April 2, 2023

© Freepik

Nu de wereld zich bewust wordt van de gevaren en de nutteloosheid van de “vaccins” tegen COVID-19, stopt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) met haar pogingen om deze vaccins door te drukken, althans bij kinderen en tieners, bericht Ethan Huff.

Volgens nieuwe richtlijnen op de WHO-website hoeven jongeren zich niet meer te laten vaccineren. Dit besluit werd genomen door de Strategic Advisory Group of Experts on Immunization van de WHO, ook bekend als SAGE, die het aanprees als een “herziene routekaart” voor de toekomst van de vaccinaties.

Er zijn nu drie prioriteitsgroepen voor de injecties – hoog, gemiddeld en laag – die zijn gebaseerd op het “risico op ernstige ziekte en overlijden” wanneer men positief test op het vermeende virus. Kinderen en tieners hebben een lage prioriteit omdat zij geacht worden een laag risico te lopen op covid-ziekte of overlijden.

De WHO benadrukt dat zij nog steeds vindt dat jongeren “traditionele essentiële vaccins” moeten krijgen voor zaken als het rotavirus, mazelen, polio en pneumokokkenconjugaat, die volgens het VN-orgaan een “grotere impact” zullen hebben.

WHO wil nog steeds dat baby’s en ouderen covid-injecties en -boosters nemen

Wat de covid “boosters” betreft, adviseert de WHO dat alleen ouderen deze nemen

“Het herziene draaiboek benadrukt opnieuw het belang van het vaccineren van degenen die nog steeds een risico lopen op ernstige ziekte, meestal oudere volwassenen en mensen met onderliggende aandoeningen, ook met aanvullende boosters,” aldus SAGE-voorzitter Dr. Hanna Nohynek in een persbericht van de WHO op de website van het agentschap.

“Landen moeten rekening houden met hun specifieke context bij de beslissing om door te gaan met het vaccineren van groepen met een laag risico, zoals gezonde kinderen en adolescenten, zonder afbreuk te doen aan de routinevaccins die zo cruciaal zijn voor de gezondheid en het welzijn van deze leeftijdsgroep.”

Landen moeten rekening houden met factoren zoals “ziektelast, kosteneffectiviteit en andere gezondheids- of programmatische prioriteiten en opportuniteitskosten” bij het nemen van beslissingen over hoe te reageren op deze nieuwe richtlijnen, voegde de WHO eraan toe.

Kinderen en tieners met een verzwakt immuunsysteem of reeds bestaande gezondheidsproblemen worden door de WHO nog steeds geadviseerd een covid-prik te nemen. Daarnaast wil de WHO dat ook zuigelingen onder de zes maanden een prik krijgen “vanwege de last van ernstige Covid-19 effecten”, aldus Fox News.

Een andere groep waarop de WHO zich nog steeds richt zijn zwangere vrouwen, die volgens de WHO een hoog risico lopen om covid te krijgen en er dus nog steeds baat bij zouden moeten hebben om zich volgens de aanbevolen procedure te laten injecteren.

Marc Siegel, een klinisch professor geneeskunde aan het NYU Langone Medical Center en een gebruikelijke pro-pharma sjacheraar op Fox verscheen op het netwerk om de kijkers te vertellen dat het feit dat de WHO heeft besloten kinderen en tieners in de categorie met lage prioriteit te plaatsen, niet betekent dat ouders hen niet meer zouden moeten injecteren.

“Deze verandering in prioritering is niet hetzelfde als zeggen dat ze de COVID-19 vaccins niet moeten krijgen,” verklaarde Siegel vertwijfeld. “De vraag die de laatste tijd naar voren is gekomen is: hoeveel covid-inentingen is genoeg?”

Siegel erkende in ieder geval dat veel jongeren al natuurlijke immuniteit hebben en dus beschermd zijn tegen covid en elk ander type verkoudheidsvirus dat tot de coronavirusfamilie behoort.

“Natuurlijke immuniteit na infectie moet worden meegerekend bij het tellen van de immuunbescherming, evenals de hoeveelheid covid die er nog steeds in de omgeving is,” verduidelijkte hij, eraan toevoegend dat hij nog steeds gelooft dat covid-injecties een “waardevol hulpmiddel” zijn bij het afweren van zogenaamde “long covid”.

volg de TLF: https://t.me/TLF_TELEGRAM_Thelovefactory

Bron: Frontnieuws Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Door tlfmore

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: