Februari 14, 2023

Zoals onlangs ontdekt en gerapporteerd door Dr. Robert Malone,1 heeft de Amerikaanse regering in het geheim diegenen getraceerd die de COVID-prik niet of slechts gedeeltelijk hebben genomen, via een voorheen onbekend surveillanceprogramma ontworpen door het Amerikaanse National Center for Health Statistics (NCHS), een afdeling van de Centers for Disease Control and Prevention, schrijft Dr. Joseph Mercola.

Het programma werd ingevoerd op 1 april 2022,2 maar werd pas in januari 2023 algemeen ingevoerd door de meeste medische klinieken en ziekenhuizen in de VS.

Onder dit programma zijn artsen in klinieken en ziekenhuizen geïnstrueerd om patiënten te vragen naar hun vaccinatiestatus, die vervolgens wordt toegevoegd aan hun elektronische medische dossiers als een diagnostische code, bekend als ICD-10 code, zonder hun medeweten of toestemming, zodat ze kunnen worden getraceerd – niet alleen binnen het gezondheidszorgsysteem, maar ook daarbuiten.

Geheim traceerprogramma onthuld

De nieuwe International Classification of Diseases (ICD) codes werden geïntroduceerd tijdens de vergadering van het ICD-10 Coordination and Maintenance Committee op 14 en 15 september 2021. Het ICD-comité bestaat uit vertegenwoordigers van de Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) en het NCHS.3

Hieronder vindt u een screenshot van pagina 194 van de agenda4 die tijdens die vergadering werd uitgedeeld. Volgens het NCHS “is er belangstelling voor het kunnen volgen van mensen die niet of slechts gedeeltelijk geïmmuniseerd zijn”, en zij hebben een manier gevonden om dat te doen, door nieuwe ICD-10 codes toe te voegen.

Zoals u hieronder kunt zien, identificeert ICD-10 code Z28.310 degenen die geen COVID-prik hebben gekregen en Z28.311 degenen die niet up-to-date zijn met hun inentingen.

Het traceren van niet-geprikte personen maakt deel uit van de bioveiligheidsagenda

Waarom wil men de ongevaccineerden traceren? Met welk doel? Het korte antwoord: om de invoering van vaccinpaspoorten te vergemakkelijken. Zoals opgemerkt door Malone:5

“Het bovengenoemde codenummer Z28.310 is geen code voor een ziekte of diagnose, maar eerder voor het niet naleven van een medische procedure … Zodra de vaccinatiestatus van een persoon is gecodeerd en geüpload in een grote databank, is deze toegankelijk voor zowel overheids- als particuliere zorgverzekeraars.

De administratieve ambtenaren van het CDC hebben van de vaccinatiestatus (nog) geen meldingsplicht gemaakt, maar de vaccinatiestatus staat wel vermeld als een van de redenen voor verplichte melding.6 Ze zijn nog maar één stap verwijderd van de mogelijkheid om deze informatie zonder uw toestemming te verzamelen. Ergo: vaccinatiepaspoorten makkelijk te maken. In dit land kan het niet up-to-date zijn van uw vaccinatiegegevens betekenen dat:

  • De overheid zal uw reizen niet beperken, luchtvaartmaatschappijen wel.
  • De overheid beperkt uw reis niet, andere landen wel.
  • De overheid zal uw reis niet beperken, autoverhuurbedrijven wel.
  • De overheid legt geen reisbeperkingen op, het openbaar vervoer wel.
  • De overheid zal uw reizen niet beperken, particuliere bedrijven wel.”

Download dit artikel voordat het verdwijnt – Download PDF

Wereldgezondheidsorganisatie stemt in met volgcodes

De ICD-codes zijn opgesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie, en artsen – met uitzondering van artsen in privépraktijken die geen verzekering accepteren – zijn verplicht deze codes te gebruiken om de toestand van een patiënt en de zorg die zij tijdens hun bezoek hebben ontvangen te beschrijven.

Zoals Malone opmerkt7 , is het feit dat het ICD-systeem wordt beheerd door de WHO een belangrijk detail, omdat dit betekent dat de WHO de CDC moest machtigen om deze nieuwe codes toe te voegen. Dit betekent dat deze codes internationaal in gebruik kunnen zijn en dat wij dat alleen nog niet weten.

Reiner Füllmich: “Onze regeringen zijn overgenomen door het Economisch Wereldforum”

De codes worden ingevoerd in uw elektronisch patiëntendossier en gebruikt door verzekeringsmaatschappijen voor facturatiedoeleinden. Ze worden ook gebruikt door statistici die nationale en wereldwijde ziektetrends zoals kanker en hartziekten in de loop van de tijd volgen en analyseren.

In de afgelopen tien jaar zijn deze statistische analyses gemakkelijker geworden, dankzij de overgang naar elektronische dossiers. In de VS is het ICD-coderingssysteem sinds 2012 volledig geïntegreerd in het systeem voor elektronische medische dossiers.

Binnen de ICD-10-codes is er een categorie genaamd ICD-10-CM,8,9 en dit is de categorie die de CDC nu gebruikt om de ongevaccineerden te traceren met specifieke codes voor “Ongevaccineerd voor COVID-19”10 en “Gedeeltelijk gevaccineerd voor COVID-19″11.

Grove schending van medische privacyrechten

Aangezien er geen facturering of betaling gemoeid is met ongevaccineerd zijn en ongevaccineerd zijn hoogstwaarschijnlijk geen deel uitmaakt van uw ziekteprofiel, is er geen geldige reden om iemands vaccinweigering te registreren. Het is ook een schending van de medische privacy, aangezien de gegevens toegankelijk zijn voor verschillende personen en niet alleen voor uw persoonlijke artsen.

Zoals Malone opmerkt, is de beslissing van een persoon om al dan niet een vaccin te krijgen een privé-aangelegenheid, en zijn uw privacyrechten vastgelegd in de Privacy Act van 1974. Tijdens de COVID-pandemie zijn de medische privacyrechten echter herhaaldelijk geschonden en overtreden.

De vaccinatiestatus van kinderen werd gedeeld met scholen en werkgevers kregen het “recht” om de vaccinatiestatus van hun werknemers te kennen. Privé-gelegenheden mochten zelfs een bewijs van vaccinatiestatus eisen – en dat allemaal zonder dat de wet is ingetrokken of gewijzigd.

Ze houden ook de redenen voor weigering van de prik bij

Als u bewijs nodig hebt dat deze codes worden gebruikt om redenen die niets te maken hebben met uw gezondheid, denk dan hier eens over na: Ze gebruiken ook codes om te beschrijven waarom u de primaire serie niet hebt gekregen of geen boosters meer krijgt. Die codes staan in de schermafbeelding hieronder, onder Z28.3 Underimmunization Status.12

Het gebruik van “delinquente immunisatiestatus” onder code Z28.39 zegt ook iets over waar dit allemaal heen gaat. “Delinquent” betekent “een plicht verzaken” of “schuldig zijn aan een overtreding”. Is het weigeren van boosters een strafbaar feit? Misschien niet vandaag, maar op een dag waarschijnlijk wel.

Alle gemiste vaccinaties worden bijgehouden

Een andere aanwijzing dat deze codes deel uitmaken van de bioveiligheidscontrole is het feit dat code Z28.39 – “Andere onderimmunisatiestatus”13 – moet worden gebruikt “wanneer een patiënt niet up-to-date is met andere, niet-COVID-vaccins”. Zoals beschreven op de website van de American Academy of Family Physicians:14

“De Centers for Disease Control and Prevention (CDC) en de Centers for Medicare & Medicaid Services hebben drie nieuwe diagnosecodes aangekondigd, waaronder twee voor COVID-19 immunisatiestatus …

ICD-10-CM Beschrijving

Z28.310 – Niet ingeënt voor COVID-19
Z28.311 – Gedeeltelijk ingeënt voor COVID-19
Z28.39 – Andere onder-immunisatiestatus

Volgens de ICD-10-CM-richtlijnen15 kunnen artsen code Z28.310, ‘Niet gevaccineerd voor COVID-19’, toekennen wanneer de patiënt geen dosis COVID-19-vaccin heeft ontvangen.

Clinici kunnen code Z28.311, ‘Gedeeltelijk gevaccineerd voor COVID-19’, toekennen wanneer de patiënt ten minste één dosis van een meervoudige COVID-19-vaccinatie heeft ontvangen, maar niet de nodige doses heeft ontvangen om te voldoen aan de CDC-definitie van ‘volledig gevaccineerd’ op het moment van de afspraak … De nieuwe code Z28.39 is voor rapportage wanneer een patiënt niet actueel is voor andere, niet-COVID-vaccins.”

Met andere woorden, ze zijn al begonnen met het bijhouden van AL uw vaccinaties, niet alleen de COVID-prik, en ze kunnen de Z28.3 subcodes gebruiken om vast te stellen waarom u een bepaald vaccin weigerde.

Dr. Vladimir Zelenko: “De wereld is gegijzeld door een groep sociopaten”

Vaccinpaspoorten zijn een Fait Accompli – tenzij we nu handelen

Zoals opgemerkt door Malone:16

De administratieve staat is bezig een vaccinpaspoortsysteem op te zetten dat actief zal zijn voordat de meeste Amerikanen weten wat hen wordt aangedaan. Niemand zal op uw deur kloppen om te vragen naar uw vaccinatiestatus omdat ze dat al weten …

Ze hebben geen goedkeuring nodig van het Congres of de rechter omdat wij hen de informatie hebben gegeven via onze zorgverleners. Het CDC is de overheidsorganisatie die belast is met het bijhouden van de vaccinatiestatus van personen.

Zij beschikken al over de gegevens en de bijgewerkte informatie over boosters. Ze moeten alleen hier en daar een definitie aanpassen, of president Biden zover krijgen dat hij de noodtoestand voor de volksgezondheid COVID-19 voor onbepaalde tijd handhaaft, en dan zijn de vaccinpassen een voldongen feit.”

U kunt nu een factuur krijgen voor veiligheidsadviezen over vaccinaties.

Alsof dat allemaal nog niet tiranniek genoeg was, hebben ze ook een factureerbare ICD-10 code toegevoegd voor “veiligheidsadvies voor immunisatie”. Dat klopt. Als u hebt besloten dat u niet wilt deelnemen aan het mRNA-experiment, of als u denkt dat u een ander aanbevolen vaccin niet nodig hebt, kan uw arts uw verzekering een rekening sturen voor het herhalen van de vaccinpropaganda van de WHO.

“Ze hebben codes die aangeven of u het COVID-vaccin en/of een ander vaccin hebt geweigerd, en voor elk geweigerd vaccin is er een code die aangeeft waarom u het vaccin hebt geweigerd. Geloof of groepsdruk’ is er één van, en reken maar dat die code u automatisch in aanmerking brengt voor veiligheidsadvies, of u dat nu wilt of niet.

Dit kan min of meer automatisch worden omdat, nogmaals, ze codes hebben die aangeven of u de COVID-prik en/of een ander vaccin weigerde, en voor elk geweigerd vaccin is er een code die aangeeft waarom u het weigerde. “Geloof of groepsdruk” is er één van, en reken maar dat die code, Z.28.1, u automatisch in aanmerking brengt voor veiligheidsadvies, of u dat nu wilt of niet.

Ze zijn ook van plan uw kinderen te indoctrineren en u ervoor te laten betalen. De code voor veiligheidsadvies bij immunisatie, Z71.85, werd beschreven in het septembernummer 2021 van de American Academy of Pediatrics (AAP) Pediatric Coding Newsletter. U moet lid zijn om het hele artikel te kunnen lezen, maar hier is de publiek beschikbare preview:17

“Rapportage van ontmoetingen voor veiligheidsadvies over immunisatie.

Omdat artsen en andere gekwalificeerde gezondheidswerkers zich steeds meer zorgen maken over de veiligheid van vaccinaties, biedt de International Classification of Diseases, 10th Revision, Clinical Modification (ICD-10-CM) een nieuwe code, Z71.85, voor het identificeren van veiligheidsadvies voor vaccinaties als reden voor een afspraak die op of na 1 oktober 2021 is gemaakt.

Gebruik deze code bij het rapporteren van counseling aan patiënten en zorgverleners die aarzelen over vaccins, een alternatief vaccinatieschema willen volgen, of anderszins meer tijd aan counseling willen besteden dan gebruikelijk is bij routine-immunisatiecounseling.

Code Z71.85 kan worden gerapporteerd om de belangrijkste of eerst vermelde reden voor een afspraak aan te geven of als secundaire reden.

Documentatie van de tijd besteed aan preventieve medische begeleiding en afzonderlijke tijd besteed aan immunisatietoedieningsbegeleiding moet expliciet worden vermeld in de aantekening om te ondersteunen dat de preventieve medische begeleiding belangrijk en afzonderlijk identificeerbaar was.”

Ongevaccineerde docenten worden gemarkeerd

Verwant nieuws: begin februari 2023 werd bekend dat leerkrachten in New York City die de prik niet kregen, in hun personeelsdossier werden “gemarkeerd” met een “probleemcode”, waardoor hun vingerafdrukken naar de FBI en de New York Criminal Justice Services werden gestuurd.18

Bill Gates waarschuwt voor volgende pandemie: “Tien keer erger”

Het doel hiervan is onduidelijk, maar voormalig leraar op openbare scholen Michael Kane, oprichter van Teachers for Choice, is van mening “dat ongevaccineerde docenten in NYC werden beschouwd als ‘rechtsextremisten’ of zelfs ’terroristen’”.

Kane behoorde tot degenen die werden ontslagen omdat ze de COVID-prik weigerden. De onthulling dat de vingerafdrukken van leraren illegaal werden ingevoerd in niet één, maar twee strafrechtelijke databanken “zal zeker leiden tot een nieuwe ronde van rechtszaken,” schrijft Kane.

Oproep tot actie

Dit alles wetende, wat kunt u eraan doen? Hoe stoppen we deze waanzin? Hier zijn een paar suggesties:

1.Eis dat het Congres afmaakt wat de Senaat is begonnen door de noodtoestand voor de volksgezondheid over en uit te verklaren. Op 17 januari 2023 werd HR 382, een wetsvoorstel “tot beëindiging van het ten aanzien van COVID-19 afgekondigde noodtoestand op het gebied van de volksgezondheid” verwezen naar de Commissie Energie en Handel van het Huis. Dit wetsvoorstel moet worden aangenomen.

2.Neem contact op met uw vertegenwoordiger in het Congres en laat hen weten dat u:

  • het onderzoek van de Select Subcommittee on the Weaponization of the Federal Government steunt.
  • Verwacht dat het Congres alle pogingen verwerpt van de administratieve staat, de Verenigde Naties, de WHO, Health and Human Services (HHS) en de regering-Biden om een vaccinpaspoort of een digitaal ID te eisen.
  • Verwacht dat zij zich inzetten voor de vrijheid van reizen voor alle burgers.
  • Verwacht dat zij de grondwettelijke rechten beschermen.
  • Verwacht dat zij alle rechten op privacy beschermen, inclusief en vooral de medische privacy, en aangezien deze nieuwe ICD-10 codes een schending zijn van uw recht op privacy, wilt u dat zij onmiddellijk actie ondernemen om ervoor te zorgen dat de codes worden ingetrokken.

Met betrekking tot wat u kunt doen om uw medische privacy op persoonlijk niveau te beschermen, moet u bedenken dat zelfstandige artsen niet verplicht zijn ICD-codes te gebruiken, tenzij zij een verzekering accepteren. Door een arts te kiezen die een privépraktijk heeft, kunt u dus voorkomen dat u in het systeem wordt opgenomen en vast komt te zitten.

Bronnen en referenties:

https://t.me/TLF_TELEGRAM_Thelovefactory

Bron: Frontnieuws Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Door tlfmore

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: