Mei 24, 2023

Soldaten van het Amerikaanse leger bezetten Irak in 2007

De oorlogen die de VS na 11 september 2001 hebben gevoerd in Irak, Afghanistan, Syrië, Jemen en Pakistan hebben ten minste 4,5 miljoen doden veroorzaakt en 38 tot 60 miljoen mensen op de vlucht gejaagd, terwijl vandaag de dag 7,6 miljoen kinderen honger lijden, zo blijkt uit onderzoek van de Brown University, bericht Geopoliticaleconomy.

De oorlogen die de Verenigde Staten na 11 september 2001 in Irak, Afghanistan, Syrië, Jemen en Pakistan hebben gevoerd en aangewakkerd, hebben ten minste 4,5 miljoen doden veroorzaakt, volgens een rapport van de Brown University.

Bijna een miljoen van de mensen die het leven lieten, stierven tijdens de gevechten, terwijl ongeveer 3,6 tot 3,7 miljoen indirecte doden waren, als gevolg van gezondheids- en economische problemen die door de oorlogen werden veroorzaakt, zoals ziekten, ondervoeding en vernietiging van infrastructuur.

Dit zijn de conclusies van een studie van het Cost of Wars-project van het Watson Institute for International and Public Affairs van Brown University.

Het rapport analyseerde ook de gevolgen van de oorlogen in Libië en Somalië, die door Washington werden gesponsord.

De wetenschappers schatten dat er in de onderzochte landen momenteel nog steeds 7,6 miljoen kinderen onder de 5 jaar zijn die lijden aan acute ondervoeding, wat betekent dat zij “niet genoeg voedsel krijgen, letterlijk wegkwijnen tot op huid en botten, waardoor deze kinderen een groter risico lopen om te sterven”.

In Afghanistan en Jemen gaat het om bijna 50% van de kinderen en in Somalië om bijna 60%.

Ondervoeding van kinderen in Amerikaanse oorlogen na 911

In een afzonderlijke studie uit 2021 stelde het project Cost of Wars van Brown University vast dat de oorlogen van de Verenigde Staten na 9/11 minstens 38 miljoen mensen op de vlucht joegen – meer dan elk ander conflict sinds 1900, de Tweede Wereldoorlog niet meegerekend.

Dit rapport uit 2021 merkte op dat “38 miljoen een zeer voorzichtige schatting is. Het totaal aantal ontheemden door de Amerikaanse oorlogen na 9/11 zou dichter bij 49-60 miljoen kunnen liggen, wat de ontheemding in de Tweede Wereldoorlog zou evenaren”.

Amerikaanse oorlogen na 911 hebben 38 miljoen mensen ontheemd

De studie van mei 2023, waarin de Amerikaanse oorlogen na 11 september werden geraamd op 4,5 tot 4,6 miljoen doden, benadrukte dat grote aantallen burgers vandaag de dag nog steeds omkomen door de blijvende gevolgen van deze gewelddadige conflicten.

Hoewel het Amerikaanse leger zich in 2021 uit Afghanistan heeft teruggetrokken, “lijden en sterven Afghanen nu meer dan ooit aan oorlogsgerelateerde oorzaken”, aldus het rapport.

Naast de duizelingwekkende dodentol zijn er nog miljoenen burgers gewond geraakt en hebben ze andere ongelooflijke ontberingen geleden als gevolg van deze oorlogen.

“Bijvoorbeeld, voor elke persoon die sterft aan een door water overgebrachte ziekte omdat de oorlog hun toegang tot veilig drinkwater en afvalverwerkingsinstallaties heeft vernietigd, zijn er veel meer die ziek worden”, benadrukte de studie.

Het rapport van 2023 “belicht vele langetermijngevolgen van oorlog voor de menselijke gezondheid die onvoldoende worden onderkend, en benadrukt dat sommige groepen, met name vrouwen en kinderen, het zwaarst te lijden hebben onder deze voortdurende gevolgen”.

Mensen die in armoede leven en mensen uit gemarginaliseerde groepen hadden een hoger sterftecijfer en een lagere levensverwachting.

Het document benadrukte hoe de “oorlogen na 9/11 op grote schaal economische ontberingen hebben veroorzaakt voor mensen in de oorlogsgebieden, en hoe armoede op haar beurt gepaard is gegaan met voedselonzekerheid en ondervoeding, die hebben geleid tot ziekten en sterfte, met name onder kinderen jonger dan vijf jaar”.

VIDEO: Als openingsscène uit Terminator 2 – Rusland lanceert tweede groot offensief in Donbass

Indirecte doden na 9/11 oorlogen door de VS

In vrijwel alle oorlogen vormen indirecte doden de meerderheid van de verloren levens. De onderzoekers van Brown University wezen er bijvoorbeeld op: “In conflictgebieden is de kans dat kinderen sterven aan diarree 20 keer groter dan aan het conflict zelf”.

Schade aan de infrastructuur tijdens oorlogen is eveneens zeer dodelijk. “Ziekenhuizen, klinieken en medische voorzieningen, water- en rioleringssystemen, elektriciteit, wegen en verkeerstekens, infrastructuur voor landbouw en goederenvervoer, en nog veel meer worden vernietigd, beschadigd en verstoord, met blijvende gevolgen voor de menselijke gezondheid”, aldus het rapport.

De economische problemen als gevolg van deze oorlogen na 11 september zijn verwoestend.

Twee decennia van militaire bezetting van Afghanistan door de VS en de NAVO hebben een bijna apocalyptische economische crisis achtergelaten.

Meer dan de helft van de Afghaanse bevolking leeft in extreme armoede, met minder dan 1,90 dollar per dag. Maar liefst 95% van de Afghanen heeft niet genoeg voedsel.

In Jemen leven meer dan 17,4 miljoen mensen in voedselonzekerheid, en 85.000 kinderen onder de 5 jaar zijn waarschijnlijk van honger omgekomen.

Zelfs in landen waar geen grote aantallen Amerikaanse troepen zijn ingezet, hebben de oorlogen van Washington het leven van talloze burgers verwoest.

Amerikaanse drone-aanvallen in Jemen en Somalië “hebben aanzienlijke gevolgen voor de bestaansbronnen van mensen”, waarbij arbeiders worden gedood, boerderijen en bedrijven worden vernietigd en gezinnen failliet gaan.

“De ernstige gevolgen van dergelijke economische tegenslagen voor bevolkingsgroepen die voor hun overleven afhankelijk zijn van het land, kunnen niet worden onderschat”, benadrukt het rapport.

De zogenaamde antiterrorismewetten van Washington in Somalië hebben ook “de humanitaire hulpverlening belemmerd en de gevolgen van de hongersnood versterkt”, aldus de onderzoekers.

Oorlog in Oekraïne: Als je in een gat zit, stop dan met graven

Honderdduizenden kinderen zijn gestorven door de hongersnood in het Oost-Afrikaanse land.

De studies van de Brown University maken deel uit van een groeiend aantal studies die de dodentol van de Amerikaanse oorlogen na 9/11 documenteren.

Een rapport uit 2015 van de Nobelprijswinnende groep International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW) concludeerde dat 13 jaar van Washingtons zogeheten “War on Terror” in totaal 1,3 miljoen doden heeft veroorzaakt, waaronder 1 miljoen in Irak, 220.000 in Afghanistan en 80.000 in Pakistan.

De IPPNW waarschuwde dat dit cijfer voor 2015 “slechts een behoudende schatting” was. Het totale aantal doden in de drie genoemde landen zou ook meer dan 2 miljoen kunnen bedragen, terwijl een cijfer onder de 1 miljoen uiterst onwaarschijnlijk is”.

https://t.me/TLF_TELEGRAM_Thelovefactory

Bron: Frontnieuws Copyright © vertaling 2023 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Door tlfmore

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: