteem tegen het coronavirus kwijtraken op een manier die bij elke nieuwe infectie verergert. En sommige mensen kunnen ook nare auto-immuunbijwerkingen krijgen, waaronder pancreatitis, nierziekten en zelfs aneurysma’s.

Het ergste scenario komt als deze veranderingen worden gecombineerd met een nieuwe, gevaarlijkere Sars-CoV-2 variant die ons verzwakte immuunsysteem niet kan verwijderen.

Lees het volledige artikel HIER.

In het licht van de bevindingen van deze studie beschreef The Epoch Times waarom de covid-gevaccineerden nieuwe kankers krijgen. Journalisten speculeren dat het komt door IgG4-antilichamen in de bloedlaboratoria van degenen die driemaal met de mRNA-vaccins zijn geïnjecteerd, maar dat is niet de belangrijkste reden.

Lees het volledige artikel HIER.

Het Amerikaanse publiek maakt zich grote zorgen over de vaccins

Een van de weinige positieve aspecten van de covid-campagne is dat ze zo flagrant is geweest, dat veel mensen die Midwestern Doctor kenden en die voorheen op hun hoede waren voor vaccins, hebben besloten dat vaccinatie ernstige problemen met zich meebrengt die moeten worden onderzocht. Anders gezegd, de bezorgdheid over de veiligheid van vaccins is veranderd van een marginaal standpunt waarvan slechts weinigen op de hoogte waren, in een algemeen politiek standpunt.

Facebook-post van tv-station onthult per ongeluk dat meer mensen sterven aan het vaccin dan de media melden

De farmaceutische industrie heeft haar bedrijfsmodel om de bevolking schadelijke en ondoeltreffende eigen geneesmiddelen op te dringen zo agressief ontwikkeld (terwijl de hele regering is gecapituleerd voor het geld dat zij ontvangt door dit mogelijk te maken), dat het publiek dat bedrijfsmodel nu precies ziet voor wat het is en haar producten niet langer wil gebruiken.

Lees het volledige artikel HIER.

Dr. Meryl Nass vroeg: Voor wie zou Fauci banger moeten zijn?

  1. De 300 miljoen Amerikanen die ten minste één in het laboratorium gecreëerde covid-infectie hebben opgelopen waarvoor hij heeft betaald?
  2. De 60 miljoen Amerikanen die door zijn giftige vaccins gewond raakten of stierven? (60 miljoen is een gok)
  3. De heersers van de Great Reset (de echte Godfathers) die op hem vertrouwden om een viraal biowapen te maken dat nooit naar een laboratorium kon worden getraceerd; en die ook op hem vertrouwden om een vaccin te maken dat niet zo snel en jammerlijk faalde en ons, de verachte massa van de mensheid, in staat stelde uit te vinden wat er aan de hand was voordat de vallen van de Godfathers voor de mensheid klaar waren om dicht te klappen?

Hoeveel levens hebben de Covid-vaccins werkelijk gered?

Als de vaccins werkelijk 20 miljoen van een covid-dood hebben gered, dan zou het niet effectief zijn als het zou leiden tot meer dan 20 miljoen doden door bijwerkingen.

Niet alleen is er nu sterk bewijs voor een toename van de sterfte door alle oorzaken onder de gevaccineerden, maar wij geloven niet dat er objectief betrouwbaar bewijs is dat de covid-vaccins enige VOORKOMENDE covid-sterfgevallen hebben gered. Er zijn negen redenen om tot deze conclusie te komen …

Lees het volledige artikel HIER.

Maskers, vaccins en vaccinpassen hebben gefaald

Health Canada liet een nieuw beleid los om het nieuwe jaar in te luiden … eigenlijk een volledige erkenning van mislukking.

De regering van Canada heeft aangekondigd dat reizigers uit de Volksrepubliek China, Hongkong en Macau een negatieve covid-test moeten ondergaan, ongeacht hun vaccinatiestatus.

Lees het volledige artikel HIER.

Het einde van de Covid-gegevens

Net na Kerstmis bereikte ons het nieuws dat de Britse regering na bijna drie jaar zal stoppen met het publiceren van rapporten over Covid-slachtoffers.

We gaan nu “leven met het virus”, alsof dat niet überhaupt al die tijd de eerste optie is geweest. Hoewel de “zero covid”-brigades in het niets lijken te zijn verdwenen, laat u niet misleiden – degenen die de vrijheid van denken, spreken en bewegen willen beperken, liggen nog steeds op de loer met hun modellen en mandaten.

Lees het volledige artikel HIER.

https://t.me/TLF_TELEGRAM_Thelovefactory

Bron: Frontnieuws Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Door tlfmore

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: