2023-02-02

Uit nieuwe gegevens blijkt dat 100% van de ‘COVID’-doden in Canada wordt veroorzaakt door de mRNA-vaccins die door het Trudeau-regime en Big Pharma aan de bevolking werden opgedrongen.

‘Covid’ sterfgevallen in Canada zijn verdubbeld in 2022 terwijl de bevolking voor 85% gevaccineerde is, meldt The Counter Signal.

Health Canada rapporteert ‘Covid’-doden per week, vanaf het begin van de pandemie in 2020.

In 2020 bedroeg het totale aantal ‘Covid’-doden dat door provincies en regio’s aan het Public Health Agency Canada werd gemeld 9.225.

In 2021, toen de vaccins tussen januari en juli toegankelijk werden voor de Canadezen, daalde het aantal ‘Covid’-doden niet in de loop van het jaar. In plaats daarvan steeg het cijfer licht tot 9.934.

En in 2022, met een ongeveer 85% gevaccineerde bevolking in januari en een minder dodelijke ‘Covid’-variant dominant, steeg het aantal ‘Covid’-doden opnieuw.

Over 2022 tonen de gegevens van Health Canada 15.844 sterfgevallen aan als gevolg van ‘Covid’ – bijna het dubbele van het aantal sterfgevallen in 2020 toen burgers “onbeschermd” waren.

Meer dan de helft van deze gemelde sterfgevallen tussen 2020 en 2022 betrof Canadezen van 80 jaar en ouder.

Health Canada verstrekt niet langer gegevens over sterfgevallen per vaccinatiestatus. Er is dus geen manier om te bepalen welke sterfgevallen in 2022 onder gevaccineerde bevolkingsgroepen vielen en welke onder niet-gevaccineerden.

Het gezondheidsagentschap toont wel algemene sterftecijfers per vaccinatiestatus vanaf het begin van de uitrol van het vaccin in december 2020. Uit deze gegevens blijkt dat iets meer dan de helft van alle ‘Covid’-doden plaatsvond onder degenen die ten minste één ‘Covid’-vaccin ontvingen.

De media creëerden hysterie rond de Delta-variant in 2021, toen de net gevaccineerde bevolking leerde dat ze niet immuun waren voor besmetting met – of overlijden aan – ‘Covid’.

Uit gegevens bleek dat de Delta-variant besmettelijker was dan de voorheen dominante Alpha, maar minder dodelijk. Verder blijkt uit onderzoek dat de Omicron-variant – die in 2022 dominant werd – nog minder dodelijk is dan de Delta.

Zoals eerder gemeld door The Counter Signal, is Canada’s 2022 oversterfte traject op weg om het totaal van 2021 te verbrijzelen – en dat van 2020 uit te wissen.

Oversterfte is de term die aangeeft of een regio meer of minder sterfgevallen had dan verwacht, gezien de demografie en historische trends. Het cijfer helpt de werkelijke impact van een gezondheidscrisis te berekenen.

Uit gegevens van Health Canada blijkt dat er in 2022 tot 27 augustus 13.940 extra sterfgevallen plaatsvonden.

In diezelfde periode in 2021 bedroeg het totale sterfteoverschot 10.406. In 2020 was het totaal 8.057.

Met andere woorden, naarmate het percentage Canadezen dat tegen ‘Covid’ werd “gevaccineerd” toenam, namen ook het totaal aantal overtollige sterfgevallen en de ‘Covid’-doden toe.

https://t.me/TLF_TELEGRAM_ThelovefactoryBron: 100% van ‘COVID’-doden in Canada nu te wijten aan mRNA-vaccin, blijkt uit nieuwe gegevens – DissidentNL

Door tlfmore

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: